Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oto podróż jakich mało,
dróg wiele zaistniało,
to nie koniec lecz początek
przyjaźni, sukcesów, historii wątek.

Każde słowo może mieć znaczenie,
Escape room ma swoje przeznaczenie,
Wygrywa ten co śmiało kroczy,
i ma szeroko otwarte oczy.
Nagród nie zabraknie,
gdy dotrzesz do celu wygrana na Ciebie padnie.

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

Którą z dróg wybrać,
która pozwoli wygrać?
Krok to wiedza,
która potwierdza.
Wybory trafne,
gdyż są lepsze niż żadne.
Czy technikum,
czy liceum?
A może branżówka,
musisz wybrać bo to nie podstawówka.
To start w dorosłość się od tego rozpoczyna,
sprawdź, czy trafnie wybierasz - gra się zaczyna.Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Pięcioletnie

technikum

Czteroletnie

liceum ogólnokształcące

Trzyletnia szkoła

branżowa I stopnia

Pora próg przekroczyć,
by na nową drogę wkroczyć.
Na wstępie zatrzymaj się chwilę,
by zapamiętać dzień, godzinę.
By nie umknęła Ci data żadna,
by system nie dokonał wyboru za Ciebie jako kandydata.OFERTA

Szukaj
ukrytych
informacji!

Zespół Szkół
im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice

Sekretariat Uczniowski
tel. 76 746 51 08

Doradca Zawodowy
tel. 76 746 51 46

Zapraszamy do kontaktu!

W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy poprzez
Szkolny Bank Pracodawców.

(Kierownik szkolenia praktycznego tel. 76 746 51 06)

Przejdź dalej i dopasuj zawody do pracodwców!

Ścieżka kariery


 • Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
 • Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
 • Jeśli uzyskasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i świadectwo ‎potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – tytuł zawodowy.

ELEKTROMECHANIK

KGHM Zanam
Sp. z o.o.

AQUA HOTEL
Polkowice

Re-Wo
Auto Serwis

Próbuj dalej!

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

KGHM Zanam
Sp. z o.o.

TCM Polska
Tool Consulting
& Management
Sp. z o.o.

Leadec
Sp z o.o.

CUKIERNIK

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„CUPRUM”

Zakład
Cukierniczy
Walerian Horbas

AUTOCOLOR
Zakład
Usługowo-
Handlowy

Próbuj dalej!

KUCHARZ

AQUA HOTEL
Polkowice

TCM Polska
Tool Consulting
& Management
Sp. z o.o.

Re-Wo Lubin

Próbuj dalej!

SPRZEDAWCA

MERCUS
Logistyka
Sp. z o.o.

Via la Moda

Leadec
Sp z o.o.

Próbuj dalej!

Szkoła to bogate
zaplecze techniczne
- sale, w którch
będziesz się uczyć

Jaki to zawód
?

Kontakt

Lingwistyka

Użyteczne zasoby

Co potrzebuję by się doskonalić?

Jak zamierzam się doskonalić?

Jak zamierzam się uczyć?

Kalendarz

Co zamierzam się uczyć

Kim ja jestem

Jak zamierzam się doskonalić?


Gdzie Ty i ja pierw tam,

nie jedno miejsce dobrze znam.

Sprawdzę czy jest bezpieczne,

nie każdy wie, że jest to działanie konieczne.


Lingwistyka


Ostatnia ważna sprawa,

ta piękna oprawa.

Choć umie się komunikować,

Język obcy musi moja osoba znać by móc aplikować.


Jeżeli mnie już znasz,

to hasło masz,

z 8 liter się składa,

odgadnij bo to klucz by trwała do nagrody eskapada.Użyteczne zasoby


Garnitur czy garsonka,

To mego doświadczenia wspaniała osłonka.

Co potrzebuję by się doskonalić?


Kartka, długopis to jasna sprawa,

lecz kalendarz to podstawa.

Ogłada i doświadczenie,

piękne pomieszczenie.

Kim ja jestem?

_________________________________________________________

Krajobraz podróżujący ze mną to to dla wielu kusząca sprawa,

nie jeden taki upatrzy mych oczu oprawa.

Co zamierzam się uczyć?


Czy krajobraz wystarczy by mistrzem być,

czy ktoś zastanawia się czy tak można żyć,

Nie jedno widzę,

nie jedno słyszę.

Lecz czy powiem,

nie, zachowam dla siebie czego się dowiem.

Kalendarz


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca


Gdy ty odpoczywasz,

Ja się pytam jak się nazywasz?


Jak zamierzam się uczyć?


Ćwiczenia to ważna sprawa,

lecz wiedza to podstawa,

nie raz zapytasz się mnie,

o to co inny, lecz nie Ty, dobrze wie.

W trakcie 3-letniej nauki będziesz:

 • uczyć się przedmiotów ogólnokształcących w szkole,
 • uczyć się przedmiotów zawodowych teoretycznych w szkole lub centrum kształcenia zawdowego,
 • realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy (kształcenie zawodowe praktyczne).

W jakim zawodzie zajęcia odbywają się w tak wyposażonej sali?

elektromechanik

cukiernik

operator obrabiarek skrawających

Próbuj dalej!

Gdy w samochodzie coś stuka to znak by jechać do....?

Próbuj dalej!

Klasa wielozawodowa

 1. Kandydat może się kształcić w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie.
 2. Kandydat szuka pracodawcy w zawodzie w którym chce się kształcić.
 3. W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy poprzez Szkolny Bank Praktyk.
 4. Kandydat podpisuje umowę o pracę z wybranym pracodawcą.
 5. Kandydat rozpoczyna naukę w Szkole Branżowej
  I Stopnia

Wybierając zawód ELEKTROMECHANIK trafisz do klasy objętej patronatem KGHM Polska Miedź S.A.

Weź magiczną kulę - jaki zawód się skrył?

Y

J

R

R

Z

E

F

Klasa wielozawodowa
- proces kształcenia


 1. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w centrach kształcenia zawodowego.
 2. Kształcenie zawodowe odbywa się podczas czterotygodniowych turnusów w każdej klasie.
 3. Zajęcia praktyczne mają miejsce u pracodawców przez dwa lub trzy dni w tygodniu.

Wskaż, w jakim zawodzie NIE można się kształcić w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

kucharz

cukiernik

stolarz

sprzedawca

fryzjer

elektromechanik

elektryk

W klasie wielozawodowej możecie się kształcić w każdym zawodzie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym pracodawcą!

Uczniowie kształcący się w zawodzie elektromechanik w naszej szkole są objęci patronatem KGHM Polska Miedź S.A.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz:

 • rozpocząć pracę w zawodzie,
 • uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury – kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
 • uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika. Tutaj również będziesz mógł przystąpić do matury.

Trzyletnia szkoła

branżowa I stopnia

Nauka to fajna sprawa, gdyż to także zabawa!!!

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

Jesteś mistrzem - gratulacje :)

Choć zakończyła się zabawa,
pamiętaj teraz ważna sprawa,
Czas podjęcia już decyzji,
nic nie przyjdzie z opozycji.
Każdy pragnie spełniać się,
o tym każdy dobrze wie.

Czekamy na Ciebie :) zapraszamy po odbiór nagrody

NAGRODA