Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Poszli za Jezusem

KATECHEZA 20

Przypomnij sobie, jak spędzasz swój zwyczajny dzień. Wyobraź sobie, jak wstajesz, szykujesz się, jesz śniadanie. Przypomnij sobie drogę do szkoły. Ogarnij myślą zajęcia w szkole, aktywność na lekcjach, przerwy. Zajęcia pozalekcyjne, jeśli w nich uczestniczysz. Twoje popołudnia i wieczory. Pomyśl o chwilach, w których masz świadomość, że jest z tobą Pan Bóg (chwila ciszy). Przypomnij sobie proste, codzienne czynności, które tworzą twój plan dnia, tygodnia… (chwila ciszy). We wszystkich tych sytuacjach Bóg jest razem z tobą. Rozpocznijmy to spotkanie na katechezie świadomi Bożej Obecności. „Chwała Ojcu i Synowi…”.

Modlitwa

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brze­gu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, któ­ra należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinę­li więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzy­szy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy ło­dzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.Ewangelia według św. Łukasza 5, 1-11

Słowo Boże

Ambona w kształcie łodzi w kościele św. Andrzeja w Krakowie

Bł. Carl Acutis

Bł. Karol Acutis (1991­2006) to wło­ski nastolatek, który fascynował się infor­matyką i przyjaźnił z Jezusem. „Być zawsze zjednoczonym z Jezusem – oto mój program życia” – napisał w swoim dzienniku. Od Jezusa, który daje się człowiekowi w Eucharystii, uczył się ofiarowywania siebie innym. Towarzyskii lubiany, zawsze chętnie niósł pomoc potrzebującym. O Panu Bogu opowiadał swoim życiem. Z powodzeniem rozwijał dane mu talenty. Był pionierem wykorzystania internetu do mó­wienia o Bogu, między innymi tworzył strony internetowe o Matce Bożej i cudach euchary­stycznych. „Życie jest prezentem, ponieważ jak długo jesteśmy na ziemi, możemy pomnażać naszą zdolność miłowania” – pisał przed śmier­cią. Zmarł na białaczkę.

Ważna wiadomość

Bóg każdego człowieka powołuje do życia w przyjaźni z sobą i dawania świadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa.Realizacja powołania staje się drogą do zbawienia i świętości.Każdy chrześcijanin jest wezwany do konkretnej misji w Kościele. Wypełnia ją we własnym środowisku, wykorzystując osobiste zdolności.

Pieśń o powołaniu

Wymień skojarzenia ze słowem „powołanie”. Co wyróżnia osoby, o których mówimy, że „mają powołanie”?

Przyjrzyj się zdjęciu ambony. Dlaczego w kościele spotyka się ambony w kształcie łodzi?

Zapoznaj się z „Ważną wiadomością”. W jaki sposób uczeńw twoim wieku może „łowić” innych dla królestwa Bożego? Podaj przykłady.

Przeczytaj tekst „Program na życie”. Jak rozumiesz zacytowanena końcu zdanie Karola Acutisa? Co ono mówi o powołaniu? Rozwiń je i zilustruj.

Zadania

ZADANIE 1

ZADANIE 4

ZADANIE 3

ZADANIE 5

ZADANIE 2

kliknij

Panie Jezu, Ty powołałeś Szymona na swego ucznia i Apostoła, gdy wykonywał codzienne obowiązki. Pokazałeś, że łaska Boża działa ponad miarę i dodałeś mu odwagi. W Twoim Królestwie każdy – i ja także – ma swoje zadanie do spełnienia. Proszę, daj mi uszy i serce otwarte na Twoje słowa, napełnij odwagą i uczyń radosnym świadkiem Twojej Dobrej Nowiny. Święci Apostołowie: Piotrze, Andrzeju, Jakubie i Janie – módlcie się za nami. Błogosławiony Karolu – módl się za nami.

Modlitwa