Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Veliko početno slovo

Ponovimo!

KRENITE!

Precrtajte nepravilno napisane nazive. Koristite se olovkom.

DA – NE

DA – NE

DA – NE

DA – NE

  • U imenima država i gradova samo se prva riječ piše velikim početnim slovom.
  • U imenima ulica i trgova prva se riječ piše velikim početnim slovom, a ostale malim ako nisu vlastita imena.
  • Nazive stanovnika gradova, država i zavičajnih područja pišemo velikim početnim slovom.
  • U imenima voda i gora sve se riječi pišu velikim početnim slovom.

Zaokružite DA ako je tvrdnja točna ili NE ako je netočna.

Označite crvenom nazive gradova i država, plavom vode i gore, žutom ulice i trgove te zelenom zavičajna područja. Stavite kvačicu odgovarajuće boje pokraj listića.

ULICA GRADA VUKOVARA

SLAVONSKI BROD

JADRANSKI TRG

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

DINARA

DALMACIJA

MODRO JEZERO

BIOGRAD NA MORU

HRVATSKO ZAGORJE

VIDOVA GORA

REPUBLIKA ITALIJA

P I L Č I K T A V A Z E R J E

Đ A R M A S K A

Riješite premetaljke. Sastavite rečenicu u kojoj ćete upotrijebiti dobivene riječi.

Pročitajte Marijin sastavak i podcrtajte riječi koje su netočno napisane.