Want to make creations as awesome as this one?

cciorap1@gmail.com

Transcript

PROIECT DE LECȚIE LA DISCIPLINA FIZICA


CLASA A VI-A

PLATFORMA DE LUCRU: GOOGLE MEET
TEMA:UMBRA ȘI PENUMBRA.
PRODUCEREA ECLIPSELOR.
UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ:
- EXPLICAREA UNOR FENOMENE OPTICE ÎN BAZA LEGII PROPAGĂRII RECTELINII A LUMINII.
-UTILIZAREA ELEMENTELOR REFLECTOARE ȘI FLUORISCENTE PENTRU SECURITATEA PE TIMP DE NOAPTE ȘI ÎN CONDIȚII DE VIZIBILITATE REDUSĂ.

INSTITUȚIA:IP LTPA ,,ION ȘI DOINA ALDEA-TEODOROVICI,,MUN.CNIȘINĂU

PROFESOR: CIORAP CORINA

PROFESOR VIRTUAL:LASCOVA BACIU RENATA

Obiectivele operaționale:

-să definească noțiunile de umbră,penumbră;
-să descrie fenomenul de eclipsă de Soare și eclipsă de Lună;
-să aplice legea propagării rectelinii a luminii la explicarea fenomenului de eclipsă;
-să aplice cunoștințele în diferite situații de exerciții despre fenomenele optice;
-să elaboreze un eseu despre măsuri de protecție a vederii în timpul eclipsei de Soare.

Produse de învățare: explicația,conversația,lecțiile și activitățile interactive din biblioteca digitală educație online,observația ,problematizarea etc.
Modalități de evaluare: expunerea sincronă pe platforma ,,Learningapps.org , Vocaroo ,, asincronă-tabla interactivă Jamboard,, Google Forms etc.

MEET

Activități
de învățare

Activitatea elevilor/
resurse:materiale

Etapele
activității

Evocare
8 min


O 1

- Sarcină de evaluare orală sincronă-le propun platforma
Learningapps.org,
unde grupează noțiunile studiate de la tema precedentă;

https://learningapps.org/12638174

-grupează noțiunile
studiate acasă;

-Sarcina de evaluare orală asincronă-înregistrează vocea sa recitând poezia și descoperă subiectul lecției.

- recită poeziea ,,Umbra ,, de Vasile Romanciuc pe platforma ,,Vocaroo,,

Unități de competență

Reflecție


-Propune elevilor să rezolve situații de exerciții folosind activitatea interactivă din biblioteca digitală educație online -

https://learningapps.org/12664630

-Profesorul face analiza lecției.
-Propune elevilor să îndeplinească autoevaluarea activității lor în cadrul lecției.(anexa 1)
-Verifică realizarea obiectivelor
propuse.
-Evaluează activitatea elevilor.
-Propune tema pentru acasă:
1.De studiat tema de la pag.93-96
2.Găsiți utilizează reflectorizante și fluoriscentele în viața de zi cu zi.
2.De scris un eseu :,, Cum ne protejăm ochii,dacă dorim să urmărim o eclipsă de soare,,conform planului din anexa 1

7min

O1
O2

O3
O4

Durata

Obiectivele

Lucrează în perechi:
-analizează condiția exercițiului;
notează răspunsul corect în caiet,se consultă cu colegul de bancă în procesul îndeplinirii sarcinii;
-corectează răspunsul colegilor,dacă este necesar.

-Elevii îndeplinesc autoevaluarea activității lor în cadrul lecției.- platforma Google Forms

Anexa 1: Autoevaluarea -platforma ,,Google Forms,,

1.Formarea umbrei și penumbrei este o consecință ........
a)independenței propagării fasciculelor de lumină b)propagării rectilinii a luminii.
2.Pentru ca umbra unui carton pătrat,ținut în poziție orizontală deasupra mesei,să fie tot un pătrat,lumina unui bec electric trebuie să cadă............... suprafața cartonului
a)paralel cu b)perpendicular pe
3.Fasciculul de lumină paralel cade pe un corp opac și pe ecran se formează.......
a)umbra și penumbra b)numai umbra.
4.Umbra unui obiect opac,aflat între o sursă de lumină și un ecran,este mai mare dacă obiectul este situat mai .......de ecran.
a)aproape b)departe
5.Pentru ca umbra proiectată de lampa de masă să nu vă împiedice la efectuarea temelor,acesta trebuie situată în .....
a) stânga b)dreapta.
6.Eclipsa de Lună se produce când .......................
a)Luna se află între Soare și Pământ
b)Pământul se află între Soare și Lună.

7.Dacă discul Soarelui este acoperit de Lună,are loc o eclipsă.........
a) totală b)parțială
8.Dacă orbitele Lunii și ale Pământului ...................în acelaș plan, atunci pe parcursul fiecărui rotații a Lunii în jurul Pământului s-ar produce o eclipsă de Soare și o eclipsă de Lună.
a) s-ar afla b) nu s-ar afla
9.Atunci când un cosmonaut aflat pe Lună observă o eclipsă de Soare, un observator de pe Pământ observă
a) o eclipsă de Lună
b)tot o eclipsă de Soare
c)nici o eclipsă.
10.Eclipsa de Soare au loc când este Lună
a) plină b)nouă

Anexa 2