Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Słuchaj Izraelu -pamiętaj

KATECHEZA 10

INDEKS

1

7

2

8

4

6

11

10

5

3

9

12

MODLITWA

GRAFIKA 1

TEKST 1

GRAFIKA 2

TEKST 2

SŁOWO BOŻE 1

SŁOWO BOŻE 2

TEKST 3

WIADOMOŚĆ

ZADANIA 1-3

ZADANIE 4

MODLITWA

Słuchaj Izraelu,Słuchaj Izraelu,Pan jest Twoim BogiemPan jest JedynyOoo IzraelSzema Izrael

MODLITWA

Młodsza siostra, chowając telefon do kieszeni, zmartwiona stwierdziła:– No i komórka padła... Tato powiedział, żebyśmy poszły tą dróżką obok dzikiego parku, a nie przez las, bo zabłądzimy.– Przez las będzie szybciej. Zobaczysz!– Ale tacie chodziło też chyba o to, że tą drogą nie przejedziemy z Kubą. Braciszek w wózku kręcił się niespokojnie. Jego niezdrowe rumieńce świadczyły, że gorączka rosła.– To idź sobie sama koło parku. Ja jadę przez las – zezłościła się siostra.– Ale tato zna ten las i mówił, żebyśmy tamtędy nie szły! – młodsza dziewczynka już prawie płakała. – Chodźmy szybko, bo widzisz, że Kubie jest gorzej. Tato czeka z drugiej strony przy szosie w samochodzie!– Ja idę tędy – stwierdziła kategorycznie starsza siostra i skręciła z wóz­kiem do lasu.

Pójdę Którędy zechcę

DWA PRZYMIERZA

PAmiętaj o przymierzu

Zjednoczony Izrael rozpadł się na dwa królestwa: północne (izraelskie) i południowe (judz­ kie), które miały własnych królów. Wtedy wielu Izraelitów przestało słuchać jedynego Boga i nie przestrzegało Jego prawa. Bogacze krzywdzili biednych, sędziowie wydawali niespra­wiedliwe wyroki, a kupcy oszukiwali. Wówczas Bóg powołał proroków, którzy w Jego imie­niu upominali lud, wzywali do nawrócenia i poprawy życia. Przestrzegali Izraelitów, że jeśli nie będą posłuszni Bogu, czeka ich niewola. Prorocy przypominali ludowi o Bożej miłości, nawoływali do sprawiedliwości i odnowienia przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem oraz później z Mojżeszem. Przymierza opartego z jednej strony na obietnicach Bożych, a z drugiej na wierze Abrahama i Mojżeszowym posłuszeństwie Prawu Bożemu.Prorocy zapowiadali także przyjście Mesjasza – Chrystusa i nowe, wieczne przymie­rze. Do tych proroków należał Izajasz.

Naród grzeszny opuścił Pana, wzgardził Świętym Izraela. «Co Mi po mnó­stwie waszych ofiar?» – mówi Pan. «Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w do­bru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!».Na podstawie Księgi Izajasza 1, 4b. 11a. 13a. 15-17

SŁOWO BOŻE

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańca­ mi kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.Księga Izajasza 9, 1. 5a. 6a

SŁOWO BOŻE

Powszechnie za proroka uznawany jest ten, kto przepowiada przyszłość. Nic bardziej mylnego! Pro­rok to człowiek, który mówi do nas w imieniu Boga. Przychodzi od Pana, aby nam przypomnieć o Jego miłości i wezwać do wierności Jego przykazaniom. Gdy spełnia się to, co zapowiadał prorok, dzieje się tak nie dlatego, że miał wizję przyszłości. Nie jest przecież jasnowidzem ani wróżbitą. On zapowiada tylko konsekwencje naszego postępowania.Prorok wciąż przypomina: „Jeśli chcesz być szczę­śliwy, zaufaj swemu Bogu i wróć do Niego całym ser­cem”. Odczujemy wprawdzie na tym świecie skutki grzechu, a zło i cierpienie dotknie nas bezpośrednio. Jednak prorok zapewnia, że Bóg chce nam dać pokój w sercu i nieprzemijające szczęście w wieczności.Na podstawie: ks. M. Debyser, Biblia dla moich parafian

PROROK MÓWI DO CIEBIE

Po wejściu do Ziemi Obiecanej ludem przymierza kierowali sędziowie,a potem królowie namaszczeni przez proroków.Prorocy w Starym Testamencie:• w imieniu Boga głosili Jego wolę;• wzywali do nawrócenia i wiernościprzymierzu;• przestrzegali przed nieszczęściami, jakie spadną na lud z powodu niewierności Bogu;• zapowiadali nowe przymierze,które wypełniło się w Jezusie Chrystusie.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Jakie skutki może mieć nieposłuszeństwo starszej siostry z opowiadania „Pójdę, którędy zechcę”?

1

Na postawie tekstu „Pamiętaj o przymierzu” i fragmentów z Księgi Izajasza powiedz:A. Jakie grzechy Bóg wypomina ludowi wybranemu?B. Do czego Bóg wzywa lud przez proroka Izajasza? Co mu obiecuje?C. O czym przypominali i co zapowiadali prorocy Starego Testamentu?

2

Korzystając z tekstu „Prorok mówi do ciebie”, odpowiedz: Kim są prorocy? Przed czym nas przestrzegają? Co nam obiecują?

3

ZADANIA 1-3

Na czym polega szczęście, które obiecują poniższe reklamy? Dojakich potrzeb człowieka się odwołują? Jakich pragnień nie są w stanie spełnić reklamowane przedmioty? Czym różnią się te obietnice od obietnic proroków?

ZADANIE 4

MODLITWA

Kto dla ciebie jest prorokiem, który pomaga ci usłyszeć słowo Boże?Panie, daj mi mądrość, bym budował swe życie na tym, co naprawdę dobre. Daj mi rozum, bym umiał rozpoznawać złudne obietnice i słuchał Twoich proroków. Pomóż mi pamiętać o Twojej miłości do mnie. Amen.