Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Narodzenie i dzieciństwo Jezusa

Katecheza 16

MODLITWA

GRAFIKA

UKRYTE ŻYCIE JEZUSA

BIBLIA

SŁOWO OD OJCA ŚWIĘTEGO

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

PIEŚŃ

DOKUMENT

Modlitwa

Pomyśl teraz o dzieciach z twojej rodziny (Chwila ciszy). O dzieciach, które uczą się w tej klasie i szkole (Chwila ciszy). O wszystkich dzieciach na ziemi (Chwila ciszy). Polećmy je opiece Matki Bożej. „Zdrowaś Maryjo”.

Niewiele wiemy o dzieciństwie i młodości Jezusa. Znane są jedynie okoliczności Jego po­częcia i narodzin, ofiarowania, a później odnalezienia w Świątyni. W księgach Ewangelii czytamy też o nawiedzeniu przez Matkę Bożą świętej Elżbiety oraz o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu.Bóg chciał, aby Boży Syn, Zbawiciel, narodził się jako człowiek. Do wypełnienia tego planu wybrał Maryję, młodą izraelską dziewczynę z miasta Nazaret w Galilei. Była Ona po ślubie z Józefem, ale jeszcze nie mieszkali razem. Archanioł Gabriel, Boży posłaniec, zapowiedział Jej, że mocą Ducha Świętego pocznie Bożego Syna, a po narodzeniu Dziec­ka nada Mu imię Jezus.

Ukryte życie Jezusa

Bóg chciał być tak blisko nas, że dzielił z nami codzienne, zwyczajne życie. Jezus naj­pierw był Dzieckiem: płakał, był głodny, uczył się chodzić i mówić, kochał rodziców i po­znawał świat... Potem dorastał, pracował, czytał Torę, modlił się w synagodze. Stał się dorosłym pobożnym Żydem, który wypełniał Prawo Boże.Przez swoje zwyczajne życie Jezus, Bóg ­Człowiek, uświęcił nasze życie. Gdy pamięta­my o tym, uczymy się dostrzegać obecność Boga w naszej codzienności.

Ukryte życie Jezusa c.d.

«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus». «Błogosławionaś Ty między niewia­stami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?». «Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan». «Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?».Na podstawie Ewangelii według św. Łukasza 1, 28. 31. 42-43; 2, 11. 30-32. 49

Słowo od Ojca Świętego

Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie zwierzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, który objawi się jako „chleb, który z nieba zstąpił” (J 6, 41). Symbolikę tę uchwycił już św. Augustyn, gdy napisał: „W żłobie położony stał się pokarmem naszym”.Papież Franciszek, List Apostolski Admirabile signum o znaczeniu i wartości żłóbka, 2

Ważna wiadomość

W Jezusie Bóg stał się człowiekiem, został jednym z nas. Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tę tajemnicę nazywamy Wcieleniem. Matka Boża zachowała wolność od jakiegokolwiek grzechu. Była niepokalanie poczęta, to znaczy poczęta bez grzechu pierworodnego.Bóg wybrał Maryję Dziewicę na Matkę Jezusa. Po zakończeniu ziemskiego życia zabrał Maryję, Matkę Bożą, z duszą i ciałem do nieba.

DOKUMENT - Ukryte życie Jezusa

Pieśń - Archanioł Boży Gabriel

Zadanie 1

Title 2

Zapoznaj się z tekstem „Ukryte życie Jezusa”. Jakie znaczenie ma dla nas to, że Jezus, Bóg-Człowiek, żył tak zwyczajnie?

Jakie okoliczności ukazują szczególne działanie Boga w życiu Maryi? Skorzystaj z „Ważnej wiadomości”.

Zadanie 4

Zadanie 3

Zadanie 2

Na podstawie słów papieża Franciszka wyjaśnij znaczenie złożenia Jezusa w żłobie. Jaki związek ma ten tekst ze zdjęciem fresku?

Przeczytaj teksty biblijne. Określ, kto i w jakich okolicznościach wypowiedział te słowa. W razie potrzeby skorzystaj z księgi Pisma Świętego.

Zadanie interaktywne

Modlitwa

„Bóg jest tak wielki, że może stać się mały. Bóg jest tak potężny, że może stać się słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko, abyśmy mogli Go pokochać”.Papież Benedykt XVI, homilia podczas pasterki, 25.12.2005 r.Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że stałeś się człowiekiem, jednym z nas.Uświęcaj nasze rodziny, by – tak jak Twoja – były pełne miłości i wiary. Daj nam rozpoznawać Twoją obecnośćw codzienności. Amen.