Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1ª SESIÓN

AUTOCONCEPTO. INTRODUCIÓN A INTELIXENCIA EMOCIONAL

OBXECTIVOS

Investigar o significado de `Autoconcepto´e diferencialo da `Autoestima´.Aprender que o autoconcepto pode cambiar co paso do tempo.Coñecer como procesa o cerebro as emocións que sentimos.Aplicar este aprendizaxe para poder xestionar as nosas emocións.Aprender a quererse a un mesmo para despois poder querer aos demais.

PASADO/FUTUROOs alumnos realizan na casa un video facéndose preguntas a se mesmos, ao neno/a do pasado (eu aos 6 anos) e ao home/muller do futuro (eu aos 30 anos)Visionado voluntario dos videos na aula e comentamos como nos veíamos no pasado e como nos imaxinamos no futuro

HOXERealizamos na aula un cuestionario de autoconcepto, para coñecer como me vexo no presente. Reflexión persoal.

AUTOCONCEPTO

ACTIVIDADES

PRESENTAMOS AS INTELIXENCIASMÚLTIPLES

Intelixencia Académica: Verbal e Matemática.Capacidade Espacial.Talento Kinestésico.Talento Musical.Intelixencia Emocional.Intelixencia InterpersoalIntelixencia Intrapersoal...

Intelixencia emocional

Capacidade de MOTIVARNOS a nós mesmos.PERSEVERAR a pesar das dificultades. EntusiasmoControlar os nosos impulsos. AUTOCONTROL.Saber esperar polas gratificacións.Manexo das EMOCIÓNS.Capacidade de EMPATIZAR e confiar nos demais...

Intelixencia Interpersoal

Capacidade de comprender aos demais e de responder apropiadamente aos seus estados de ánimo, temperamento, motivacións e desexos.

Intelixencia intrapersoal

Capacidade de establecer contacto cos nosos propios sentimentos e emocións. Saber distinguilos e aproveitar ese coñecemento para orientar a nosa conducta

EMOCIÓNS

Como responde o noso cerebro

BIBLIOGRAFÍA

¨La inteligencia emocional¨David Goleman. Kairos. Barcelona. 1996