Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

START

KATECHEZA 5

Temat: Jesteśmy częścią wielkiego lądu

Panie Jezu, wiemy, że nikt nie jest samotną wyspą, a to znaczy, że jesteśmy częścią wielkiego lądu. Częścią Twojego Kościoła.Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o jedność. Zburz w nas mury, które nas dzielą. Umocnij to, co nas łączy. Pomóż szukać dróg spotkania w naszych rodzinach, szkołach, parafiach, społeczeństwie.

MODLITWA

SŁOWO BOŻE

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w mo­dlitwach.Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i w prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.Dzieje Apostolskie 2, 42. 44-47a

Bracia, radujcie się, dążcie do dosko­nałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zacho­wujcie, a Bóg miłości będzie z wami.Drugi List do Koryntian 13, 11

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Człowiek – jako osoba stworzona na obraz Boży – jest zdolny nie tylko poznawać siebie i panować nad sobą, ale dobrowolnie dawać siebie i tworzyć wspólnotę z innymi osobami.Człowiek nie może żyć i rozwijać się bez innych ludzi. Wspólnota, np. rodzina, jest więc człowiekowi niezbędna.Społeczność trwa w czasie – dziedziczy przeszłość i przygotowuje przyszłość.

WSPÓLNOTA

Nikt nie jest samotną wyspą. Każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. Kiedy morze podmywa i zabiera choćby najmniejszy skrawek ziemi, półwysep czy brzeg, cierpi na tym cały kontynent, cały ląd.Podobnie jest z nami – kiedy jakiś człowiek cier­pi, ból dotyka w mniejszym lub większym stop­ niu każdego z nas. Każdego z nas w pewnym sensie ubywa.Na podstawie Medytacji XVII Johna Donne’a

CZTERY CECHY KOŚCIOŁA

a. długodystansowiec # sportowiec # lekkoatleta # biegacz # maratończykb. Michał # ojciec # domownik # rodzicc. Europejczyk # warszawianin # Polak # Mazowszanind. katolik # chrześcijanin # wierzący # monoteista

ZADANIE 1

Uszereguj nazwy osób według zakresu znaczeniowego: od najwęższego do najszerszego. Ułóżpodobnie uporządkowaną listę, która zacznie się od ciebie („Moja osoba”), a skończy na wszystkich ludziach.

ZADANIA 2-6

Wypisz wspólnoty, w których żyjesz. Co w nich otrzymujesz, a co do nich wnosisz?

Przyjrzyj się zdjęciom. A. Jakie inne zdjęcia mógłbyś zaproponować, by były dobrą ilustracją tematu katechezy?B. Które ze zdjęć pasuje jako ilustracja fragmentu Dziejów Apostolskich? Czy takie wspólnoty jak opisana w Dziejach Apostolskich istnieją także dziś?

Przeczytaj tekst „Wspólnota” i wyjaśnij na konkretnych przykładach (np. korzystając ze zdjęć), jak ludzie mogą przekazywać sobie dobro.

2

3

5

4

5

Na podstawie Drugiego Listu do Koryntian sformułuj warunki, jakie powinni spełniać ludzie, aby tworzyć wspólnotę.

Korzystając ze schematu przodków z poprzedniej katechezy, wyjaśnij ostatnie zdanie „Ważnej wiadomości”. Jakie jest szersze rozumienie ludzkiej wspólnotowości?

1. Patrzę na ptaki i lilie polne,widzę, jak Ojcze troszczysz się o nie;tylko my, ludzie, na Twojej zieminie potrafimy chlebem się dzielić. Ref.Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce.Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;Niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. 2. Przymnóż nam wiary i odmień sercaniechaj zapłonie ogień braterstwa;i niech już przyjdzie na ludzką ziemięoczekiwane wciąż nowe plemię.

PIEŚŃ