Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

אנחנו פה בשבילך

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

תוכן עניינים

כללי כתיבה אקדמית

טיפים לסיכום הרצאות

תמיכה לימודית לסטודנט

תמיכה ומשאבים פדגוגיים

כלים לסיכום הרצאות

דרכי לימוד לקראת בחינה

רשימת ספרים מומלצים

כללי כתיבה אקדמית

הנחיות לכתיבת מחקר איכותני

כללי רישום ביבליוגרפי באתר הספרייה

טיפים שימושיים

בחירת כותרת מתאימה לעבודה אקדמית

כללים לכתיבת סיכום

מילות קישור

מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית - אבי גרפינקל

רפינקל, א' (2018). איך כותבים: מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית (ק' גליקליך, עורכת). משכל - הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד.מתוך הספר:מדריך כתיבה זה מיועד לסטודנטים ולכל המעוניינים לכתוב בצורה בהירה, משכנעת ותמציתית.חלקו הראשון מלמד כיצד להתגבר על דחיינות ועל מחסומי כתיבה ומציג את הדרישות הבסיסיות של כתיבה אקדמית: מבוא, גוף העבודה, סיכום, שאלת מחקר, טענה, כללי ציטוט, הצעת מחקר ועוד.ייחודו של איך כותבים הוא בניסיון לפרוץ אל מעבר לדרישות הבסיסיות האלה ולשפר את יכולותיכם גם בהיבט היצירתי של הכתיבה: איך למצוא נושא? אילו שאלות כדאי לשאול כשאתם קוראים יצירה או מאמר? כיצד לגבש טענה מקורית?חלקו השני של המדריך מלמד כיצד לכתוב בצורה מרתקת ואפקטיבית בז'אנרים אחרים: טור דעה לעיתון; רשימת ביקורת על חיבור עיוני; ניתוח והערכה של יצירה בדיונית; כתיבה על אדם: דמות היסטורית, דמות ספרותית, אמן או הוגה; ומסה אישית.לקריאה:ניתן לשאול את הספר בספריית המכללה.בנוסף, הספר קיים גם בפורמט אלקטרוני במאגר כותר (יש להיכנס דרך האורביט בלשונית "גישה למאגרי מידע"). לאחר שנכנסתם למאגר ניתן לחפש לפי שם הספר או לפי הכתובת:https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=107892225

בקרה עצמית לשמירה על אתיקה בכתיבת עבודה אקדמית

רשימת רעיונות,כלים,טיפים לסיכום הרצאות

כלים לסיכום הרצאות

טיפים לסיכום הרצאות

הקלטת סיכום השיעור על ידי המרצה ושליחת ההקלטה לקבוצת הסטודנטים בוואטסאפ

להכין טבלה בהתאם לראשי הפרקים של השיעור ולשבץ את המידע המרכזי בקטגוריה המתאימה.למשל, בשיעור היסטוריההקטגוריות יכולות להיות.תאריך/ דמות/ מקום/ אירוע

4

:שיתוף בסיכומיםהסטודנטים ישתפו זה את זה בסיכומי השיעור.

2

העתקת המשפט הראשון והמשפט האחרון בכל שקף של מצגת, אותה מעלה המרצה או מציג בכיתה

3

1

הכנה למבחנים

דרכי לימוד לקראת בחינה

שיפור מיומנויות לקראת בחינות

דרכי יצירת קשר עם סגל המרצים

הפנייה לסדנת קריאה וכתיבה

מרגישים שקשה לכם ללמוד לבחינות? מרגישים שקשה לכם להתבטא בכתב או בעל פה? סדנת כתיבה וקריאה תעזור לכם! בהנחיית ד"ר ניצה דוריnitsa.dori@gmail.com

תמיכה לימודית לסטודנט

תמיכה ומשאבים פדגוגים

חומרי יעץ חינוכייםמאת ד"ר ניצה דורי

הפניות למקורות ספרותיים ואמנותייםלפי פרשות השבועליקטה: ניצה דורי

1

פתיחות חווייתיותלשיעורים

5

?חידות: מי אני

8

חידות בחרוזים

9

מעם לועזלגיל הרך

6

חנוך לנערפרשת השבוע בזווית חינוכית וספרותיתלהורים, למחנכים ולגננות

2

כתיבת ברכות ודברי פתיחהלחגיגות, טקסים ואירועיםבגן הילדים ובבתי הספר

3

שירי קודש

7

,קובץ מחקרים על היבטיםתמורות והשפעות שלעבודת ההוראה בעבר ובהווה

10

שאלות ותשובותנפוצותבנושא חינוך

4

רשימת ספרים מומלצים

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: דמיון

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: שואה

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: רגשות

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: ביבליותרפיה

מוזמנים לבקרבספריית שאנן

רשימת ספרים מומלצים

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: דמיון

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: שואה

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: רגשות

ספרי קריאהלילדים ולנוערבנושא: ביבליותרפיה

מוזמנים לבקרבספריית שאנן

תמיכה לסטודנטים עולים

תמיכה לימודית לסטודנטים עולים

שאלות נפוצות

תמיכה ומשאבים טכנולוגיים

דרכי יצירת קשר עם צוות התמיכה הטכנולוגית

שאלות נפוצות

תמיכה ומשאבים טכנולוגיים

דרכי יצירת קשר עם צוות התמיכה הטכנולוגית

מרכז יח"ס

אוסף סיכומים של שיעורים/מבחנים

אוסף עבודות סמינריוניות של סטודנטים

מאגרי מידע לסטודנט

אוסף פרזנטציות של סטודנטים