Want to make creations as awesome as this one?

STARI DE AGREGARE

Transcript

PROIECT DIDACTIC

Stări de agregare ( solid, lichid, gaz)

La științe clasa a III-a

Profesor învățământ primar : Lazăr Emilia

România 2021

Cuprins

OBIECTIVE

EVOCARE

REALIZAREA SENSULUI

REFLEXIA

EXTENSIA

BIBLIOGRAFIA

Profesor învățământ primar:LAZĂR EMILIA
Instituția: Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” -Brăila
Aria curriculară: Matematică și științe
Obiectul: Științe
Clasa: a III-a
Unitatea de învățare: Corpuri- proprietăți
Subiectul: Stări de agregare ( solid, lichid, gaz)
Tipul lecţiei: mixtă
Competențe specifice:
C1: Identificarea unor caracteristici ale corpurilor ;
C2: Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese ;
C3: Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații;
C4: Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat

Obiective operaționale:

La șfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

  • O1: să identifice însușiri ale corpurilor aflate în stare solidă, lichidă, gazoasă;
  • O2: să realizeze experimente simple sub îndrumarea învăţătorului ;
  • O3: să analizeze starea de agregare a unor corpuri în urma efectuării unor experimente simple;
  • O4 : Să prezinte concluzii legate de conținutul abordat;
  • O5: Să rezolve corect sarcinile de pe fișa de lucru;

Metode si procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia , experimentul, învăţarea prin descoperire, problematizarea .

STRATEGII DIDACTICE:

Mijloace de învăţământ: caiete, manuale, ghicitori, leptopul, platforme online

Forme de organizare: frontal, individual

Forme de evaluare:observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale și individuale

EVOCAREA :

Împreună cu elevii citesc ghicitorile.Apoi răspund la întrebări.

Care sunt însușirile corpurilor descoperite în ghicitori ?
Corpurile se află în stare solidă, lichidă și gazoasă.
Corpurile se găsesc în natură în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Acestea sunt stări de agregare.
Urmărește cu atenție aceste materiale audio.
Cu ajutorul profesorului virtual stabilim obiectivele lecției.

REALIZAREA SENSULUI :

Pentru a afla mai multe despre starea de agregare urmarim lecția video din Biblioteca digitală
Propun elevilor să vizionăm lecția video secvența 2:05- 4:31. Pe parcurs pun pauză și discutăm împreună informațiile prezentate de profesorul virtual. Elevi răspund la provocări.

REFLECȚIA :

Voi propune elevilor un test pe platforma learning apps și Wordwall

REFLEXIA:

Propun elevilor să vizionăm de la minutul 7:18- 8:03 apoi rezolvăm individual rebusul de pe platforma wordwall.

TEMA PENTRU ACASĂ:

Propun elevilor provocarea inițiată de către profesorul virtualla minutul 7:10 , să selecteze corpurile care se află în starea dată.Apoi să discute cu părinții unde și când se află apa în diferite stări de agregare.

Bibliografie:


• Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014
• Științele naturii – mica enciclopedie pentru elevi- ed. CD Press 2007;
• Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă -Manual de Ştiinţe ale naturii,clasa a III-a, Editura Intuitext, 2014
Platformele online: learningapps.org și wordwall

MULȚUMESC!