Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SZKOŁA PODSTAwowA w JAZOwSKU

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

C.Świebocka

16 maja 2022- 8:00
20 czerwca 2022 - 15:00

Składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły

1

16 maja 2022- 8:00
30 maja 2022 - 15:00

Składanie wniosków

o przyjęcie do szkoły1


w którEJ przeprowadza się:
sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej


24 czerwca - 12 lipca 2022

Kandydaci (wszyscy) dostarczają
do szkoły pierwszego wyboru
kopie (lub oryginały):
świadectwa, zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

2

24 czerwca - 12 lipca 2022

Kandydaci (wszyscy) dostarczają
do szkoły pierwszego wyboru
kopie (lub oryginały):
świadectwa, zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

2

Ogłoszenie wyników egzaminu
1 lipca 2022
do 8 lipca 2022 szkoły przekażą uczniom zaświadczenia z wynikami egzaminu

19 lipca 2022 12:00

ogłoszenie listy kandydatów

3

19 lipca 2022 12:00

4

26 lipca 2022 14:00

ogłoszenie listy - OSTATeCZNe wYNIKI

5

SZKOŁY DWUJĘZYCZNE
I SPORTOWE

Składanie wniosków
16 maja -30 maja 2022 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/ Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej/Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
1 czerwca - 14 czerwca2021
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
do17 czerwca 2021


DZIĘKUJĘ!