Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

START

1270-1918

1919-2021

1270

2021

Rozdrażew dziś

1270

1914

HISTORIA ROZDRAŻEWA

1363

1270

1519

1528

1640

1659

1690

1768-1772

1787

1827

1898

1599

1684

1899

1358

1390

1422

1423-1424

1468

1480

1578

1789

1821

1902

1912

1914

1904

1566

1799

1812

1872

1914

1900

Nazwa Rosdraseuo pojawia się po raz pierwszy w dokumentach historycznych. Książe dzielnicy wielkopolskiej Bolesław Pobożny nadał właścicielowi osady rycerzowi Świętomirowi pozwolenie na lokację miasta. O tym, że Rozdrażew był miastem świadczy m.in. układ kwadratowego placu w centrum pełniącego w dawnych czasach funkcję rynku z czterema wlotami ulic. Nazwa wsi występuje w rodzaju nijakim w brzmieniu Rozdrauseuo. 6 stycznia wieś Rozdrażew jest wymieniana w immunitecie ekonomicznym i sądowym Immunitet ten został nadany w Dłusku koło Pyzdr rycerzowi, komesowi Świętomirowi, synowi komesa Bożna z rodu Ostojów przez księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego. Książę między innymi zwolnił dobra patrymonialne Świętomira od podatków i oświadczeń, dał mu prawo obcinania członków i stosowania pojedynków między kmieciami i zezwolił mu na lokację Rozdrażewa na prawie niemieckim.

Jan V Doliwa odebrał kościołowi w Tulcach dziesięcinę z Bożacina i nadał ją kościołowi parafialnemu w Rozdrażewie. Kościół należał wtedy do jego brata Wincentego z Lutogniewa, kasztelana kamieńskiego, a następnie wojewody poznańskiego. Parafia rozdrażewska należała do najstarszych parafii w Wielkopolsce.

Rozdrażew ostatni raz jest wymieniany jako miasto w dokumentach. Wygaśnięcie praw miejskich spowodowane było zmniejszającą się rolą miejscowości. Od XIV wieku do 1685 roku miejscowe dobra należały do Rozdrażewskich.

Na miejscu dzisiejszego gimnazjum stała inna szkoła.

Powstanie pierwszej części obecnego kościoła. Wybudowany został kościół murowany, był pokryty dachówką z murowaną wieżą. Miał 27m długości, 8m szerokości i 9,7m wysokości. Powstał z fundacji biskupa Hieronima Rozdrażewskiego i jego braci: Jana- starosty konińskiego. Proboszczem w tym czasie był ks. Samuel Bołanowski.

Konfederacja barska, podczas której majątek Rozdrażewa został zarekwirowany przez Izbę Konsyliarską, na miejscowość nałożono obowiązek wystawienia dwóch żołnierzy piechoty. Po II rozbiorze Polski Rozdrażew znalazł się w zaborze pruskim. Pod koniec XIX wieku miejscowość liczyła 135 domów i blisko tysiąc mieszkańców. Zdecydowaną większość stanowili katolicy.

Powstanie drugiej części kościoła. Była ona na planie krzyża łacińskiego.

Powstanie pierwszego cmentarza. Pierwszy cmentarz powstał dookoła kościoła.

Dokument o ziemiach kościelnych. Dokument został przepisany w XIX wieku, oryginał się nie zachował.

Został rozebrany drewniany kościół pod wezwaniem św. Katarzyny. Wtedy parafią wizytował Ignacy Gniński. Kościół był już w złym stanie i zapewne wkrótce został rozebrany. Miejsce, w którym stał upamiętnili parafianie postawieniem figury Matki Bożej Fatimskiej.

Powstał szpital czyli przytułek dla ubogich i chorych. Miał on swoje miejsce koło kościoła.

Wybudowanie "starej szkoły".

Powiększony kościół konsekrował poznański biskup Edward Likowski.

Rozdrażew jest wspomniany w "Historii Polski" Jana Długosza. Jan Długosz w swojej księdze nazywa Rozdrażew miasteczkiem, co wskazywałoby, że już w XIV wieku wieś mogła otrzymać prawo miejskie w odmianie średzko- magdeburskiej.

Dziedzicem Rozdrażewa jest Wawrzyniec zwany Rozdrażewskim.

Papież Marcin V dał odpust odwiedzającym kościół parafialny pw. św. Małgorzaty. Trwał on rok i 40 dni.

Dziedzicem Rozdrażewa jest Paszko Gogolewski, sędzia poznański. Po nim przejęli go jego przedwcześnie zmarli synowie Bogiel i Filip.

W kościele powstaje altaria, czyli uposażony ołtarz obsługiwany przez osobnego kapłana.

Przy kościele parafialnym w Rozdrażewie istnieje prawdopodobnie parafialna szkoła elementarna. świątynia parafialna nosiła już wezwanie św. Katarzyny. Drewniany budynek nie zachował się niestety do naszych czasów (może wyglądał tak jak drewniany kościół w Krotoszynie lub Dobrzycy).

Nazwa wsi występuje w rodzaju nijakim w brzmieniu Rozdrażewo.

Nazwa wsi występuje w rodzaju męskim w brzmieniu Rozdrażew.

Rozdrażew należy do archidiecezji poznańskiej, archidiakonatu śremskiego i dekanatu koźmińskiego.

Założenie straży pożarnej. Straż została założona przez Franciszka Pabicha, Walentego Krawca, Wojciecha Pocztę, Tomasza Zmyślonego, Wojciecha Pietrzaka i Piotra Biegańskiego.

W latach 1914-1918 w szkole pracowało 2 nauczycieli- Baungart (główny) i Gramlewiczówna. Była to szkoła niemiecka w której uczyły się polskie dzieci.

W 1914 roku było 4 nauczycieli-Baungart, Gramlewiczówna, Nawrocki, Lorch. Jednak Nawrocki i Lorch zostali powołani do wojska, ponieważ byli młodzi.

Od sierpnia 1912 r. stróżem porządku w Rozdrażewie był Franciszek Szczepaniak do 31.12.1926r.

Zagadkowe drzwi w kościele mieszczą się one na chórze. Są ciężkie, z grubego drewna wzmacnianego żelaznymi okuciami. Na górze drzwi jest umiejscowiona data 1566, poniżej litery A Z P a jeszcze niżej topór.Pochodzą ze starego, nieistniejącego już kościoła, o czym wspomina Julius Kohte w publikacji z 1896 roku: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen. Bd. III. Die Landkreise des Regierungsbezirks Posen.W czasach, w których autor pisał, drzwi znajdowały się w południowym wejściu: „Thür im Südeingange, mit Eisen beschlagen, 1566, vom älteren Kircherigebäude übernommen.” Kościół był jeszcze wtedy przed rozbudową a więc w grę wchodzi tylko wejście przy epitafium ks. Sierakowskiego. W bliżej nieokreślonym czasie (może właśnie w wyniku przebudowy w końcu XIX wieku) zostały przeniesione na chór.

W wyniku pożaru został zniszczony szpital przyparafialny.

W parafii rozdrażewskiej stanęło nowe murowane probostwo.

Z powodu przepełnienia i względów sanitarnych założono nowy cmentarz– przy drodze do Dobrzycy, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Niestety najstarsze nagrobki nie zachowały się do naszych czasów – w czasie wojny usunęli je Niemcy z myślą o tworzeniu parku na terenie cmentarza.

Powstanie w zachodniej części miejscowości cegielni

Wygaśnięcie linii Rozdrażewskich wraz ze śmiercią Stanisława i Michała - synów Jakuba, starosty konińskiego.

Majątek nabył Franciszek Zygmunt Gałecki, kuchmistrz wielki koronny, starosta bydgoski, później wojewoda poznański. Do Franciszka w tym czasie należał także Krotoszyn.

1919

2021

HISTORIA ROZDRAŻEWA

1958

2005

2007

1969

1999

2006

2017

2009

2013

2016

2018

1963

2015

1947

2019

2000

1945

1925

1928

1933

1939

1940

1945

2008

1919

1941

Projekt „Na tropie woskowych tajemnic", realizowany przez gimnazjalistów znalazł się wśród 12 najlepszych II edycji projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" i 23 października 2013 roku w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas uroczystej gali zdobył I miejsce.

Przy “Inspiracjach” zaczyna działać Klub Seniora “Aktywni”. Rozpoczęcie wymiany międzynarodowej uczniów-nawiązanie współpracy ze szkołą w Landwarowie na Litwie, która trwa do dnia dzisiejszego

Powstało koło gospodyń wiejskich w Rozdrażewie. Pomysłodawczynią była Joanna Lewandowska która została pierwszą przewodniczącą.

Początek działania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “Inspiracje” w Rozdrażewie. Ta organizacja zajmuje się działalnością sportową, kulturową i edukacyjną. Organizuje różne wydarzenia kulturalne i sportowe, np. wystawy historyczne, letnie szkółki tenisa czy imprezę “Pożegnanie lata”. Członkowie tego stowarzyszenia uczestniczyli w akcji “Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowali również “Popołudnie z modą i urodą” w czasie którego odbył się pokaz kolekcji Katarzyny Panek.Oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum

Oddanie do użytku nowego budynku szkoły tzw "tysiąclatki".

Powstanie gimnazjum i utworzenie Zespołu Szkół Publicznych

Oddanie do użytku nowoczesnej hali sportowej

Powołanie UKS Doliwa. Pierwszy projekt edukacyjny "Szkoła Marzeń".

Likwidacja Zespołu Szkół Publicznych; powrót do Szkoły Podstawowej. Początek taekwondo w szkole.

Na przełomie lat 2008 / 2009 projekt „Rzeczpospolita Internetowa”, w rezultacie którego w szkole powstała Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskie, czyli małe muzeum gromadzące regionalia rozdrażewskie.

Nawiązanie współpracy i realizacja projektów z Petersburską Dziecięcą Szkołą Artystyczną im. Dymitra Bortniańskiego i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.8 lipca 2016 roku podpisano umowę o współpracy między szkołami.

Wyróżnienie w konkursie "Wielkopolska szkoła roku".

Otwarto firmę Stachura beton, która znajduje się przy ulicy Parkowej 4. Właścicielem firmy jest Michał Stachura. Początkowo zajmowano się tam produkcją ogrodzeń oraz prefabrykatów betonowych. Aktualnie w ofercie mają dużo więcej specjalizacji. Podstawowym profilem działalności jest produkcja betonu oraz dostarczanie go na miejsce.

Biblioteka gminna w Rozdrażewie rozpoczynając swoją działalność posiadała tylko 149 książek. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Maria Staśkiewicz. W ciągu następnych 30 lat biblioteką kierowali: -Maria Staśkiewicz, -Maria Bączkowska-Polna -Kazimierz Stawowy, -Łucja Gostek, -Władysława Gęstwa, -Maria Mielcarek, -Teresa Król, -Alicja Bartoszek.

Zawodnik taekwondo-Artur Szczepański-otrzymał statuetkę najlepszego zawodnika w kategorii do 7 lat wielkopolskiej ligi taekwondo, a trener- Hubert Grzesiak-zdobywa medal mistrzostw Polski

1919 - Zakończyło się Powstanie Wielkopolskie.

1925 rok - Rozłączenie parafii w Rozdrażewie i w Nowej Wsi

1928 rok - Rozdrażew stał się ośrodkiem wójtostwa obwodowego.

1933 rok - Rozdrażew stał się gminą z zarządem, składającej się z większej liczby wsi (gromad).

1941 rok - Działalność prowadzi Szpital przyparafialny.

Do roku 1940 na rozdrażewskim rynku stał pomnik Wolności (w dzisiejszych czasach na tym miejscu stoi figura Serca Jezusowego.)

1939 rok - Kościół został zamieniony przez Niemców w magazyn. W Rozdrażewie powstał nowy budynek szkolny, w którym dyrektorem był Nawrocki.

1945 rok - Kościół oddano do użytku liturgicznego.

Swą działalność zaczęła firma Scorpion. Właścicielem jest Tadeusz Stasik. Firma znajduje się przy ulicy Krotoszyńskiej pod numerem 74. Działalność produkuje maszyny do przerabiania między innymi: ziół, przypraw, herbaty, suszonych warzyw i owoców, konopi, kory drzew. Urządzenia te są używane nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej.

Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce 9 listopada 2008 r. Izba wyposażona jest w meble i przedmioty pochodzące z okresu XX-lecia międzywojennego i doskonale oddaje klimat tamtych czasów. Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce 9 listopada 2008 r. Izba wyposażona jest w meble i przedmioty pochodzące

Apel wojsk Józefa Hallera którego oddziały stacjonowały wówczas w Rozdrażewie.

Mieszkańcy Rozdrażewa brali czynny udział w walkach o przyłączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski oraz Utrzymanie świeżo odzyskanej niepodległości.

Na początku roku 1919 została utworzona szkoła polska pod kierownictwem Bronisława Nawrockiego. Za jego czasów szkoła pracowała w 2 budynkach.

3-ego stycznia 1919r. atak na Zduny

W Rozdrażewie z inicjatywy ks.Tadeusza Zieliniskiego został zorganizowany oddział powstańcy w sile 120 ludzi. Jego dowódcą został Wacław Pabich. W końcu stycznia 1919 roku dowództwo oddziału przejął Ignacy Talarczyk.

Rejon Borownicy, Chachalni i Zdun był miejscem walk w czasie powstania wielkopolskiego w latach 1918-1919.