Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Formació d'àmbit lingüístic

alumnat d'origen estranger i coordinació lingüística

PROGRAMES FORMATIUS INSTITUCIONALS

curs 2021- 2022

Àmbit territorial

ALIC: sbarcel2@xtec.cat

SERVEI EDUCATIUASSESSOR/A LICADREÇA ELECTRÒNICASE Baix Llobregat 1 (Sant Feliu)Anna Lorentealorent3@xtec.catSE Baix Llobregat 2 (Gavà)Neus Perramonnperramo@xtec.catSE Baix Llobregat 3 (St. Boi)Pilar Penampena3@xtec.catSE Baix Llobregat 4 (El Prat)F. Xavier Blanchfblanch6@xtec.catSE Baix Llobregat 5 (Cornellà)Gemma Vivesgvives@xtec.catSE Baix Llobregat 6 (St. Vicenç)Àngels Alonsomalons55@xtec.catSE Baix Llobregat 7 (Martorell)Ismael CalvetMelín Masdéuicalvet2@xtec.catmmasdeu2@xtec.catSE Baix Llobregat 8 (Esplugues)Sergi Barcelósbarcel2@xtec.catSE Baix Llobregat 9 (Castelldefels)Albert Monjeamonje@xtec.catDirecció equip LICRosa M. Pujolrpujol22@xtec.cat

Formació telemàtica

SeveiEducatiu B.Ll. VIII

COMUNICACIÓORAL

COMPRENSIÓ LECTORA

EXPRESSIÓ ESCRITA

DIMENSIÓ LITERÀRIA

Primària

Secundària

Formació d'àmbit lingüístic2021-2022

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIALLlegir per parlar. L'aprenentatge de la llengua oral a partir dels contes i dels àlbumsil·lustratsFormat:Individual/SeminariEntorn:En líniaDurada:21hPerfil d'immersió i suport lingüísticCalendari: 1r torn de formacióCICLE MITJÀ I SUPOERIORL’ensenyament de la llengua oral mitjançant els jocs de rolFormat:Individual/SeminariEntorn:En líniaDurada :21hCalendari: 1r torn de formacióEDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIALa interacció a l'aulaFormat:Individual/SeminariEntorn:En líniaDurada :21hCalendari: 2n torn de formació

EDUCACIÓ INFANTIL - CICLE INICIALLa planificació de les acitivitats de lecturaL'ensenyament de la comprensió lectoraEl procés d'aprenentatge de la lecturaEDUCACIÓ PRIMÀRIAFluïdesa lectoraFormat:Individual/ SeminariEntorn:En líniaDurada:21hPerfil:Lectura i Biblioteca escolarDescripció:Curs per reflexionar i aprofundir en la millorar de la fluïdesa lectora de l'alumnat. Les habilitats de descodificació ens permeten accedir a la comprensió d'un text : precisió, velocitat i prosòdiaElprocés lector i les estratègies de comprensió lectoraFormat:Individual/ SeminariEntorn:En líniaDurada:21hPerfil:Lectura i Biblioteca escolarE. INFANTIL - C. INICIAL - C. MITJÀL'aprenentatge de la llengua a partir dels llibres d'abecedarisFormat: Individual/ TallerEntorn:En líniaDurada:15h.

EDUCACIÓ INFANTIL - CICLE INICIALActivitats pràctiques d'expressió escritaEDUCACIÓ INFANTIL - EDUCACIÓ PRIMÀRIALlegir per escriureEDUCACIÓ PRIMÀRIAEscriptura creativaFormat:Individual/ SeminariEntorn:En líniaDurada:30hDescripció:Estratègies i tècniques per a estimular l'escriptura: les activitats de desbloqueig i els elements narratius.

Escriptura creativaFormat:Individual/ SeminariEntorn:En líniaDurada:30h Descripció:Estratègies i tècniques per a estimular l'escriptura: les activitats de desbloqueig i els elements narratius.Tractament integrat de llengua-TILCFORMACIÓ TELEMÀTICAEl tractament integrat de llengua i continguts a les àrees no lingüístiques de secundàriaDurada:40h Descripció: Proporcionar recursos i estratègies d'ensenyament del llenguatge acadèmic propi de cada matèria per afavorir l'èxit escolar de l'alumnat en les diferents matèries.Aprenentatge competencial: el treball per tasques a secundàriaDurada :45 h Descripció: Introduir els docents a la metodologia del treball per tasques com a recurs per aprendre llengua de manera significativa i competencial.Escriptura per a totes les matèriesDurada :30 hDescripció: Reflexió i discussió pedagògica sobre els aspectes implicats en l’escriptura en les matèries dels àmbits no lingüístics, per a la millora de les activitats didàctiques

El gust per la lecturaTítol d'activitatDestinatarisDuradaGust per la lectura CI. Gènere bestiaris: Zoo de paraules.Mestres CI15hGust per la lectura CI. Gènere detectius: Qui m'ha robat les plomes?Gust per la lectura CM. Gènere bestiaris: Gri, grill i altres animalades.Mestres CM15hGust per la lectura CM. Gènere detectius: El primer cas.Gust per la lectura CS. Gènere bestiaris: La selva en vers.Mestres CS15hGust per la lectura CS. Gènere detectius: Julivert amb diamants.

El gust per la lecturaNivellTítol d'activitatDestinatarisDuradaGust per la lectura 1r i 2n ESO:Gènere literatura fantàstica:Peter PanProfessorat secundària21 horesAutora Isabel Clara Simó: El meu germà PolGust per la lectura 3r i 4t ESO:Autora Isabel Clara Simó: La veïnaProfessorat secundària21 horesGènere literatura fantàstica: MomoBatxilleratAigües encantadesProfessorat batxillerat21 horesLes altres literaturesEntorn:en líniaFormat:Individual/ SeminariDurada:45hDinamització de clubs de lectura de lectures prescriptivesTaller de 10 hDescripció:Dues sessions en què s'abordarà la dinamització d'estratègies lectores a l'aula a partir de les lectures prescriptives.Activitats formatives per conèixer autors patrimonialsJornades durant tot el curs.Autors: Caterina Albert, Rosa Leveroni, Montserrat RoigAulalit.catFormació telemàticaDurada :30 h

Desplegament esglaonat al territori:(Cada curs se selecciona un nou SE per implementar les tres fases del programa)Curs 19-20/20-21:SE Baix Llobregat 4 (El Prat de llobregat)Curs 21-22:SE Baix Llobregat 1 (Sant Feliu de Llobregat)

JORNADA DE FORMACIÓ INICIAL DE TUTORS D'ACOLLIDA I SUPORT LINGÜÍSTICDestinataris:Tutors i tutores de l'Aula d'Acollida i Coordinació lingüísticaDurada:21 hores (5 sessions)Format: En líniaÀmbit: Baix LlobregatTemporització:de setembre a novembreObjectius:Formar els professionals nous que s’incorporen com a tutors i tutores d’aula d’acollida.Analitzar els aspectes que intervenen en el procés d'acollida i integració als centres educatius de l'alumnat nouvingut i en l'atenció a l'alumnat de procedència estrangera que necessita suport per seguir el currículum ordinari.Identificar les necessitats dels alumnes i aplicar recursos i estratègies per donar-hi respostaContinguts:Procés d'escolarització de l'alumnat de procedència estrangera: acollida inicial, aprenentatge intensiu de la llengua i accés al currículum ordinari.Didàctica del català L2 per a l'aprenentatge inicial de la llengua.Accés al currículum ordinari: tractament integrat de llengua i continguts, i estratègies de suport docent per a l'aprenentatge efectiu de les àrees i matèries.

Seminari de Coordinació LICDestinataris:Coordinadors i coordinadores LIC de cada centrÀmbit: Servei Educatiu Baix Llobregat VIII (Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern)Hores:21hTemporitzacióSetembre-maigObjectius:Aprofundir sobre les tasques generals del CLICTreballar aspectes claus del perfil per a la transferència al centreOrganitzar el pla de treball del CLICGenerar una xarxa CLIC permanent al Servei Educatiu d'Esplugues i Sant JustContinguts:El projecte plurilingüe i la llengua catalanaEl suport lingüístic i social a les aules dels centresLes funcions del CLIC en l'organització del centreAccés al currículum ordinari: tractament integrat de llengua i continguts, i estratègies de suport docent per a l'aprenentatge efectiu de les àrees i matèries .