Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dado i Ema štede za ljetovanje.
Dado je uštedio 234 kn, a Ema 158 kn više od njega.
Baka Jela stavila im je za ljetovanje u kasicu 326 kn.
Koliko kuna za ljetovanje već imaju Dado i Ema?

Dado i Ema štede za ljetovanje.
Dado je uštedio 234 kn, a Ema 158 kn više od njega.
Baka Jela stavila im je za ljetovanje u kasicu 326 kn.
Koliko kuna za ljetovanje već imaju Dado i Ema?

2 3 4

+ 1 5 8
3 9 2

2 3 4

3 9 2
+ 3 2 6
9 5 2

Dado i Ema za ljetovanje već imaju 952 kune.

Mima za rođendan želi ptičicu.
Danijel joj je ispunio želju.
Pogledaj na popisu što je sve kupio.
Izračunaj koliko je ukupno novaca potrošio.

• krletka – 469 kn
• ptica – 46 kn
• hrana – 34 kn
• hranilica – 28 kn
• pojilica – 55 kn

CJENIK

• krletka
• 2 ptice
• 2 paketa hrane
• hranilica
• pojilica

POPIS

Mima za rođendan želi ptičicu.
Danijel joj je ispunio želju.
Pogledaj na popisu što je sve kupio.
Izračunaj koliko je ukupno novaca potrošio.

4 6 9

9 2
6 8
2 8
+ 5 5
7 1 2

4 6 · 2

9 2

3 4 · 2

6 8

Danijel je potrošio ukupno 712 kuna.

Matej, Fran i Dominik igraju računalnu igru.
Za prijelaz na višu razinu treba imati 888 bodova.
Matej je osvojio 471 bod.
Fran je osvojio 539 bodova.
Dominik je osvojio 298 bodova.
Koliko bodova treba svakomu od njih da prijeđu na višu razinu igre?

Matej, Fran i Dominik igraju računalnu igru.
Za prijelaz na višu razinu treba imati 888 bodova.
Matej je osvojio 471 bod.
Fran je osvojio 539 bodova.
Dominik je osvojio 298 bodova.
Koliko bodova treba svakomu od njih da prijeđu na višu razinu igre?

8 8 8 – 4 7 1

4 1 7

8 8 8

– 5 3 9
3 4 9

8 8 8

– 2 9 8
5 9 0

Mateju treba 417, Franu 349, a Dominiku 590 bodova da prijeđu na višu razinu igre.

Tina ima 1000 kuna za uređenje sobe.

Kupila je radni stol za 253 kune i stolicu koja je 79 kuna jeftinija od stola. Krevet je stajao 420 kuna, a posteljina 65 kuna manje od stolice.
Koliko je novaca Tini ostalo?

Procijeni, pisano izračunaj i provjeri svoju procjenu!

276 + 392 + 172 =


564 + 387 – 256 =

871 – 295 + 384 =

Tina ima 1000 kuna za uređenje sobe.

Kupila je radni stol za 253 kune i stolicu koja je 79 kuna jeftinija od stola. Krevet je stajao 420 kuna, a posteljina 65 kuna manje od stolice.
Koliko je novaca Tini ostalo?

2 5 3

– 7 9
1 7 4

1 7 4

– 6 5
1 0 9

2 5 3

1 7 4
4 2 0
+ 1 0 9
9 5 6

1 0 0 0

– 9 5 6
4 4

Tini su ostale 44 kune.

Procijeni, pisano izračunaj i provjeri svoju procjenu!

276 + 392 + 172 = 668 + 172 = 840


564 + 387 – 256 = 951 – 256 = 695

871 – 295 + 384 = 576 + 384 = 960

Koje znamenke nedostaju? Dopuni!

_ 2 _

+ 4 8 3
8 _ 1

2 5 _

+ _ 4 7_
9 _ 2

3 7 7

+
8 6 3

Koje znamenke nedostaju? Dopuni!

3 2 8

+ 4 8 3
8 1 1

2 5 5

+ 6 4 7_
9 0 2

3 7 7

+ 4 8 6
8 6 3

Koje znamenke nedostaju? Dopuni!

_ 5 4

– 2 9 6
4 5 _

8 2 7

–_ 5 _
4 6 9

_ _ _ – 5 4 3

2 6 0

Koje znamenke nedostaju? Dopuni!

7 5 4

– 2 9 6
4 5 8

8 2 7

3 5 8
4 6 9

8 0 3

– 5 4 3
2 6 0