Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Digitális témahét

A múltidéző kalandjátékot a hétfői matematika órán I. István király nyitotta meg. Hozzá kapcsolódó évszámot kellett alkotni a Genially platform keretében,

Ezt követően egy olyantársasjátékban vettek részt,ahol szintén a koronázási jelképek adták a hátteret és

majd egy rövid film megtekintése után,

kiszámolták mennyit érnek a koronázási jelképek, ékszerek. A kijött érték segítségével bevezetésre került az írásbeli osztás.

Kiss AndreaésSzalontainé Tóth Gabriellatanító nénik

Kedden a „Bátor-Ságvár”program keretébenIV. Béla király várta a diákokat.

A hétfő délután készítettdigitális számokból alkotott számok oszthatósági vizsgálata után írásbeli osztásokat végeztek a százasok helyén váltással.

A „Miről mesél egy arany övcsat?”LearningApps.org platformon készült játékos feladat keltette fel az érdeklődést.

Szerdán Mátyás királyvárta a gyerekeket.A genially-interactiv content number programjával ismét számfeladványok készültek,

majd a Genially-store feladatsablonja segítségével gyakorolták az írásbeli osztást és az önellenőrzést.

Egy szöveges feladat keretében–melyhez előzőleg a google-maps alkalmazását tanulhatták meg- virtuálisan Budáról Kolozsvárra utaztak lóháton. Az írásbeli osztás megoldásához a logikus gondolkodásukat kellett használni, miközben alkalmazták az összefüggések meglátását.

Délután a szabadidős foglalkozás keretében a Trimino készítő generátorral ismerkedtek meg a tanulók. Mindenkinek sikerült egy 9 feladatpárból álló feladványt tervezni, PDF formátumban letölteni, pedrive-ra lementeni, vagy a Kréta DKT felületén keresztül átküldeni, amit aztán kinyomtattunk és másnap a tanítási órákon gyakorolhatták vele az írásbeli osztást.

A csütörtökön Mátyás király eltűnt corvinái után nyomoztunk egy ppt- játék keretében. Egy titkos fal lebontása után – szóbeli műveletek gyakorlása -,

E nap feladatait szerda délután a tanulók a Windows rendszer részeként elérhető képmetsző alkalmazással készítették elő.

Voltak, akik az Országos Széchenyi Könyvtár alaprajzát keresték ki,

rövid történetet hallgathattak meg a corvinákról, majd virtuálisan ellátogattunk az Országos Széchenyi Könyvtárba, ahol egykor kiállítást rendeztek a corvinákból, és az egyik kiállító terem kerületéből ki kellett számolni az oldalak hosszát, egyúttal alkalmazni kellett a cm-ről dm-re történő átváltást is.

A pénteki zárónapon a játékos vetélkedő részeként azzal a dobble játékkal fejlesztették figyelmüket, gyorsaságukat, reakciókészségüket, amelyben az általuk szerkesztett címerek, pecsétek, pajzsok szerepeltek.

Készült még egy Honfoglaló játék is, amibe a matematikai feladványokat a tanulók találták ki és készítették el. Itt az eddig tanult ismereteket - írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, osztás, törtek felismerése, párosítása, sőt a síkidomok megnevezése is – alkalmazták, gyakorolták.

2021. április 26. és 30. között tantermi jelenléti oktatás keretében valósítottuk meg aDigitális Témahét „Lehetsz király” múltidéző digitális kalandjáték című programunkat.A magyar irodalom órák épp aktuális témaköre kínálta a lehetőséget e témaválasztáshoz. Matematikából már túl voltunk a mérés/mértékegységek, a kerületszámítás és az írásbeli szorzás témakörön. Így nem volt nehéz kapcsolódási pontokat keresni/találni a magyar királyok irodalmi témakörrel. Új anyagként az írásbeli osztás egyjegyű osztóval következett, melyről úgy éreztük, beilleszthető a programunkba.

Délután néhány diák a genially-interactiv content number feladatsablonja segítségével digitális számokat készített.

a tanult matematikai műveleteket ismételték,gyakorolták a tanulók.

Délután learningapps tan-kockákat hoztak létre.Önállóan választották ki,milyen típusú tankockát szeretnének elkészíteni.Eközben észrevétlenül gyakorolták az írásbeli osztást, a mértékegységek átváltását.

Az órát a fogságba esett királylány kiszabadítása zárta egy ppt - játék keretében.

Ezt követően még mindig a Genially platformon figyelemfejlesztő Puzzle és Dobble játékot játszhattak, melyeken az előző napokon készített pajzs, címer és pecsét terveik szerepeltek.

Később koronát terveztek és készítettek.A tervező munkát a Youtube és Pinterest platformokon ötletgyűjtő barangolás előzte meg az etikus és biztonságos internethasználatot szem előtt tartva.

mások szintén a képmetsző alkalmazással a szerencse- kerék játékot készítették el, ahol játékos, mozgásos tevé- kenység közben ismételték át a síkidomok és testek felis-merését,

néhányan pedig corvina képe-ket gyűjtöttek, majd feladvá-nyokat is találtak ki hozzá.

Egy másik állomáson, akadálypályán történő végig haladással bátorságukról tettek tanúbizonyságot.