Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

APRENDIZAXE BASADA EN PROXECTOS

A volta ao mundo en 10 palabras

Miguel Rego Neira - Vicente Muñoz Hermida

ÍNDICE

1. Proposta

2. Planificación

3. Elaboración

4. Presentación

Proposta

Como fase de motivación pediremos aos nosos alumnos que enumeren palabras que empregarían para definir o noso país. Posteriormente formularemos cuestións como: empregarías esas mesmas palabras para calquera outro país do mundo? Por que? Que países coñeces? Que países che gustaría descubrir?

Entre todos elaboraremos un listado de países que queremos descubrir.

Obxectivos

- Fomentar unha actitude positiva ante a diversidade cultural.
- Descubrir rasgos característicos dos diferentes países sobre os que se investigue.
- Potenciar habilidades relativas á búsqueda, selección e tratamento da información en formato dixital.
- Descubrir novas ferramentas para a presentación da información.
- Adquirir habilidades propias do traballo colaborativo: debatir, chegar a acordos, resolver conflitos, repartir roles...

Planificación

- Entre e todo o grupo clase elabórase unha listaxe cos países que imos a traballar.

- Organizamos ao alumnado por parellas para investigar.

- Presentamos a ferramenta mentimeter, coa que imos a presentar o resultado do noso proxecto. Practicamos con ela.

- Búsqueda e selección da información.

- Publicación das aportacións de cada parella á nube de palabras.

- Publicación das nubes de palabras na web do centro.

Elaboración

- Búsqueda:

Seleccionaremos unha serie de enlaces en diferente formato (vídeo, imaxe, texto...) que proporcionaremos ao alumnado para que facendo uso de tablets leve a cabo a investigación.

- Organización:

Cada grupo irá recompilando nun borrador aquelas curiosidades que máis chamen a atención do país sobre cada país.

- Análise:
Cada parella analizará a información recopilada sobre os diferentes países e seleccionará dez palabras chave para definir cada un deles.


Presentación

- Elaboraremos unha nube de palabras sobre cada país e colgaremos na aula virtual os enlaces de mentimeter para que cada parella poida incorporar as súas aportacións.

- A nube de palabras de cada país actualizarase de xeito automático con aquelas que máis se repitan.

Exemplos

Avaliación