Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

z treści raportu Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku"*

Quiz

start

Uwaga:
WZROST CZYTELNICTWA!

dalej

wstecz

według raportu Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku"

Cz. I
Kto i ile czyta?

dalej

wstecz

A

B

C

D


Jaki procent mężczyzn nie przeczytał ani jednej książki w 2020 roku?

67 %

70 %

51 %

33 %

1

wstecz

Prawie połowa przebadanych kobiet przeczytała
w zeszłym roku co najmniej jedną książkę...

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

67 %

70 %

51 %

33 %

dalej

Czytelnik = kobieta.
Mężczyźni wypadli naprawdę blado.
Panowie do ksiąg!

1

wstecz

Poprawna odpowiedź!

dalej

wstecz

1

A

B

C

D

11-50 książek

1-10 książek

51-100 książek

101-200 książekJaka jest najczęściej spotykana liczebność biblioteczki domowej?

2

wstecz

Posiada je 64% respondentów.

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

Tylko 3% z badanych może poszczycić się
kolekcją powyżej 500 woluminów.

Odpowiedź A to
"przeciętna krajowa".

1-10 książek (15 %)

51-100 książek (22 %)

101-200 książek (13 %)

dalej

2

wstecz

11-50 książek (40 %)

Tak!

dalej

2

wstecz

według raportu Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku"

Cz. II
Źródła książki
i wiedzy o książce

dalej

wstecz

A

B

C

D


Ile procent ankietowanych pozyskuje książki z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i akademickich (sumarycznie)?

9 %

12 %

5 %

15 %

wstecz

3

Wypożyczamy książki, ale… od znajomych lub rodziny (32 % osób).
Biblioteki publiczne udsotępniły w 2020 roku książkę
14 procentom ankietowanych.

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D


5 procent osób pozyskuje książki z bibliotek szkolnych,
a 4 z pedagogicznych i akademickich...
Nadal najistotniejszym źródłem książki jest zakup (45 %).

9 %

dalej

3

wstecz

5 %

15 %

12 %

Dobra odpowiedź!

dalej

3

wstecz

A

B

C

D

co 11 osobę

co 5 osobę

co 20 osobę

bibliotekarz
nie jest źródłem
takiej informacji
Co którą osobę (statystycznie) bibliotekarze informowali
o książkach w 2020 roku?

4

wstecz


Dla niemal co drugiego z nas (49%) najlepszym źródłem informacji
o książkach są znajomi.Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

Bibliotekarzu, zostań znajomym swojego czytelnika!

co 11 osobę

co 5 osobę

5 procent osób

bibliotekarz
nie jest źródłem
takiej informacji

dalej

wstecz

4

Brawo!

dalej

4

wstecz

według raportu Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku"

Cz. III
E-czytelnictwo

dalej

wstecz

A

B

C

D

Która grupa osób spośród wymienionych jest najbardziej dotknięta wykluczeniem cyfrowym (nie korzysta
z komputera, tabletu ani smartfona) ?

emeryci i renciści

osoby z wykształceniem podstawowym
i gimnazjalnym

bezrobotni

osoby nieposiadające w domu żadnych książek

6

wstecz

5

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

Seniorzy są najbardziej zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym!

emeryci i renciści (62 %)

osoby z wykształceniem podstawowym
i gimnazjalnym (50 %)

bezrobotni
(47 %)

osoby nieposiadające w domu żadnych książek (46 %)

6

wstecz

5

Tak!

dalej

A

B

C

D


Z jakiej grupy wiekowej pochodzą osoby sięgające najczęściej po elektroniczne książki?

15-24 lata

25-39 lat

40-59 lat

60 lat i więcej

wstecz

6

Spośród ogółu czytelników tylko 5% rekrutuje się
jako użytkownicy książki cyfrowej.

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

To nie seniorzy, a grupa 40-59-latków najmniej chętnie sięga po e-książkę.
Młodzież i młodzi dorośli wyraźnie przodują w rankingu.

15-24 lata (11 %)

25-39 lat
(6 %)

40-59 lat
(3 %)

60 lat i więcej (4 %)

dalej

wstecz

6

Poprawna odpowiedź!

dalej

6

według raportu Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku"

Cz. IV
Poczytność

dalej

wstecz

A

B

C

D

Jaki jest najpopularniejszy rodzaj książki
wśród ankietowanych?

literatura
sensacyjno-kryminalna

literatura
obyczajowo-romansowa

biografie, wspomnienia, historia XX w.

literatura wysokoartystyczna
po 1918 r.

wstecz

7

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

Literaturę sensacyjno-kryminalną kochają kobiety (26%) i mężczyźni (22 %)!

literatura
sensacyjno-kryminalna (24 %)

literatura
obyczajowo-romansowa (20 %)

biografie, wspomnienia, historia XX w. (19 %)

literatura wysokoartystyczna
po 1918 r. (14 %)

dalej

wstecz

Świetnie!

7

dalej

7

wstecz

A

B

C

D


Na którym miejscu debiutował Remigiusz Mróz
w rankingu poczytności Biblioteki Narodowej (2017 r.)?

3.

to fake news

5.

8.

wstecz

Remigiusz Mróz ponownie najpoczytniejszym pisarzem!
Kilka lat temu przebojem wskoczył do rankingu,
nie będąc wcześniej ani razu notowanym w „30”!


8

Zła odpowiedź!
Kliknij, by spróbować ponownie

A

B

C

D

Choć to niewiarygodny wyczyn, to istotnie w 2017 roku Remigiusz Mróz, pojawiając się znikąd, minął Katarzynę Bondę niczym sprinter maratończyka.
Od tego czasu niestrudzenie okupuje podium.
Może gdzieś przyczaił się się godny rywal/rywalka?


3.

to fake news

5.

8.

dalej

wstecz

Dobra odpowiedź!

8

dalej

8

wstecz

jeśli tu jesteś, gratuluję: rozwiązałaś/rozwiązałeś mnie. Dziękuję!

Quiz :

powtórz