Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022-2023

Rekrutacja do klas pierszych
w Zespole Szkół Nr 3 na rok szkolny

Kwiecień

Maj

Lipiec

rok szkolny 2022-2023

Oferta ZS3

Technikum

LIceum Ogólnokształcące

Harmonogram rekrutacji

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności, jak:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk),
 • zdolność pracy pod presją czasu.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

 • zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,
 • zarządzać zapasami surowców, materiałów i wyrobów gotowych,
 • organizować prace związane z gospodarką magazynową,
 • zarządzać gospodarką odpadami,
 • obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK, INSERT), a także korzystać z funkcji programu Microsoft EXCEL,
 • osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także kursu prawa jazdy kat. B.

Absolwent technikum logistycznego ma możliwość pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i transportowych, portach morskich, na kolei.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Odbywają się w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (m.in. IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM), w których nasi uczniowie i absolwenci często zostają już jako pracownicy. Część praktyk może odbywać się poza granicami kraju – w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja SPL. 01. Obsługa magazynów (egzamin w klasie III),
 • Kwalifikacja SPL. 04. Organizacja transportu (egzamin w klasie V).

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

Transport w gospodarce globalnej.

Celem tego przedmiotu jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Uczniowie zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:

 • infrastruktury transportu globalnego,
 • sposobów i metod zabezpieczania ładunków,
 • bezpieczeństwa drogowego,
 • nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy spedycyjne i transportowe,
 • zawierania umów spedycji i przewozu,
 • realizacji transportów specjalnych,
 • prawa transportowego,
 • dokumentacji transportowej i spedycyjnej.

Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:

 • analizy i optymalizacji procesu transportowego,
 • organizacji transportu,
 • obsługi klienta,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zastosowania systemów informatycznych,
 • stosowania odpowiednich przepisów.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach branży TSL, a także na stanowiskach związanych z planowaniem, organizacją, realizacją i kontrolowaniem działalności firm w obszarze transportu.

Logistyka miejska.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień z zakresu zintegrowania życia mieszkańców miast z takimi dziedzinami jak: transport, przemysł, handel i usługi. Zajęcia praktyczne obejmują organizację transportu miejskiego, imprez masowych i gospodarki odpadami na terenie miasta.

Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:

 • logistyki miejskiej,
 • infrastruktury miejskiej,
 • organizacji transportu miejskiego,
 • logistycznej obsługi imprez masowych,
 • zasad gospodarki odpadami,
 • dokumentacji logistycznej jednostki administracyjnej.

Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny infrastruktury miejskiej,
 • organizacji transportu miejskiego,
 • organizacji imprez masowych,
 • wyznaczania kosztów gospodarki odpadami.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach współpracujących, zajmujących się transportem, przemysłem oraz handlem i usługami na rzecz społeczności miejskiej.

Absolwent technikum logistycznego może podjąć studia na kierunkach: transport, spedycja, logistyka, organizacja, zarządzanie, handel.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka lub język angielski.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum logistycznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.


Technik hotelarstwa

Zawód hotelarza to przede wszystkim świadczenie usług na rzecz gości. To praca oparta na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Poszczególne stanowiska pracy w hotelu wymagają zróżnicowanych umiejętności, niemniej jednak łączą
je cechy, które powinny charakteryzować wszystkich hotelarzy. Potrzebne są:

 • pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy,
 • wysoka kultura osobista,
 • życzliwość, uprzejmość, opanowanie,
 • cierpliwość,
 • energia,
 • otwartość na nowe doświadczenia.

Podczas zgłębiania tajników hotelarstwa nauczysz się:

 • organizować pracę działu recepcji i rezerwacji, służby parterowej, służby pięter,
 • zasad przyjęć gości w hotelach,
 • realizować zamówienia gości,
 • rozróżniać rodzaje gości i ich potrzeby,
 • realizować podstawowe i dodatkowe usługi w hotelach,
 • jak działa gastronomia hotelowa,
 • czynności związanych z obsługą gości od momentu ich pojawienia się w hotelu
  do chwili wyjazdu,
 • sporządzać dokumentację hotelową.

Jak się uczymy?

Oprócz codziennych lekcji jeździmy także na wycieczki zawodowe, targi branżowe – turystyczne. Odwiedzamy hotele pabianickie, łódzkie, warszawskie i wrocławskie. Każdego roku uczniowie klas 3 i 4 hotelarskich biorą udział w konkursach i olimpiadach. Bierzemy udział w:

 • Regionalnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi w hotelu Hilton,
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu,
 • Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Warszawie i w dalszym jej etapie w Kołobrzegu.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego w Kołobrzegu, są zwalniani
z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot OBSŁUGA BARMAŃSKA I KELNERSKA.

Podstawowe zadania i obowiązki barmana:

 • przyrządzanie coctaili i innych napojów,
 • przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • przyrządzanie drinków,
 • znajomość technik dekorowania drinków,
 • wiedza o sommelierstwie (czytanie etykiet na butelkach, jakie szkło do jakiego wina, dobór wina do potraw),
 • wiedza o baristyce (gatunki kaw i poprawne ich przygotowywanie),
 • przestrzeganie zasad podawania napojów,
 • obsługa gości, realizacja zamówień i życzeń,
 • ścisłe przestrzeganie obowiązujących receptur, miar i wagi,
 • mycie, polerowanie zastawy i szkła oraz wydawanie napoi wyłącznie w serwisach polerowanych,
 • przestrzeganie wzorowej czystości, dbałość o estetykę i higienę ekspozycji barowej,
 • codzienne rozliczanie sprzedaży i odprowadzanie utargu po zakończeniu działalności w danym dniu.

Podstawowe zadania i obowiązki kelnera:

 • przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej (nakrywanie stołów, przygotowanie sztućców, szkła i naczyń) z uwzględnieniem pory dnia i rodzaju imprezy,
 • doskonała znajomość karty menu i karty win,
 • doradzanie przy wyborze potraw,
 • wprowadzanie gości do restauracji i wskazywanie im wolnych miejsc,
 • udzielanie informacji na temat składu potraw i sposobów ich przyrządzania,
 • przyjmowanie zamówień od gości oraz wydawanie zleceń dla kuchni i bufetu,
 • pobieranie potraw i napojów z kuchni lub bufetu,
 • serwowanie zamówionych potraw gościom,
 • profesjonalne składanie serwetek,
 • znajomość technik nakrywania stołów bielizną stołową,
 • znajomość zasad dekorowania stołów,
 • przenoszenie tac i zastawy stołowej,
 • znajomość metod obsługi:

– serwis niemiecki,

– serwis rosyjski,

– serwis francuski,

– serwis bufetowy,

 • znajomość ogólnych zasad obsługi:

– kolejność podawania potraw i napojów,

– kolejność obsługi,

 • zmiana nakryć, naczyń, obrusów i serwet w obecności gości, o ile zachodzi taka konieczność,
 • sprzątanie ze stołów przy zachowaniu odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych,
 • umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami do serwowania potraw,
 • organizowanie obsługi przyjęć okolicznościowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. W ciągu całego 5-letniego pobytu w szkole będziecie mieć praktyki 2 razy po cztery tygodnie (w sumie 280 godzin).

Praktyki organizuje szkoła. Do dyspozycji mamy hotele pabianickie:

 • Fabryka Wełny
 • Willa Impresja
 • Piemont
 • Aviator

oraz łódzkie:

 • Anders
 • Novotel
 • Hilton

Praktyki realizujemy również poza granicami kraju – nasze klasy hotelarskie już kilkakrotnie były na 2 – tygodniowych praktykach w hotelach w Grecji, a to dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe.

 • OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE.
 • REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik hotelarstwa.

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM HOTELARSKIEGO MOŻNA PRACOWAĆ:

 • w recepcjach hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych,
 • w działach rezerwacji tych obiektów,
 • jako rezydenci w hotelach,
 • jako przewodnicy turystyczni,
 • jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • na statkach wycieczkowych i promach w recepcji i sali restauracyjnej,
 • jako stewardessy – po ukończeniu dodatkowych kursów,
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

Można także podjąć studia na kierunkach:

 • Turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie i w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględniane rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum hotelarskim kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.


LO o profilu medialnym

Pasjonuje Cię telewizja, radio, prasa? A może chcesz pracować przy tworzeniu różnego rodzaju filmów i tekstów internetowych? Zastanawiasz się, jak wygląda tworzenie wiadomości od kuchni, a do tego masz lekkie pióro i potrafisz łatwo nawiązywać kontakty? Chcesz poznać podstawowe zasady pracy nad własnym wizerunkiem artystycznym? A może interesuje cię robienie zdjęć reporterskich i tworzenie szaty graficznej gazety, czy portalu internetowego?

Jeśli tak, to Liceum ogólnokształcące o profilu medialnym jest dla Ciebie!

Zdobywane umiejętności.

W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:

 • poznasz podstawy prawa prasowego;
 • dowiesz się, jak powstaje serwis radiowy i telewizyjny;
 • zobaczysz, jak powstaje profesjonalna gazeta;
 • nauczysz się redagowania i formatowania tekstu;
 • poznasz historię i teorię sztuki;
 • dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe;
 • poznasz tajniki kreowania i montażu obrazu;
 • będziesz wykonywał zdjęcia i filmy projektowe oraz poddawał je profesjonalnej obróbce komputerowej;
 • popracujesz nad własnym wizerunkiem artystycznym;
 • poznasz krótką historię mody;
 • dowiesz się, jak postrzeganie, widzenie barw i stylu wpływa na życie człowieka –
  na jego odbiór medialny;
 • poznasz techniki dobrej prezencji, dzięki pracy przed kamerą;
 • weźmiesz udział w zajęciach o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno – artystycznych.

Praca na zajęciach polega na realizacji różnorodnych projektów i jest nastawiona
na umiejętności praktyczne.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Dalsza nauka.

Po ukończeniu szkoły masz możliwość aplikowania na studia – między innymi kierunki humanistyczne, filologia polska, filologie, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, zarządzanie mediami, architektura informacji, politologia, socjologia, psychologia społeczna, kierunki pedagogiczne, a także kierunki związane z grafiką komputerową.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę w wydawnictwie, rozgłośni radiowej,
czy w telewizji – np. jako: dziennikarz, fotoreporter, grafik, montażysta, copywriter
lub osoba odpowiedzialna za wizerunek.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia.

Technik spedytor

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Zostań spedytorem! Technik spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się koordynowaniem i organizowaniem transportu we wszystkich jego gałęziach (lądowy, morski, śródlądowy, powietrzny). Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.

W czasach zglobalizowanego handlu i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to zawód przyszłościowy, poszukiwany i niezwykle atrakcyjny!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie:

 • planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.

Nauka w technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział
w praktykach zawodowych.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjne
oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacja zawodowa:

SPL. 05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Po zdanym egzaminie uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

Spedycja międzynarodowa.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności organizowania translokacji dóbr materialnych do innego kraju, z wykorzystaniem transportu lądowego, powietrznego i morskiego.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania usług spedycyjnych,
 • informatycznego wspomagania transportu i spedycji międzynarodowej,
 • infrastruktury transportu,
 • zawierania umów spedycji i przewozu,
 • dokumentacji spedycyjnej,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami zagranicznymi,
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego,
 • organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,
 • zarządzania flotą pojazdów,
 • znajomości zasad funkcjonowania rynku zagranicznego.

2. Obsługa celna.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wypełnienia wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przepisów celnych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • obsługi celnej przedsiębiorstwa,
 • logistyki celnej,
 • uregulowań okołocelnych,
 • elektronicznych form odpraw celnych,
 • elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego.

Dalsza nauka:

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i wiele innych.

Jako absolwent technikum spedycyjnego będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach spedycyjnych,
 • firmach transportowych,
 • firmach handlowych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum spedycyjnym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

Technik
organizacji turystyki

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz uczyć się języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi, to jest to kierunek dla Ciebie.

Pamiętaj – pracując w turystyce spełniasz marzenia innych o idealnych wakacjach, wypoczynku, zwiedzaniu Polski i świata.

Absolwent kierunku technik organizacji turystki zajmuje się:

 • sporządzaniem programów, organizacją i obsługą imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowaniem i kalkulacją kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystaniem ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych
  do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowaniem tras podróży i dokonywaniem rezerwacji w hotelach
  oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzeniem informacji turystycznej,
 • opracowaniem materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzeniem sprzedaży i rozliczaniem usług i imprez turystycznych.

W trakcie nauki uczeń odbywa obowiązkowe 8 tygodniowe praktyki zawodowe
w biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych (nasza szkoła ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu takich praktyk).

W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

 1. Pilotowanie wycieczek.

Pilot wycieczek to osoba, która w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników i dba o właściwy przebieg programu wycieczki. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wycieczki bezpiecznie
i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o właściwe zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację wszystkich punktów programu wycieczki. Pilot posiada wiedzę na temat lokalnych atrakcji oraz udziela podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

 1. Animator czasu wolnego.

Animator czasu wolnego to osoba, która zajmuje się przygotowaniem i realizacją programu animacyjnego dla gości hotelowych. Animator prowadzi zajęcia
dla dzieci i dorosłych, organizując gry i zabawy rekreacyjne, mini disco, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne
lub plastyczne. Animacja czasu wolnego to praca będąca przygodą i pasją,
wymagającą pomysłowości, elastyczności i dobrego kontaktu z ludźmi.

Kwalifikacje zawodowe:

HGT. 07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

HGT. 08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik organizacji turystyki.

Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mogą pracować w:

 • agroturystyce,
 • biurach podróży, agencjach turystycznych,
 • hotelach, schroniskach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • punktach informacji turystycznej,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych
  z branżą turystyczną.

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni.

Absolwenci chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, mogą kontynuować naukę na studiach licencjackich np. Turystyka i rekreacja.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub geografia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język angielski, język polski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum organizacji turystyki kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji turystyki.

LO o profilu socjalnym

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, chcesz dowiedzieć się, jak otoczenie wpływa na nasze życie, łatwo nawiązujesz kontakty
z innymi, masz zdolności organizacyjne i lubisz angażować się w różnego rodzaju działania na rzecz potrzebujących, to Liceum ogólnokształcące o profilu socjalnym
jest dla Ciebie.

Zdobywane umiejętności.

W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:

 • poznasz tajniki rozwoju człowieka,
 • poznasz mechanizmy rządzące grupą,
 • dowiesz się, jakie normy prawne i etyczne regulują funkcjonowanie człowieka
  w społeczeństwie,
 • uświadomisz sobie wpływ środowiska naturalnego i społecznego na życie codzienne człowieka,
 • poznasz elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, etyki i filozofii,
 • nauczysz się rozpoznawać i interpretować zachowania człowieka,
 • poznasz nowoczesne metody pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Dalsza nauka.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do podjęcia nauki na studiach
o kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, filozofia, etyka, teologia, prawo, polityka społeczna, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem – m.in. zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie w administracji publicznej.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka – np. jako: pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, psycholog, pracownik placówki opiekuńczo — wychowawczej czy resocjalizacyjnej, a także jako osoba pracująca w różnorodnych instytucjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka i historia.

Technik ekonomista

Technik ekonomista to bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Ekonomiści mogą pracować na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów oraz kadr i płac, w bankach, urzędach, przedsiębiorstwach lub założyć własną firmę.


Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:

 • pisania biznesplanów,
 • biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży, magazynu i finansów firmy,
 • posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
 • wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego,
 • zarządzania firmą,
 • zatrudniania pracowników,
 • obliczania podatków i wynagrodzeń,
 • prowadzenia uproszczonej księgowości.

Współpracujemy z urzędami miejskimi i gminnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Giełdą Papierów Wartościowych, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Skarbowym, Cechem Rzemiosł Różnych, Starostwem Powiatowym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pabianicach.


Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA. 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.


W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot E-BIZNES.

E-biznes pozwala na poznanie zasad funkcjonowania gospodarki elektronicznej i prowadzenia działalności gospodarczej w sieci oraz wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu i promocji.

E-biznes to niezależność, brak granic geograficznych i możliwość pracy zdalnej.Cykl kształcenia w technikum ekonomicznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą fotografią, które są spostrzegawcze, dokładne, łatwo nawiązują kontakt z innymi, mają duszę artysty i ciekawe spojrzenie na świat.

W obecnych czasach fotografię wykorzystuje się niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że fotograf potrzebny jest zarówno do dokumentowania eventów czy choćby reportaży sportowych, a także kreowania kampanii reklamowych poprzez wykonywanie prostych zdjęć produktowych czy skomplikowanych aranżacji. Fotograf sprawdzi się także na planie filmowym, portretowym, a innym razem będzie obsługiwał drona realizując kolejne zlecenie.

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Jeśli jesteś aktywny i nie lubisz siedzieć w miejscu, to ten zawód jest stworzony dla ciebie. Bądź nowoczesny i niezależny, zwiedzaj świat, dołącz do grona fotografów.

Uczniowie technikum fotografii i multimediów:

 • dowiedzą się, jak przygotować plan zdjęciowy,
 • dowiedzą się, jak obsługiwać profesjonalny aparat fotograficzny,
 • posiądą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi programów z rodziny ADOBE,
 • poznają zasady kompozycji,
 • nauczą się tworzenia grafik wektorowych i rastrowych,
 • nauczą się wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku,
 • nauczą się tworzenia animacji i pracy w programach graficznych,
 • zdobędą umiejętność rejestrowania obrazu, obrabiania go i publikowania,
 • nauczą się przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • nauczą się wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i teoretyczny. Szkoła jest wyposażona w dwie bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, oprogramowanie z rodziny ADOBE. Posiadamy także studio fotograficzne wyposażone w niezbędne sprzęty, takie jak lampy, światłomierze, stoły bezcieniowe oraz – co najważniejsze – najnowsze modele aparatów wiodących marek.

W procesie kształcenia nie zapominamy także o podstawach fotografii – mamy wyposażoną ciemię fotograficzną, gdzie uczymy się fotografii tradycyjnej/analogowej. Jeździmy również na wystawy fotograficzne oraz targi branżowe, wykonujemy zdjęcia w plenerze, drukujemy, organizujemy wystawy prac wykonanych przez uczniów. Jesteśmy aktywni przez cały okres kształcenia. Przedmioty zawodowe nauczane w technikum fotografii i multimediów stają się pasją, pasja staje się fotografią,
a fotografia – sposobem na życie.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot GRAFIKA UŻYTKOWA I REKLAMOWA.

Grafika użytkowa to wielowymiarowa dziedzina, pozwalająca na wykorzystanie umiejętności artystycznych i marketingowych. Kształtuje artystyczną kreatywność i twórcze podejście do pracy. Grafika reklamowa jest projektowaniem ilustracji i obrazów do tak zwanych grafik użytkowych. Jest związana głównie z rynkiem reklamowym oraz wydawniczym, chociaż znajdziemy ją praktycznie w każdej branży. Obejmuje między innymi: plakaty, ulotki, broszury, katalogi, ilustracje, magazyny, gazety, mapy, kalendarze, notesy, okładki książek i czasopism, etykiety, banderole, metki, bilety, banknoty, legitymacje, znaczki pocztowe, papiery wartościowe, druki okolicznościowe, liternictwo, zaproszenia na ślub oraz inne uroczystości. Są one projektowane głównie za pomocą odpowiednich programów komputerowych, a ich wzorce przyjmują formę cyfrową. Efekt finalny jest owocem współpracy projektanta i zleceniodawcy.

W ramach tego przedmiotu uczeń posiądzie zatem umiejętność tworzenia autorskich projektów, łącząc swoją kreatywność z estetyką, przejrzystością i profesjonalnym wyglądem tworzonego przez siebie projektu.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Trwają 8 tygodni (280 h) i są realizowane w kraju
i za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są dla nas priorytetem w wyborze firm, w których odbywają się praktyki zawodowe. Nasi uczniowie współdecydują, w której z dostępnych firm chcą odbywać praktyki.

Kwalifikacje zawodowe:

– AUD. 02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

– AUD. 05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Absolwenci technikum fotografii i multimediów mogą ubiegać się o pracę w:

– studiach graficznych i filmowych,

– drukarniach,

– agencjach reklamowych,

– przemysłowych laboratoriach fotograficznych,

– zakładach fotograficznych,

– fotograficznych punktach usługowych,

– redakcjach gazet,

– archiwach,

– bibliotekach państwowych,

– laboratoriach policyjnych,

– przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej,

– jako graficy.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

Cykl kształcenia w technikum fotografii i multimediów kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości to kierunek dla osób o spokojnym usposobieniu, z umiejętnością organizowania swoich działań i takich, które lubią pracę z dokumentami. Nie oznacza to, że praca polega jedynie na liczeniu czy wpisywaniu cyfr w odpowiednie kolumny w dokumentach. Technik rachunkowości pracuje z ludźmi, dlatego dobrze, jak jest pozytywnie nastawiony i kontaktowy. Oprócz zainteresowań finansami, kandydat na technika rachunkowości powinien wykazywać się kreatywnością, dokładnością, sumiennością i dociekliwością.

Wybierając kierunek technik rachunkowości masz przed sobą dużą i pewną przyszłość. Zawsze, w podmiotach gospodarczych każdej branży, będą potrzebni pracownicy
w działach księgowych i finansowych. Możesz też znaleźć zatrudnienie w bankach, biurach rachunkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy urzędach skarbowych.

Absolwent technikum rachunkowości, który zechce kontynuować naukę na studiach wyższych, będzie w przyszłości doskonałym kandydatem na głównego księgowego czy kierownika działu kadr i płac w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– prowadzenia rachunkowości;

– rozliczania danin publicznych;

– rozliczania wynagrodzeń;

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

– prowadzenia analizy finansowej.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot BIURO RACHUNKOWE.

Będziesz tu doskonalić m.in. umiejętność posługiwania się programem finansowo – księgowym w prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności przedsiębiorstwa. Poznasz też szereg narzędzi niezbędnych przy codziennym prowadzeniu własnego biznesu w ramach e-księgowości.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach albo za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik rachunkowości.

Absolwent technikum rachunkowości może podjąć studia m.in. na kierunkach: finanse
i rachunkowość, finanse i biznes międzynarodowy, ekonomia, bankowość i finanse cyfrowe.

Praca w zawodzie technika rachunkowości będzie polegać m.in. na:

 • wystawianiu i księgowaniu faktur i innych dokumentów,
 • dokonywaniu rozliczeń finansowych,
 • przechowywaniu dokumentacji księgowej,
 • przeprowadzaniu kontroli dokumentów księgowych,
 • nadzorowaniu terminów spłat zobowiązań oraz ściąganiu roszczeń i należności,
 • posługiwaniu się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej,
 • sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przygotowaniu ich do weryfikacji.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka geografia.

Cykl kształcenia w technikum rachunkowości kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.
Jak twierdził Mark Twain: ,,Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.”

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną i abstrakcyjnie myślącą, otwartą na nowe doświadczenia, odpowiedzialną i systematyczną oraz posiadającą dużą wyobraźnię,
to jest to zawód dla Ciebie .

W technikum reklamy uczymy się:

– tworzenia całościowego przekazu reklamowego,

– grafiki wektorowej i rastrowej – czyli tworzenia elementów identyfikacyjnych firm
i produktów – znaki graficzne, logotypy,

– tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,

– obsługi programów graficznych,

– współpracy z klientami pojedynczymi i firmami,

– sporządzania budżetu kampanii reklamowej,

– pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku,

– oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,

– języka obcego stosowanego w marketingu,

– organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,

– kierowania zespołem pracowników,

– sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,

– organizacji sesji fotograficznych,

– projektowania reklamy wizualnej,

– myślenia marketingowego i sposobów działania na współczesnym rynku pracy.

Korzystamy m.in. z takich programów, jak: Photoshop, Inkscape, Powerpoint. Jeśli potrzebujemy wykonać zdjęcia do projektu, korzystamy ze szkolnych aparatów fotograficznych. Posiadamy także stół bezcieniowy oraz lampy. Nasze zajęcia są zarówno teoretyczne,
jaki i praktyczne.

Uczestniczymy w różnorodnych wystawach fotograficznych lub graficznych, a także jeździmy na targi branżowe.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY.

Istotą marketingu społecznościowego (internetowego) jest wykorzystanie Internetu w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. W nauczaniu duży nacisk kładziony jest na powiązanie instrumentów e-marketingu z procesami dotyczącymi konsumentów i klientów.

Uczestnik zajęć „Marketing społecznościowy” w szczególności:

- wie, jak wykorzystać Internet jako przedmiot badań oraz medium badań marketingowych,

– posiada wiedzę o zachowaniu konsumentów na rynku internetowym oraz wpływie zachowania konsumenta na e-biznes,

– wie, jak zastosować narzędzia internetowe (m.in. wyszukiwarki, media społecznościowe) w pozyskiwaniu klientów, zwiększaniu ich wartości oraz budowie ich lojalności,

– potrafi wykorzystać najnowsze technologie informacyjne w marketingu, w szczególności w komunikacji marketingowej,

– potrafi zaprojektować i zrealizować strategie biznesowe na rynku internetowym.

Dodatkowe perspektywy zawodowe po realizacji zajęć zawodowych uzupełniających:

– specjalista/menedżer ds. e-marketingu,

– specjalista/menedżer ds. relacji z klientami,

– specjalista/menedżer ds. e-commerce,

– specjalista/menedżer ds. mediów społecznościowych,

– specjalista/menedżer ds. SEM,

– specjalista/menedżer ds. analityki internetowej,

– media planer/buyer.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Nasza szkoła zapewnia uczniom miejsca praktyk dające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takie jak np. studia fotograficzne. Praktyki odbywają się w kraju i za granicą – w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

PGF. 07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF. 08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

Absolwent technikum reklamy może podjąć pracę w:

 • pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

– agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta,

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia – account manager,

– pracownik działu kreatywnego,

– autor tekstów i sloganów – copywriter,

– projektant grafiki – art designer,

– pracownik działu produkcyjnego,

– pracownik działu planowania publikacji,

– pracownik działu badań rynkowych,

– pracownik działu mediów – media planner,

 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

– specjalista ds. marketingu,

– specjalista ds. reklamy,

– specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej – public relations,

 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

– pracownik biura reklamy.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Cykl kształcenia w technikum reklamy kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.

Absolwenci o szkole

Technik handlowiec

Handlowiec pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Obsługa klientów, również w języku angielskim, kontakty z dostawcami, sprawna realizacja zamówień, biegła obsługa komputera to zadania, od których w dużej mierze zależy sukces firmy.

Technik handlowiec może pracować w hurtowniach, sklepach, działach handlowych firm, agencjach marketingowo-reklamowych, jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. obsługi klienta, sprzedaży lub zakupów, telemarketer oraz product manager.

Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:

 • organizowania sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania firmą handlową,
 • biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży i magazynu,
 • posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
 • wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w przedsiębiorstwach
handlowo-usługowych oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik handlowiec.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot E-COMMERCE (SPRZEDAŻ INTERNETOWA).

E-commerce pozwala na poznanie zasad prowadzania sprzedaży internetowej,
e-sklepów, portali aukcyjnych, elektronicznej bankowości oraz kantorów wymiany walut.

E-handel daje możliwość zarabiania 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku,
bez ograniczeń geograficznych i kontaktu osobistego.

Cykl kształcenia w technikum handlowym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

Technik usług fryzjerskich

Interesuje Cię świat szeroko pojętej mody, kreowania wizerunku, stylizacji fryzur damskich, męskich czy kosmetyka – pragniesz rozwijać swoje pasje w tym zakresie?

Dodatkowo posiadasz wrażliwość estetyczną, precyzję, wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, sprawność manualną?

Jeśli tak, to znaczy, że jesteś odpowiednią osobą, która może rozpocząć edukację
w technikum usług fryzjerskich.

Kim jest fryzjer – stylista?

Istotą zawodu technik usług fryzjerskich jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich, a także projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie fryzjera stylisty.

Zdobywane umiejętności

W trakcie nauki na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętności
z zakresu:

 • prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;
 • wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy;
 • wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów – fryzury damskie;
 • wykonywania strzyżenia włosów – fryzury męskie i formowania zarostu;
 • wykonywania zmiany koloru włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur;
 • projektowania fryzur;
 • dokumentowania fryzur;
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:

 1. Wizaż i wizualizacja wizerunku

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności elementy wizażu uczeń będzie przygotowany do:

 • przeprowadzenia analizy kolorystycznej do wykonania wizażu i makijażu;
 • wykonania wizażu i makijażu;
 • określania zasad i technik modelowania poszczególnych części twarzy.
 1. Techniki koloryzacji włosów – kolorysta

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności stylizacja koloru uczeń będzie przygotowany do:

 • wykonania koloru;
 • dopasowania koloru do typu urody klienta;
 • konsultowania zmiany koloru włosów.
 1. Współczesny fryzjer męski – barber

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności podstawy barberstwa uczeń będzie przygotowany do:

 • wykonywania strzyżenia męskiego;
 • pielęgnowania włosów i zarostu męskiego;
 • wykonywania golenia i trymowania zarostu męskiego.

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 1. Kształcenie teoretyczne:
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podstawy fryzjerstwa,
 • techniki fryzjerskie,
 • stylizacja we fryzjerstwie,
 • projektowanie fryzur i estetyka,
 • kreowanie wizerunku,
 • język angielski zawodowy.
 1. Kształcenie praktyczne:
 • pracownia fryzjerska,
 • pracownia fryzur artystycznych,
 • praktyki zawodowe,
 • zajęcia zawodowe uzupełniające (elementy wizażu, stylizacja koloru, podstawy barberstwa).

Praktyki zawodowe

W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych, które trwają w sumie 8 tygodni:

 • w klasie III – 140 godz. – 4 tygodnie,
 • w klasie IV – 140 godz. – 4 tygodnie.

Praktyki odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: zakłady, studia i salony fryzjerskie. Praktyki są organizowane przez naszą szkołę.

Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (nasza placówka ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu praktyk).

Egzaminy zawodowe

W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich.

Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną
i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:

 • 01 – wykonywanie usług fryzjerskich,
 • 03 – projektowanie i wykonywanie fryzur.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Praca

Jako absolwent kierunku technik usług fryzjerskich będziesz mógł podjąć pracę:

 • w salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur;
 • w salonach wizażu i stylizacji;
 • w charakteryzatorniach – teatr, plan filmowy;
 • w pracowniach perukarskich;
 • w agencjach mody i reklamy jako specjalista podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, kampanii reklamowych, pokazów mody;
 • przy produkcjach telewizyjnych;
 • jako przedstawiciel handlowy w branży fryzjersko–kosmetycznej;
 • jako edukator marki kosmetycznej;
 • jako pedagog – nauczyciel zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność handlowo – usługową
w zakresie świadczenia usług fryzjerskich jako przyszli styliści fryzjerstwa.

Dalsza nauka

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, możesz kontynuować naukę
na studiach o kierunku: kosmetologia, dermatologia, pedagogika, kostiumograf
i projektowanie ubioru, charakteryzacja i wizaż lub studiach podyplomowych
o specjalności: chemia materiałów fryzjerskich, wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie itp.

Masz wiele kierunków do wyboru, niekoniecznie związanych z dyplomem technika usług fryzjerskich.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub chemia.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

Cykl kształcenia w technikum usług fryzjerskich kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Nie samą nauką uczeń żyje

Kwiecień

Maj

Lipiec

Kwiecień

rok szkolny
2022-2023

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Od 17 maja uczniowie ósmych klas szkół podstawowych logują się do systemu Vulcan i wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wydrukowany wniosek (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami przynoszą wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Mają na to czas do 21 czerwca!

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Harmonogram rekrutacji

Oferta edukacyjna

20 kwietnia rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.


Od 20 kwietnia do 17 maja kandydaci składają wniosek (podpisany przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kwiecień

Maj

Lipiec

Maj

rok szkolny
2022-2023

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Do 31 maja komisja rekrutacyjna potwierdza spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

2

3

Harmonogram rekrutacji

Oferta edukacyjna

17 maja o godz. 12.00 kończy się etap składania wniosków.


Kwiecień

Maj

Lipiec

Lipiec

rok szkolny
2022-2023

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Harmonogram rekrutacji

Oferta edukacyjna

19 lipca do godz. 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów.

Od 19 do 22 lipca do godz. 12.00

W celu potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 3, należy dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 4 do 11 lipca do godz. 15.00 jest możliwość dokonania zmian oddziałów na liście preferencji dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 8 do 12 lipca do godz. 15.00.

25 lipca do godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów w Zespole Szkół Nr 3.