Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 2

Temat: Dwa skrzydła. Jak poznajemy świat ?

INDEKS

MODLITWA

ZDJĘCIE

GRAFIKA

BIBLIA

ENCYKLIKA

ZADANIE 3

MODLITWA

ZADANIE 1

ZADANIE 4

ZADANIE 2

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIE 5

MODLITWA

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,I naucz mnie Twoich ścieżek!Wiedź mnie drogą Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawcai w Tobie mam nadzieję.Psalm 25, 4-5

Błogosław, duszo moja, Pana!O Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat. [...] Każesz rosnąć trawie dla bydłaI roślinom, by człowiekowi służyły.Psalm 104, 1. 14

ZDJĘCIE

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzie­liśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło­żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Po­kój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».Ewangelia według św. Jana 20, 24-29

OBRAZ

Słowo Boże

Wiara i rozum

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się, rozmyślając o praw­dzie. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy. Ostatecznym celem tego pragnienia jest poznanie Boga, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje życie, jest wpisana w czas i historię. Została ona obwieszczona raz na zawsze w tajemnicy Jezusa z Nazaretu.Jan Paweł II, Encyklika "Fides et ratio"

OBRAZ

Świat, człowieka i Boga można poznawać poprzez sztukę, religię i naukę.Pomiędzy poznaniem zmysłami (wzrokiem, węchem, słuchem, smakiem, dotykiem) i uczuciami a poznaniem rozumem nie ma sprzeczności.Kościół głosi, że Boga nie można poznać ani wyłącznie rozumem, ani wyłącznie poprzez zmysły i emocje.Wiara jest łaską i wymaga współpracy całego człowieka, ale przede wszystkim jego woli i intelektu.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

WIDEO

WIara i rozum

ZADANIE 1

Na podstawie „Ważnej wiadomości” przypomnij, jakie są sposoby poznawania świata. Przeglądając treści katechezy, znajdź przykłady różnych sposobów poznawania jednego obiektu.

Świat, człowieka i Boga można poznawać poprzez sztukę, religię i naukę.Pomiędzy poznaniem zmysłami (wzrokiem, węchem, słuchem, smakiem, dotykiem) i uczuciami a poznaniem rozumem nie ma sprzeczności.Kościół głosi, że Boga nie można poznać ani wyłącznie rozumem, ani wyłącznie poprzez zmysły i emocje.Wiara jest łaską i wymaga współpracy całego człowieka, ale przede wszystkim jego woli i intelektu.

+INFO

ZADANIE 2

Zapoznaj się z opisem wierzbówki kiprzycy. Jak sądzisz, skąd autor tego tekstu zaczerpnął informacje do opisu rośliny?

Naszkicuj łódź i fale. Na falach napisz, jakie życiowe burze zagrażają ludziom. Skorzystaj z tekstu „Skąd przychodzi ratunek?”. Na łodzi zapisz słowa krótkiej modlitwy zaufania

+INFO

ZADANIE 3

Przypatrz się zdjęciu. Zastanów się, co myśli osoba przedstawiona na fotografii. Jak poznaje świat: uczuciami, zmysłami czy rozumem?

Naszkicuj łódź i fale. Na falach napisz, jakie życiowe burze zagrażają ludziom. Skorzystaj z tekstu „Skąd przychodzi ratunek?”. Na łodzi zapisz słowa krótkiej modlitwy zaufania

ZADANIE 4

Przygotujcie odczytanie fragmentu Ewangelii z podziałem na role. Jakie ważne wydarzenie poprzedziło opisaną sytuację? Na czym polegał problem Tomasza?

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzie­liśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło­żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Po­kój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».Ewangelia według św. Jana 20, 24-29

ZADANIE 5

We fragmencie encykliki znajdź zdanie, które może być komentarzem do rozmowy Pana Jezusa z niewiernym Tomaszem. Uzasadnij swój wybór.

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się, rozmyślając o praw­dzie. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy. Ostatecznym celem tego pragnienia jest poznanie Boga, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje życie, jest wpisana w czas i historię. Została ona ob­wieszczona raz na zawsze w tajemnicy Jezusa z Nazaretu.

ZADANIE INTERAKTYWNE

MODLITWA

Duchy Święty, spraw, byśmy nie byli niewiernymi Tomaszami. Daj nam dwa skrzydła: rozum i wiarę, byśmy w pełni poznali świat.Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.