Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 8Temat: Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg...

INDEKS

Modlitwa

Biblia 1

Biblia 2

Tekst

Ważna wiadomość

Zadania

Modlitwa

Kiedy ostatni raz się modliłaś czy modliłeś? Czy pamiętasz o Bogu, który dał nam życie i nas zbawił? Podziękuj Mu za wszystko. Powiedz Mu też o swoich trudnościach. Posłuchaj Go.

MODLITWA

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Rzekł Pan do Samuela: «Weź róg i oliwę i idź do Betlejem, do Jessego, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie nowego króla». Samuel zro­bił, jak Bóg powiedział. Obawiał się jednak panującego króla Saula, więc ogłosił, że przybył, by z całą rodziną Jessego złożyć ofiarę Bogu.Gdy Samuel ujrzał najstarszego syna Jessego, chciał go namaścić. Ale Bóg powiedział: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». Jesse przedstawił Samuelowi jeszcze sześciu synów. Samuel jed­nak rzekł: «Nie ich wybrał Pan. Czy to już wszyscy młodzieńcy?». Od­ rzekł Jesse: «Pozostał jeszcze najmniejszy, Dawid, lecz on pasie owce». Samuel polecił, by posłać po Dawida, gdyż bez niego nie rozpocznie uczty ofiarnej. Przyprowadzono więc Dawida: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął Samuel róg z oliwą i namaścił go. Dawid stał się pomazańcem Bożym.Na podstawie Pierwszej Księgi Samuela 16, 1-13

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Saul wyruszył z doborowym wojskiem za Dawidem, aby go za­ bić. Kiedy rozbił obóz na wzgórzu, Dawid wraz z wiernym sobie krewnym Abiszajem zakradli się tam w nocy. Saul spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Ludzie z jego straży leżeli uśpieni wokół niego. Rzekł więc Abiszaj do Da­wida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie za­bijaj go! Niech mnie Pan broni przed podniesieniem ręki na tego, którego Pan namaścił na króla! Zabierz tylko dzidę, która jest koło jego wezgłowia, manierkę na wodę i pójdziemy». Wziął więc Da­wid dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia Saula, a nikt ich nie spostrzegł. Kiedy Dawid stanął na pobliskim wzgórzu, zawołał na ludzi króla Saula. A król zbudził się i rozpoznał głos Dawida.Na podstawie Pierwszej Księgi Samuela 26, 1-15

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Dawid dzięki pięknej grze na cytrze trafił na dwór króla Saula. Gdy Filistyni stanęli do wojny z Izraelem, młody Dawid posta­ nowił walczyć z potężnym wojownikiem filistyńskim Goliatem. Pokonał go, strzela­jąc do niego kamieniem z procy. Armia fi­listyńska, widząc, że Goliat zginął, uciekła w popłochu. Król Saul ustanowił Dawida dowódcą wojsk, a on prowadził zwycię­skie bitwy i zyskał wielką sławę. To wzbu­dziło zawiść króla Saula, który zapragnął śmierci Dawida. Jednak ze wszystkich jego zasadzek Dawid uchodził z życiem. W końcu schronił się ze swoimi ludźmi na pustyni.

NIECH MNIE PAN BRONI PRZED PODNIESIENIEM RĘKI...

Po śmierci Saula Dawid został królem ludu wybranego. Za jego panowania państwo izraelskie przeżywało okres swojej największej świetności.Dawid zdobył Jerozolimę i ustanowił ją stolicą. Przeniósł do niej Arkę Przymierza i stworzył centrum życia religijnego. Zjednoczył szczepy izraelskie w jeden naród.Bóg obiecał Dawidowi, że jego potomek założy królestwo wieczne. Obietnica ta wypełniła się w Jezusie Chrystusie, który pochodzi z rodu Dawida.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIE 1

Zinterpretuj historyjkę obrazkową ze s. 28.

ZADANIE 5

ZADANIE 4

Z pierwszego fragmentu Pisma Świętego wypisz cytat, który mówi o różnicy: jak człowieka widzi Bóg, a jak inni ludzie.

ZADANIE 3

Przeczytaj teksty na s. 29. Przyjrzyj się ilustracji nad zadaniami. Wskaż postać centralną i zinterpretuj jej gest. Jak mógł zareagować Saul, gdy po przebudzeniu usłyszał wołanie Dawida i zrozumiał, co się wydarzyło?

ZADANIE 2

Psalm 59 (patrz „Modlitwa”) został ułożony przez Dawida, gdy Saul czyhał na jego życie. Przepisz go i wstaw w miejsce słów mówiących o wrogach słowa z ramki w odpowiednim przypadku. Co – według tak powstałej wersji modlitwy – jest największym wrogiem człowieka, który go niszczy?

grzechy * grzeszne zamiary * złe czyny * mowa fałszywa * myśli pełne pokus

Wyzwól mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,chroń mnie od powstających na mnie! Wyzwól mnie od złoczyńcówi od mężów krwawych mnie wybaw! Bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują.Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą.Psalm 59, 2-4a. 10

Jezu ufam Tobie !