Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Na czym buduję ?

Start >

Katecheza 21

Indeks

Modlitwa

Przetrwał

Ewangelia

Grafika

Wiadomość

Pieśń

Zadania

Modlitwa

Zbuduj dom

O co chodzi ?

MODLITWA

Czy zaczęłaś, zacząłeś już sięgać do Pisma Świętego? Powiedz to Jezusowi. Które słowa Jezusa z Ewangelii najbardziej pamiętasz? (chwila ciszy) Które ze słów Jezusa najtrudniej ci realizować? (Chwila ciszy).

Dusza moja odpoczywa tylko w Bogu,od Niego przychodzi moje zbawienie.On jedynie opoką i zbawieniem moim,twierdzą moją, więc się nie zachwieję (Ps 62, 2-3)

Zdarzyło się dawno temu. Pewien chłopiec podróżował z rodzicami statkiem. Którejś nocy rozpętała się strasz­liwa burza i zatopiła statek. Ocalał jedynie malec, który został zmieciony przez fale na skałę. Siedział tam całą noc, aż do rana, kiedy został zauważony i uratowany. Ra­ townik owinął zziębniętego chłopca kocem i powiedział:– To była długa noc. Musiałeś mieć dreszcze, gdy tak siedziałeś samotnie na tej skale.– Tak – powiedział chłopiec – Ja drżałem całą noc, ale skała nie.

Przetrwał

Ewangelia

Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.Ewangelia według św. Łukasza 6, 46-49

W sercu każdego człowieka tkwi pragnienie domu, stałego, pewnego i bezpiecznego miejsca dla siebie. Jezus porównuje słuchaczy Bożego słowa do budowniczych domu. Chodzi o dom naszej wiary, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego i dzięki niemu wzrasta. Aby dom był mocny i przetrwał wszelkie katastrofy, potrzebuje solidne­go fundamentu.Dla naszej wiary fundamentem jest Chrystus. Jednak nie wystarczy tylko powierz­chownie słuchać słowa Bożego, które On głosi. Trzeba jeszcze wgłębiać się w jego sens, odczytywać wezwania we własnym życiu i je realizować. Codzienna modlitwa, a także sytuacje w rodzinie, szkole, wśród rówieśników są okazją, by wprowadzać słowa Jezusa w czyn. Tylko wtedy budujesz z Nim bliską relację. A gdy słuchasz Jezusa i wypełniasz Jego sło­wa, budujesz na Jezusie, na doświadczeniu bli­skości z Nim, jesteś oparty na skale – a któż jest mocniejszy od Boga...?

Zbuduj dom swojej wiary

Budować na skale to znaczy budować na Chrystusie i z Chrystusem. To znaczy budować z Kimś, kto nas zna, kto jest zawsze wierny i ko­cha; ufać Jego mocy także w trudnościach, któ­re mogą nadejść i są w życiu czymś naturalnym. Budować na Chrystusie oznacza na Jego woli oprzeć swoje tęsknoty i plany. Powiedzieć to so­bie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu świa­tu. Powiedzieć samemu Chrystusowi: „Panie, buduję na Tobie, na Twoim słowie”. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezu­sa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa.Na podstawie: Benedykt XVI, homilia podczas spotkania z młodzieżą na krakowskich Błoniach, 27.05.2006 r.

O co chodzi ?

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Fundamentem naszej wiary jest Jezus Chrystus.Wiara rodzi się ze słuchania i wypełniania słowa Bożego.Wszystko, co budujemy z Jezusem Chrystusem, jest trwałe jak dom na skale.

GRAFIKA

Pieśń

Panie, my Twoje dzieci

ZADANIA

W świetle fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza wyjaśnij puentę opowiadania „Przetrwał”.

ZADANIE 1

ZADANIE 2

Co jest fundamentem przyjaźni między nastolatkami, żeby była ona trwała?

ZADANIE 3

ZADANIE 4

ZADANIE 5

Na podstawie tekstu „Zbuduj dom swojej wiary”:A. Określ w kilku punktach, jaki jest warunek przetrwania domu,którym jest wiara.B. Co twoim zdaniem może być zagrożeniem dla wiary symbolizowanym przez powódź? Kiedy wiara staje się domem w ruinie?

Ustal, do którego ze słownikowych znaczeń słowa fundament odnoszą się słowa Benedykta XVI:Fundament: 1) dolna część budowli lub innej konstrukcji osadzona w ziemi; 2) element konstrukcyjny budowli, przenoszący obciążenie na podłoże gruntowe; 3) coś, co daje czemuś początek lub jest podstawą istnienia, trwania czegoś

Odpowiedz na pytanie Jezusa z fragmentu Ewangelii według św. Łukasza. Jaka dobra nowina kryje się w Jego przypowieści o budowniczych domu?

Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepszedla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego.Jezu, pomóż mi rozumieć Twoją naukę i budować wiarę na skale, którą Ty sam jesteś. Amen.

MODLITWA