Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przedmiot: muzyka Klasa: VI SP Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie szóstej.

Ze względu na materiał, z którego wykonany jest ustnik, instrumenty dęte dzielimy na drewniane i blaszane. Instrumenty dęte drewniane mają stroik zrobiony z drewna. Korpusy większości z nich są wyposażone w otwory, które podczas gry wykonawca zakrywa palcami lub za pomocą specjalnych klap. Instrumenty dęte blaszane są wyposażone w metalowy, lejkowaty ustnik. Korpus każdego z nich jest wykonany z blachy i ma kształt długiej, zwiniętej rury, która na końcu rozszerza się w czarę głosową. Do zmiany wysokości dźwięków służą wentyle z przyciskami lub specjalny suwak. Instrumenty dęte blaszane przewyższają inne pod względem donośności brzmienia. Oprócz grup instrumentów dętych blaszanych i drewnianych wyróżnia się także małą grupę instrumentów dętych miechowych. Należą do niej akordeon, harmonia, fisharmonia i organy. W instrumentach tych dźwięki są uzyskiwane zwykle przez poruszanie miechów wypełnionych powietrzem. Wysokość brzmienia można regulować za pomocą klawiatury, a barwę - dzięki rejestrom, czyli grupom piszczałek.

opera.

polifonii.

Od XVII w. do połowy XVIII stulecia trwała epoka nazywana barokiem. Kompozytorzy tworzyli wówczas kunsztowną i ozdobną muzykę zgodnie z zasadami Określa się tak wielogłos, w którym każdy głos wykonuje niezależną melodię, współbrzmiącą jednak z pozostałymi melodiami. Przykładem utworu polifonicznego jest kanon, który poznaliście w klasie piątej. W baroku powstała także nowa forma wokalno-instrumentalna – Najpopularniejszymi instrumentami epoki były organy, klawesyn i skrzypce.

Jana Sebastiana Bacha -

Za najwybitniejszego przedstawiciela muzykibaroku uważa się niemieckiego kompozytora i instrumentalistężyjącego w latach 1685-1750. Bach był mistrzem organów. Biegle grał także na innych instrumentach, m.in. na klawesynie,skrzypcach i altówce. Ponadto słynął z tego, że znakomicie akompaniował i improwizował.Uważał, że najdoskonalszym rodzajem muzyki jest polifonia. Kompozytor tworzył dzieła wokalno-instrumentalne na głosy solowe, chór i orkiestrę, m.in. kantaty, pasje, oratoria i msze. Wśród jego licznych utworów instrumentalnych są koncerty, fugi i suity.