Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: POCZĄTEK ZNAKÓW

KATECHEZA 19

Wesele w kanie Galilejskiej

INDEKS

Modlitwa

CUD w kanie

EWANGELIA

TEKST

PIEŚŃ

ZADANIA

MODLITWA

OBRAZ

MODLITWA

„O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen”.

CUD W Kanie ukazuje bardzo wyraźnie, że Maryjadoskonale ogarnia całość, widzi to, czego nie widzą inni. Widzi cały kontekst danej sytuacji. Nie interweniuje jednak sama, nie bierze sprawy w swoje ręce, ale przychodzi z tym do Jezusa. Pod tym względem pokazuje się nam jako nasza doskonała orędowniczka. Zachęca nas do powierzania wszystkich naszych spraw - nawet tych po ludzku beznadziejnych - w ręce samego Jezusa. Jeżeli rezygnuję z samego siebie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jeśli wyrzekam się kontroli własnego życia i powierzam wszystko to co trudne - a nawet niemożliwe - w ręce Boga, to wtedy mam szansę doświadczyć Jego dobroci i wszechmocy.

OBRAZ

WESELE W KANIE

SŁOWO BOŻE

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy za­ brakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej od­ powiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

DALEJ

SŁOWO BOŻE

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pocho­dzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwa­łę i uwierzyli w Niego Jego uczniowieEwangelia według św. Jana 2, 1-11

Cud w Kanie zapoczątkowuje znaki, czyli nie­ zwykłe czyny Jezusa. Jezus dokonuje ich, aby okazać, że jest wyczekiwanym od wieków Me­sjaszem, Synem Bożym. On w pełni ukaże prze­słanie Boga i objawi Jego miłość. Uczta weselna w Kanie zapowiada przyszłą ucztę Chrystusa z Jego oblubienicą – Ko­ściołem. Co to znaczy? To znaczy, że każda Msza Święta jest ucztą weselną. Jezus Chry­stus podczas każdej Eucharystii potwierdza, że od chrztu świętego (symbol wody) jesteśmy związani z Nim węzłem miłości (symbol wina). W centrum uczty jest miłosierny Jezus, wokół Niego – uczniowie, a blisko Jezusa i uczniów – Maryja, kochająca orędowniczka ludzi.

Król Królów

Król królów, Pan panów chwała AllelujaJezus Książe Pokoju chwała Alleluja

ZADANIA

ZADANIE 1

Przeczytaj tekst Ewangelii, korzystając ze słowniczka. Wskaż postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe.

ZADANIE 4

ZADANIE 3

Korzystając z tekstu „Wyczekiwany Mesjasz”, wyjaśnij znaczenie cudu w Kanie Galilejskiej oraz jego związek z Eucharystią.

Zinterpretuj gesty postaci na obrazie przedstawiającym wesele w Kanie.

ZADANIE 2+4

KLIKNIJ

MODLITWA

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś obecny w naszym świętowaniu, a także w naszej codzienności. Dziękujemy, że chcesz się z nami radować i zapraszasz nas na swoją ucztę: Eucharystię. Amen.