Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

Transcript

CZERWCOWE ROCZNICE

1

1 – 2 czerwca 1652 r. bitwa pod Batohem

2

9 czerwca 1595 r. urodził sięWładysław IV Waza

3

13 czerwca 1611 r.wojska polskie zdobyły Smoleńsk

4

14 czerwca 1634 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła w Polanowie pokój wieczysty z Rosją

5

19 czerwca 1669 r.Michał Korybut Wiśniowiecki został wybranyna króla Polski.

6

20 czerwca 1566 r.urodził się Zygmunt III Waza, król Polski i Wielki Książę Litewski oraz król Szwecji

7

21 czerwca 1305 r.zmarł Wacław III,król Polski w latach1300 – 1305

8

25 czerwca 1447 r.Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany w Krakowie na króla Polski.

9

26 czerwca 1295 r.na króla Polski został koronowany w Gnieźnie Przemysł II

10

28 czerwca1651 r. rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem

1 – 2 czerwca– w 1652 roku wojska Rzeczypospolitej zostały rozgromiono pod Batohem. Po bitwie doszło do rzezi na polskich żołnierzach i dowódcach, której dokonali Kozacy. Była ona tak okrutna, że przeraziła nawet Tatarów będących sojusznikami wojsk kozackich.

9 czerwca–w 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

13 czerwca 1611 r., po ponad półtorarocznym oblężeniu przez wojska króla Zygmunta III, Smoleńsk został zdobyty. Po niemal 100 latach rosyjskiego panowania miasto wróciło do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tym samym do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

14 czerwca– w 1634 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła w Polanowie pokój wieczysty z Rosją, który kończył wojnę smoleńską w latach 1632 – 1634. Polska utrzymała nabytki terytorialne na mocy rozejmu w Dywilinie z 1619 roku, jednak Władysław IV Waza zrzekł się z tytułu cara moskiewskiego oraz pretensji do tronu carskiego.

19 czerwca– w 1669 roku Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. Za jego rządów doszło do podpisania w 1672 roku upokarzającego pokoju w Buczaczu, na mocy którego Polska zrzekała się na rzez Imperium Osmańskiego Podola i części Ukrainy oraz stawała się lennem tureckim.

20 czerwca– w 1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król Polski i Wielki Książę Litewski oraz król Szwecji. Był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Polski, od 1587 do 1632 roku. Za jego rządów wojska polskie opanowały Moskwę, a terytorium Rzeczypospolitej powiększono o ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, dzięki czemu Polska osiągnęła obszar 990 tys. km², co stanowiło największą powierzchnię, jaką nasze państwo miało w swej historii.