Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SZKOŁA PODSTAwowA w JAZOwSKU

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

C.Świebocka

16 maja 2022- 8:0020 czerwca 2022 - 15:00

Składanie wnioskówo przyjęcie do szkoły

1

16 maja 2022- 8:0030 maja 2022 - 15:00

Składanie wnioskówo przyjęcie do szkoły

1

w którEJ przeprowadza się:sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

24 czerwca - 12 lipca 2022

Kandydaci (wszyscy) dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie (lub oryginały): świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

2

24 czerwca - 12 lipca 2022

Kandydaci (wszyscy) dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie (lub oryginały): świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć

2

Ogłoszenie wyników egzaminu 1 lipca 2022do 8 lipca 2022 szkoły przekażą uczniom zaświadczenia z wynikami egzaminu

19 lipca 2022 12:00

ogłoszenie listy kandydatów

3

19 lipca 2022 12:00

4

26 lipca 2022 14:00

ogłoszenie listy - OSTATeCZNe wYNIKI

5

SZKOŁY DWUJĘZYCZNE I SPORTOWE

Składanie wniosków16 maja -30 maja 2022 r. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/ Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej/Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych1 czerwca - 14 czerwca2021Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynikdo17 czerwca 2021

DZIĘKUJĘ!