Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

C.Świebocka

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

SZKOŁA PODSTAwowA w JAZOwSKU

Składanie wnioskówo przyjęcie do szkoły

15 maja 2023 19 czerwca 2023

w którEJ przeprowadza się:sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

Składanie wnioskówo przyjęcie do szkoły

15 maja 2023 30 maja 2023

Ogłoszenie wyników egzaminu 3 lipca 2023od 6 lipca 2023 szkoły przekażą uczniom zaświadczenia z wynikami egzaminu

Kandydaci (wszyscy) dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie (lub oryginały): świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

23 czerwca - 10 lipca 2023

ogłoszenie listy kandydatów

19 lipca 2023

19 lipca 2023

ogłoszenie listy - OSTATeCZNe wYNIKI

27 lipca 2023

Składanie wniosków15 maja -30 maja 2023 r. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/ Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej/Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych31 maja - 13 czerwca 2023Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynikdo 16 czerwca 2023

SZKOŁY DWUJĘZYCZNE I SPORTOWE

OPUBLIKOWANIE NA STRONIE KURATORIUM INFORMACJI O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC

28 lipca 2023

DZIĘKUJĘ!