Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROJECTION

Presentation

Lorem ipsum dolor sit amet

Start

2 – 1 HUFIEC PRACY W BRODNICY87 – 300 Brodnicaul. Przykop 57/6tel. 56/ 494-01-63e-mail 2-1hp.brodnica@ohp.pl

Start

Nasi uczestnicy mogą korzystać z następujących form kształcenia:Szkoła Podstawowa dla dorosłych - klasa VII i VIII,Szkoła Branżowa I stopnia,Szkolenie kursowe ( tylko praktyki zawodowe, bez kształcenia ogólnego).Warunkiem przyjęcia do hufca jest odpowiedni wiek – ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat. Kandydaci do szkoły podstawowej muszą też posiadać skierowanie z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Młodzieżowe Centrum Karieryw Brodnicy87-300 Brodnicaul. Przykop 57/7tel. 56 / 640-00-51e-mail: mck.brodnica@ohp.pl

Start

Doradztwo zawodowe:pomoc w wyborze zawodu, szkoły,diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych,planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,nauka aktywnego poruszania się po rynku pracy,zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,oferta bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych,Pośrednictwo pracy:zapewnienie miejsca pracy w celu przygotowania zawodowego,zatrudnienie krótkoterminowe – zgodnie z potrzebami,zatrudnieni po odbyciu przygotowania zawodowego z gwarancją zatrudnienia od pracodawców,udzielanie informacji o rynku pracy,

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM OHP ???

Ważnym atutem udziału w OHP jestmożliwośćzdobywania doświadczenia zawodowegopoprzez podejmowanie pracy krótkoterminowej, sezonowej i dorywczej. Jeżeli masz 16-25 lat możesz zgłosić się do pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery i zapytać o aktualne oferty.Posiadamy oferty w zakresie:roznoszenia ulotek,wykładania towarów,inwentaryzacji,pracy w ośrodkach wypoczynkowych,i wiele innych.

+ info

+ info

+ info

+ info

Wsparcie w zakresie opiekuńczo - wychowawczym

Bogata oferta zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań

Monitorowanie postepów w nauce

OCHOTNICZE HUFCE PRACY ZAPEWNIAJĄ

Pomoc w wyborze zawodu i podjęciu praktycznej nauki zawodu

Uczestnicy OHP objęci stałą opieką pedagogiczną, są zachęcani do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Celem oddziaływań jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielności po opuszczeniu OHP. Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

W OHP osoby młodociane mogą kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. OHP organizują naukę umożliwiając jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy.

Rozwijanie zainteresowań i pasji wymaga wiele zaangażowania. Wychowawcy chwalą uczestników i zagrzewają do walki, wspierają i motywują po porażce, aktywnie pomagają w procesie rozwijania pasji. To wszystko zajmuje czas, który jednak zaprocentuje po stokroć, jeśli się w te zadania odpowiednio zaangażujemy. Dzięki wsparciu Hufców Pracy każdy młody człowiek, który chce rozwijać swoje hobby ma niepowtarzalną szansę, aby dążyć do perfekcji w tym, w czym czuje się dobrze.Aby rozwijać swoje pasje proponujemy Wam:- koła tematyczne,- wycieczki krajowe i zagraniczne,- zawody sportowe,- konkursy,- wydarzenia kulturalne

Celem monitoringu praktyk zawodowych jest możliwość sprawdzenia jak uczestnicy OHP radzą sobie w wykonywaniu zadań zleconych przez pracodawców. To też okazja do porozmawiania o motywacji do pracy, zaangażowaniu i relacjach panujących w zakładzie pracy. Dzięki monitorowaniu praktyki zawodowej można zauważyć postępy jakie dokonują się w zachowaniu i postawie młodych ludzi. Młodzież zmienia swój stosunek do pracy i współpracowników. Z dania na dzień młodzi pracownicy stają się coraz bardziej odpowiedzialni, sumienni i otwarci na nowe wyzwania. Oferujemy równieżwsparcie w zakresie nauczania w szkole oraz zajęcia wyrównawcze w przypadku trudności w nauce.

Możemy się pochwalić

1. Bogatą ofertę zawodów.

2. Wieloletnią współpracą z CKZiU w Brodnicy.

3. Wieloma sukcesami naszych uczestników.

4. Owocną współpracą z lokalnymi pracodawcami.

5. Ciekawą ofertą bezpłatnych kursów dla naszych uczestników i absolwentów.

6. Efektywnymi dzialaniami na rzecz lokalnego spoleczeństwa.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!