Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

פיתוח מקצועי

"איחוד מול ייחוד"

תשפ"ב

התחל

אשכולות המסלולים

"איחוד מול ייחוד"

פדגוגיה דיגיטלית

הכשרה לתפקידים ואוכלוסיות

מסלולים חדשים

פרקטיקות הוראה

חשיבה וחקר

זהות

וערכים

הערכה וחלופות בהערכה

אשכול זהות וערכים

עמיות יהודית במציאות משתנה

שילוב ערכים ומניעת גזענות

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

אשכול חשיבה וחקר

לומד עצמאי חדש

למידה בדרך החקר

** פיתוח מקצועי לתוכנית תמ"ר

הוראה בינתחומית בחטיבות הביניים

'אוריינות מדעית א

רב תחומי- "מפה לשם" סוגיות בהגירה (למידה בינתחומית בהיסטוריה, גאוגרפיה ואזרחות)

דיבור בפני קהל

מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה

מסלול מלווה תוכנית **

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

מורים מובילים חשיבה ולמידת חקר

**

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

אשכול פרקטיקות הוראה

למידה מבוססת פרויקטים PBL

לומד עצמאי חדש

** תיכון אקדמי מקוון

הוראה בינתחומית בחטיבות הביניים

רב תחומי- "מפה לשם" סוגיות בהגירה (למידה בינתחומית בהיסטוריה, גאוגרפיה ואזרחות)

מסלול מלווה תוכנית **

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

**

אשכול

** בגרויות עתירות מדיה

** תיכון אקדמי מקוון

תלקיט/פורטפוליו

למידה מבוססת פרויקטים PBL

מטלת ביצוע

דיבור בפני קהל

** פיתוח מקצועי לתוכנית תמ"ר

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה

מסלול מלווה תוכנית **

הערכה וחלופות בהערכה

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

אשכול פדגוגיה דיגיטלית

פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מקרוב ומרחוק - מסלול על

** בגרויות עתירות מדיה

'הכיתה האינטראקטיבית- שלב א

מילולי, זה טוב. חזותי? אפילו יותר אוריינות חזותית חדש

למידה באמצעות סרטונים

'הכיתה האינטראקטיבית- שלב ב

"לצרוך, ליצור, לפרש"

צריכת מדיה ביקורתית בעידן החדש

מסלול מלווה תוכנית **

השפעת הטכנולוגיה על המוח והלמידה (פדגוגיה בעידן החדש ג')

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

אשכול

הכשרה לתפקידים ואוכלוסיות

הדרכה

'כלי ניהול רכזי מקצוע שלב א'+ב

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

כשהחינוך המיוחד פוגש את תחומי הדעת

פיתוח תוכניות לימודים בית ספריות לקראת גמישות במערכת חדש

מסלול מלווה תוכנית **

קורס למנחים ומובילים בפיתוח לומד עצמאי חדש

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

אשכול מסלולים חדשים

פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מקרוב ומרחוק - מסלול על

** מבנה השתלמויות תמ"ר

מורים מובילים חשיבה ולמידת חקר חדש

מילולי, זה טוב. חזותי? יותר טוב- אוריינות חזותית חדש

מסלול מלווה תוכנית **

לומד עצמאי חדש

פיתוח תוכניות לימודים בית ספריות לקראת גמישות במערכת חדש

?מעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהישאר מעודכנים

חשיבה מסדר גבוה

בבחינות הבגרות

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

'שלב ב

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

'שלב א

למפמ"ר וצוותו

למורים

פיתוח מקצועי לתוכנית תמ"ר

השתלמות תמ"ר

'שלב ב

השלב הפרופסיונאלי

השתלמות תמ"ר

'שלב א

השתלמות מרוכזת

קהילת מורי תמ"ר

למורים ממשיכים

מורים מובילים חשיבה

ולמידת חקר

למורים מנהיגים

למידה באמצעות סרטונים

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: הקורס עוסק במגוון מיומנויות לשימוש בסרטונים: פתיחת ערוץ יוטיוב, כלים להערכת סרטונים, מאגרי סרטים בתחום הדעת, שמירה על זכויות יוצרים, תכנון והפקת סרטונים והערכה באמצעות סרטונים

מילולי, זה טוב. חזותי? אפילו יותר

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: הקורס מתמקד בכוחו של המסר החזותי לתהליך הלמידה. המורים לומדים לשלב אלמנטים מתוך עולם הסדרות כדי לבנות מתח וציפייה לשיעור, כיצד לתעל את כוחם של תמונה/סיפור ולחברם לעולמם של התלמידים הבנוי היום בעיקר על מסרים חזותיים. תוך התנסות בעיצוב ויצירת מסרים חזותיים בהתאמה לתחום הדעת

אוריינות חזותית

הכיתה האינטראקטיבית

למי מיועד? מורים דוברי ערבית

על המסלול בקצרה: השתלמות זו נועדה לצייד את המורים בידע מקצועי לפיתוח יחידות הוראה מתוקשבות בחינוך לשוני בשפה הערבית, אשר כוללות את מרכיבי האוריינות הדיגיטלית, בדגש על תפקודי הלומד במאה ה- 21, חדשנות וקידום למידה משמעותית. עבודת הפיתוח מתבצעת בסביבת פיתוח חדשנית שנקראת "הכתה האינטראקטיבית" אשר פותחה בשפה הערבית במיוחד עבור המגזרים דוברי הערבית

'שלב א

הכיתה האינטראקטיבית

למי מיועד? מורים דוברי ערבית

על המסלול בקצרה: למידה דיפרנציאלית באמצעות מערכות ניהול למידה- הטמעה של דרכי הוראה, למידה והערכה מגוונות ומקוונות (למידה מרחוק) אשר תוביל לרכישת ידע, מיומנויות וערכים בדגש על למידה מרחוק ומשולבת; לפתח את הידע בתהליכי הערכה מעצבת באמצעות כלי הערכה דיגיטליים. בניית פעילויות לימודיות במחולל הכתה האינטראקטיבית על-פי תכנית התערבות לטיפול בקשיי התלמידים

'שלב ב

פדגוגיה דיגיטלית מיטבית

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: מסלול גמיש ובהתאמה אישית, המתמחה בנקודות ההשקה של הפדגוגיה עם כלים דיגיטליים שונים ומגוונים. במסלול החדש המשתלם יכול לטעום מיחידות מבוא ובסיס בתחומים שונים או להעמיק ולהרחיב בנושאים ספציפיים


מקרוב ומרחוק

מידע נוסף: המבנה הייחודי של הקורס מאפשר הן למורים מתחילים והן למורים מתקדמים למצוא מענה מקצועי מדויק להתפתחות האישית שלהם

'טכנולוגיה בעידן החדש ג

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: ההשתלמות עוסקת בשאלה כיצד כניסתה של הפדגוגיה הדיגיטלית משפיעה על המוח והנפש של תלמידינו? על תהליכי הלמידה, קשב וריכוז ומוטיבציה? בהשתלמות נכיר תחום מחקרי חדש – הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, נחשף למחקרים עכשוויים המתמקדים בהשפעת הטכנולוגיה על המוח ונלמד איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו לעצב למידה מותאמת אישית

מידע נוסף: הקורס פותח על ידי יעל מן שחר, מרצה מבוקשת בתחום הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה ומנחת תכניות רדיו וטלוויזיה, ביחד עם יעל דורון דרורי המתמחה בפרסונליזציה בחינוך

השפעת הטכנולוגיה על המוח והלמידה

"לצרוך, ליצור, לפרש"

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: המסלול עוסק במדיה בעידן החדש, בהשפעה שלה, בכוח שיש בה, במתח בין החינוך למדיה, בתרבות הטוקבקים, היוטיוברים החדשים והקמפיין החברתי. תוך התבוננות ביתרונות ובחסרונות של המדיה והדרך הנכונה שיש לצרוך אותה לאור כל האמור לעיל

צריכת מדיה ביקורתית בעידן החדש

בגרויות עתירות מדיה

למי מיועד? מורים בתיכון בכל המגזרים, המגישים לבחינות בגרות בתחומי הדעת הבאים

ביולוגיה, גאוגרפיה-אדם וסביבה, היסטוריה, מוסיקה, כימיה, ספרות, עברית, עברית לדוברי ערבית, תנ"ך ממלכתי

על המסלול בקצרה: המסלול מלווה מורים המתעתדים להגיש לבחינת בגרות עתירת מדיה

הדגשים: הוראה-למידה-הערכה עתירות מדיה, אוריינות חזותית, אוריינות דיגיטלית, היכרות ותרגול בסביבת האייטסט, היכרות ותרגול בסביבת מייטסטבוקס

התיכון האקדמי המקוון

למי מיועד? מיועד למורים בתיכון המעוניינים להשקיע ללמוד וללמד קורסים אקדמיים מקוונים ולהנגישם לכלל תלמידי התיכון

על המסלול בקצרה: תכנית "התיכון האקדמי מקוון" מאפשרת לכל תלמיד לצבור קרדיט אקדמי במהלך התיכון! התוכנית משלבת קורסים אקדמיים מקוונים ומאפשרת לתלמידים ללמוד ולהתנסות בתוכן אקדמי, לפתח מיומנויות למידה מפותחות ומסוגלות אקדמית – הנגשת הלימודים באוניברסיטה לכלל תלמידי התיכון


מידע נוסף: תלמידים הלומדים את הקורסים יכולים גם לגשת לבחינה האקדמית באוניברסיטה, לצבור נקודות זכות עוד בתיכון ולשפר את סיכויי הקבלה שלהם ללימודים

תלקיט/ פורטפוליו

למי מיועד? מורים לשפות ורבי מלל בכל הגילים והמגזרים

על המסלול בקצרה: האם אתם מרוצים ממבחנים ככלי הערכה? ממש כשם שאומן או אדריכלית יוצרים תיק עבודות אישי המציג את תוצרי עבודתם, כך התלקיט (פורטפוליו) מהווה אוסף מכוון של עבודות התלמיד, המביעות את המיומנויות והאינטליגנציות המרובות שקיימות בו בתחום מסוים. במסלול זה נלמד כיצד התלקיט יכול לשמש אותנו ככלי הערכה חלופי, מגוון ויישומי


PBL

למי מיועד? מורים לכל הגילים ובכל המגזרים

על המסלול בקצרה: למידה מבוססת פרויקטים

(PBL – Project Based Learning) היא שיטת הוראה למידה והערכה המאורגנת סביב פרויקט המניע את פעילויות התלמידים ללמידה בדרך החקר. המורים לומדים את עקרונות השיטה שבה התלמידים נדרשים לבחור פרויקט, לשאול שאלות, לחקור, לאסוף מידע, לפתח את התוצר ולהציגו

למידה מבוססת פרויקטים

מידע נוסף: שיטת הלימוד דורשת למידה פעילה ועתירת חשיבה של התלמידים כשהמורה הופך ממוסר ידע למנחה

מטלת ביצוע

למי מיועד? מורים בחט"ע, בכל המגזרים

על המסלול בקצרה: מטלת ביצוע שייכת ל"משפחה" הרחבה של הערכה חלופית, השמה במרכז תהליכים של חקר פעיל בתוך העולם הרלוונטי לתלמידים

במרכז מטלת ביצוע נמצאת בעיה מעשית, אשר התלמידים מתבקשים לחקור וללמוד על מנת להציע לה פתרון

דיבור בפני קהל

למי מיועד? מורים למקצועות רבי המלל בכל הגילים

על המסלול בקצרה: המסלול עוסק בין היתר בהעברת מסר ברור ומובנה, פיתוח תוכן של מסר, אמצעי למידה בכיתה, שפת גוף בדיבור לפני קהל, מיומנויות בנאום ודיבור לפני קהל ומתן הערכה ומשוב


מאחורי הקלעים השקופים

של ויקיפדיה

למי מיועד? מורים המלמדים עברית או מקצועות רבי מלל, מכל המגזרים ובכל הגילים

על המסלול בקצרה: איך מלמדים להעריך מידע בעידן התוכן הדיגיטלי הפתוח? מורים ותלמידים עושים שימוש נרחב בתוכן דיגיטלי פתוח, כדוגמת ויקיפדיה, אך כמה מאיתנו המורים מנחים את תלמידינו לשימוש מושכל והערכה של התכנים? בהשתלמות נעמיק את ההכרות עם ויקיפדיה ונלמד כיצד היא יכולה לשמש אותנו בתהליך ההוראה-למידה בכיתה. נלמד על תוכן פתוח, חוכמת ההמונים, זכויות יוצרים, גלגולו של ערך ועוד


לומד עצמאי

למי מיועד? מורים לחט"ב ותיכון בכל המגזרים

על המסלול בקצרה: למידה עצמאית כחלק מדמות הבוגר, מיומנויות קוגניטיביות (טיפול במידע, חשיבה מסדר גבוה, סוגי אוריינות) רגשיות (ניהול עצמי, בחירה, התמדה וכדו') וחברתיות (עבודה בצוות, שיתופיות) , היבטים פדגוגיים תפיסתיים וארגוניים מצד המורה, תהליכי הערכה מתאימים

למידה בדרך החקר

למי מיועד? מורים לחט"ב ותיכון, ניתן גם להתאים ליסודי

על המסלול בקצרה: ההשתלמות כוללת היכרות של מארג החקר על שלביו השונים ועם רמות החקר. המקביל לכך, העמקה באסטרטגיות חשיבה רלוונטיות- שאילת שאלות, השוואה, מיזוג, טיעון, הצגת ידע. התייחסות למורה כמנחה תהליך חקר ןכן להיבטים ארגוניים הכרוכים בתכנון וביישום הוראה בדרך החקר

מידע נוסף: הלמידה נעשית תוך בהתנסות ומלווה במשימות יישומיות בכובע הלומד ובכובע המורה, תוך רפלקציה על התהליך והעלאת תובנות

השתלמות תמ"ר

למי מיועד? מורים שמתעתדים להצטרף למסלול ממיר בגרות (תמ"ר) או לחלוצי הערכה. המסלול הוא קורס מרוכז 3 ימים בתחילת החופש המקדים להצטרפות לתוכנית

על המסלול בקצרה: המסלול מעניק מושגי יסוד בלמידת חקר ובחשיבה ומשמש שלב מקדים להצטרפות לתוכנית תמ"ר. המסלול נוגע בשינוי תפיסת המורה את תפקידו בכיתה כמוביל תהליכי חקר ולחשיבה מסדר גבוה. מסלול מרוכז בשלושה ימים המכין את המורה לצעדיו הראשונים בהוראת תמ"ר

שלב א'- השתלמות מרוכזת

השתלמות תמ"ר

למי מיועד? תוכנית המלווה מורים בשנתם הראשונה במסלול תמ"ר

על המסלול בקצרה: המסלול הרופסיונאלי מלווה את המורה בשנתו הראשונה בהוראת תמ"ר, מסייע בהתמודדות עם האתגרים של המורה ומקנה כלים פרקטיים להוראה בתוכנית

שלב ב'- השלב הפרופסיונאלי

קהילת מורי תמ"ר

למי מיועד? קהל היעד: תוכנית המלווה מורים וותיקים המלמדים במסלול תמ"ר

על המסלול בקצרה: מפגש עמיתים מפרה ומעשיר למורים הממשיכים ללמד במסגרת תוכנית תמ"ר, קהילה תומכת מאתגרת ומעצימה.

למורים ממשיכים

מורים מובילים חשיבה ולמידת חקר

למי מיועד? מורים/ מדריכים בולטים עם פוטנציאל הובלת תהליכים/ השתלמויות/ הדרכות/ בנושאי חשיבה מסדר גבוה ולמידת חקר

על המסלול בקצרה: קורס אקסקלוסיבי להכשרת מורים מובילים ומנהיגים, הכולל התמחות והעמקה בכל היבטי החינוך לחשיבה ולמידת החקר. מורים אלו יוכלו בעתיד להשתלב בהובלת תוכניות הקשורות לנושאים אלו

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

למי מיועד? מורי התיכון, כהכנה לבגרות והתאמת שאלות בגרות לחשיבה מסדר גבוה

על המסלול בקצרה: הקורס עוסק במאפייני הוראה עתירת חשיבה וחשיבותה לדמות הבוגר, העמקה באסטרטגיות חשיבה כמו: שאילת שאלות, השוואה, טיעון ויישומן בבחינות הבגרות, שפת החשיבה, הוראה מפורשת, מטה-קוגניציה, כתיבה או התאמה של פריטי הערכה לחשיבה מסדר גבוה


למורים

הוראות בינתחומיות בחטיבות הביניים

למי מיועד? מורים בחטיבות הביניים ובתיכון

על המסלול בקצרה: ההשתלמות כוללת חשיפה למודלים מגוונים של הוראה רב-תחומית ובינתחומים. חשיבה על דרכי הוראה מגוונות ופרקטיקות מתאימות לפיתוח לומד עצמאי. דגש על היבטים של הוראה מקוונת, ככלי לקידום והעמקה של הוראה רב/בינתחומית. תכנון מהלכי הוראה לכיתה, ותכנון מערכתי שכבתי-בית ספרי. התנסות ביחידת הוראה על פי אחד המודלים על פי בחירת המשתלם. למידת עמיתים רפלקטיבית והתנסות בשטחבתכנון וביישום הוראה בדרך החקר

(למידה בינתחומית בהיסטוריה, גאוגרפיה ואזרחות)

למי מיועד? למורים בחט"ב וחט"ע (כתה י') המעוניינים ללמד בהוראה בינתחומית : גיאוגרפיה – אדם וסביבה, היסטוריה ואזרחות ומעוניינים ללמד בשילוב מדיה ואמצעים טכנולוגיים מגוונים וחדשניים ומעודדות חקר

על המסלול בקצרה: הקורס הבין-תחומי הוא בנושאי הגירה : מעמיק את ההיכרות עם ישראל כמדינה שהוקמה ע"י מהגרים ועם גרמניה כמדינת יעד מרכזית באירופה להגירה. התוכנית פותחה בשיתוף פעולה ייחודי של מומחים מטעם משרד החינוך, מטח ומכון גיאורג אקרט לחקר ספרי לימוד בגרמניה, שיפעיל תכנית מקבילה בגרמניה. הקורס הינו פרי מחקר על ספרי לימוד שנערך בשתי המדינות, שבדק כיצד כל אחת מהמדינות מוצגת בספרי הלימוד של המדינה האחרת

רב תחומי- "מפה לשם" סוגיות בהגירה

למי מיועד? מורים ותיקים לאחד ממקצועות המדעיים בחט"ע או בחט"ב

על המסלול בקצרה: בבסיסה של ההשתלמות , הושם דגש על פיתוח לומד עצמאי, חוקר בעל מיומנויות אורייניות, למידה וחקר המסוגל גם לעבוד בצוות ולשתף פעולה. ההשתלמות עוסקת בבנייה, הכרות מעמיקה והערכה של משימות אורייניות מדעיות, תוך שימוש בכלים מתוקשבים

'אוריינות מדעית א

מידע נוסף: ההשתלמות מתרכזת בפיתוח שאלות חשיבה מסדר גבוה משולבות הדמיות מדעיות ומודלים דיגיטליים

למי מיועד? מורים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בתחומי דעת הומניסטיים

על המסלול בקצרה: ההשתלמות עמיות יהודית במציאות משתנה עוסקת בשאלות אקטואליות ובדילמות תלויות זהות על רקע מציאות המאופיינת באי ודאות. הלימוד יתבסס על שיח עם מגוון קולות בעם היהודי בארץ ובתפוצות, על חשיפה למקורות מישראל ומחוצה לה ועל יצירת זיקות בין אלה לבין מגוון תחומי דעת בשגרת בית הספר. בלב כל יחידת לימוד עומדת דילמה או שאלה מהותית המנותחת במגוון תפיסות ובהקשר לשלושה מרחבים: עולמי, כיתתי ופרטי.

עמיות יהודית במציאות משתנה

למי מיועד? מורים בחט"ב ותיכון במגזר היהודי

על המסלול בקצרה: המסלול נותן כלים פדגוגיים ודיגיטליים לצד מיומנויות חשובות לתלמיד ולמורה על מנת להפוך כל שיעור וכל חומר לימודי לשיח לימודי- דיוני, ערכי ומעמיק

שילוב ערכים ומניעת גזענות

למי מיועד? מדריכים ותיקים - כחלק מהמחוייבות להשתלם בכישורי הדרכה 180 שעות בכל 5 שנים

על המסלול בקצרה: המסלול עוסק בנושאים מרכזיים שהמזכירות הפדגוגית מקדמת (בעבר- פדגוגיה דיגיטלית, הכלה, בינתחומיות...), כישורי הדרכה, פיתוח חשיבה, הובלת תהליך ושינויים במערכת, למידת עמיתים ושיתופי פעולה

הדרכה

מידע נוסף: בשיתוף אגף עובדי הוראה בתפקידי הדרכה. לא התקיים בתשפ"א

כלי ניהול לרכז מקצוע

למי מיועד? מורים המיועדים לתפקיד רכז מקצוע בביה"ס בכל שכבות הגיל ומורים המכהנים כרכזי מקצוע

על המסלול בקצרה: רכז/ת המקצוע הנו חלק מהצוות המוביל בבית-הספר. בהיותו אחראי על ניהול פדגוגי וארגוני של תחום הדעת, נדרש הרכז/ת לפיתוח מיומנויות פדגוגיות בצד מיומנויות ניהול והובלת צוות.ההשתלמות תעסוק בחיבור בין תפיסת תפקיד רכז/ת המקצוע כמנהיג פדגוגי ובירור עקרוני של תחומי אחריותו, לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לו לעמוד באופן מיטבי בתפקידו

'שלב א'+ב

למי מיועד? מורים ביסודי וחט"ב

על המסלול בקצרה: ההשתלמות מתמקדת בתהליך המורכב משלושה שלבים: א. זיהוי מיומנויות מרכזיות בתחום הדעת ועריכת מבדק ב.מיפוי תלמידים בהתאם למבדק ג. בנית תוכנית עבודה אישית המתייחסת לקשיים של התלמיד ולמיומנויות שהוא צריך לרכוש בתחום הדעת

כשהחינוך המיוחד

פוגש את תחומי הדעת

למי מיועד? מורים מובילים עם ניסיון בהכשרה והובלה

על המסלול בקצרה: ההשתלמות היא ייחודית מסוגה ומכשירה את הלומדים בה להנחות מורים שרוצים להתנסות ולהוביל תהליך ללמידה עצמאית בכיתתם

במהלך ההשתלמות, תכירו את הלמידה העצמאית בשלושה רבדים: כלומדים, כמורים וכמנחים, כאשר אתם תבחרו את קצב ומסלול הלמידה שלכם

קורס למנחים ומובילים

בפיתוח לומד עצמאי

למי מיועד? מפמ"ר וצוות מוביל

על המסלול בקצרה: הקורס עוסק במהי חשיבה מסדר גבוה, חשיבותה בתהליכי למידה-הוראה- הערכה, עקרונות לבניית פרטי הערכה ובחינות, שאלות חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות, כל צוות בתחום הדעת שלו, ניתוח הקיים ושידרוגו

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

למפמ"ר וצוותו

פרטים בקרוב

פיתוח תוכניות לימודים בית ספריות לקראת גמישות במערכת

סדר יום

איחוד מול ייחוד לקראת תשפ"ב

סדר יום

פתיחה - דליה

הצגת אשכולות ומסלולים תוך הרחבה במסלולים פחות מוכרים

"הצגת המסלול המחודש "פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מקרוב ומרחוק


הצגת שאלון טופס הבקשות

איחוד מול ייחוד לקראת תשפ"ב

אשכולות המסלולים

איחוד מול ייחוד

מסלולים חדשים

7

1

2

הכשרה לתפקידים ואוכלוסיות

6

פדגוגיה דיגיטלית

5

פרקטיקות הוראה

4

זהות וערכים

3

חשיבה וחקר

הערכה

הערכה

/תלקיט

פורטפוליו

מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה

בגרויות

עתירות מדיה

תיכון אקדמי

מקוון

PBL

למידה מבוססת פרויקטים

דיבור בפני קהל

מטלת ביצוע

השתלמות

תמ"ר
'שלב א

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

'שלב ב

חשיבה מסדר

גבוה בבחינות הבגרות

למפמ"ר וצוותו

חשיבה וחקר

מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה

השתלמות

תמ"ר

לומד עצמאי

מורים מובילים חדיבה ולמידת חקר

חשיבה מסדר גבוה בבחינות הבגרות

דיבור בפני קהל

הוראה

בינתחומית בחטיבות
הביניים

רב תחומי

"מפה לשם"
סוגיות בהגירה

אוריינות

'מדעית א

חשיבה מסדר

גבוה בבחינות הבגרות

למפמ"ר וצוותו

זהות וערכים

עמיות יהודית

שילוב ערכים ומניעת גזענות

הדרכה

פדגוגיה דיגיטלית

מילולי, זה טוב

חזותי? אפילו יותר

אוריינות חזותית

פדגוגיה דיגיטלית מיטבית

הכיתה האינטראקטיבית

שלב א

מקרוב ומרחוק

למידה באמצעות סרטונים

הכיתה האינטראקטיבית

שלב ב

צריכה

ביקורתית
של תקשורת

בגרויות

עתירות מדיה

פדגוגיה

'בעידן החדש ג

פרקטיקות הוראה

לומד עצמאי

תיכון אקדמי

מקוון

PBL

למידה מבוססת פרויקטים

הוראה

בינתחומית בחטיבות
הביניים

רב תחומי

"מפה לשם"
סוגיות בהגירה

הכשרה לתפקידים ואוכלוסיות

הדרכה

כלי ניהול

לרכזי מקצוע

'שלב ב

כלי ניהול

לרכזי מקצוע

'שלב א

כשהחינוך המיוחד פוגש את

תחומי הדעת

פיתוח תוכניות לימודים בית ספריות לקראת גמישות במערכת

חשיבה מסדר

גבוה בבחינות הבגרות

למפמ"ר וצוותו

מסלולים חדשים

מילולי, זה טוב

חזותי? אפילו יותר

אוריינות חזותית

השתלמות

תמ"ר

כלי ניהול

לרכזי מקצוע

'שלב ב

הוראה

בינתחומית בחטיבות
הביניים

למידה באמצעות סרטונים

תמונה

על המסלול בקצרה: הקורס עוסק במגוון מיומנויות לשימוש בסרטונים: פתיחת ערוץ יוטיוב, כלים להערכת סרטונים, מאגרי סרטים בתחום הדעת, שמירה על זכויות יוצרים, תכנון והפקת סרטונים והערכה באמצעות סרטונים

למי מיועד? כל הגילים, כל המגזרים