Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TRANSICIÓ A L'ESO

IES LA NUCIA
2022-2023

Presentació per a les famílies

Índex

1. Benvinguda.

2. Activitats organitzades.
3. Pas d'E.P. a ESO.
4. Sistema educatiu.
5. Reglament de Règim Intern.
6. Informació General.
7. Programa TEI.

8. Tallers d'Acollida.
9. Admissió.
10. Introducció a AULES.
11. Web Família i AMPA.
12. Web IES.
13. Preguntes freqüents.

1

BENVINGUDA

La comunitat educativa de l'IES La Nucia vos desitgem un bon inici de curs 2022-2023.

Aquest 31 de maig farem una xerrada per a les famílies a l'IES.

Així mateix, a través d'aquesta presentació intentarem transmetre la informació que considerem més important per a aquelles persones que no puguen estar presents.


organigrama ies:

algunes indicacions:

1) Al llarg de la presentació trobareu algunes icones, podeu punxar sobre elles per ampliar la informació:


2) A més, aquesta icona vos conduirà de nou a l'índex de la presentació:

Avant!

2.- activitats del pla de transició .

- Presentacions per a l'alumnat de 6é: visita de l'alumnat de 1 er d'ESO al CEIP.


- Presentacions per a les famílies.

- Visita de l'alumnat de 6é a l'IES.

- Reunions del Departament d'Orientació de l'IES, orientadors/es dels col·legis i tutors/es de sisé.

3.- canvis d'e.p. a eso

Educació Primària:


 • Centre méx xicotet i conegut.
 • Ús freqüent d'una aula.
 • Un tutor/a i pocs mestres.
 • Són els majors del centre.
 • Tots finalitzen l'etapa.

Educació Secundària:

 • Centre més gran i desconegut.
 • Ús de diferents aules/espais
 • Un tutor/a i molts professors/es.
 • Són els més menuts.
 • No tots finalitzen l'etapa.

com podem millorar la comunicació amb els nostres fills i filles?

DÓNA-LI IMPORTÀNCIA AL QUE ET CONTA:

Nosaltres no veiem les coses com les veuen ells i elles.

Allò que per a nosaltres és 'una tonteria' pot ser molt important per a ell/a.


Si ha decidit contar-nos algo, cal donar-li la importància que mereix i respectar les seues inquietuds.

PROCURA QUE SIGA RESOLUTIU/A:

Ensenya-li a buscar solucions i/o alternatives als problemes de forma positiva.


El vostre fill o filla està creixent i s'està convertint en adult/a, malgrat que ens coste acceptar-ho.

Cal començar a tractar-lo/a com a tal perquè puga aprendre a ser independent.


Pregunta-li què pensa o què vol fer (sense dir-li tú). Açò facilitarà la vostra comunicació, el respecte mutu i la millora de la seua responsabilitat.

EVITA GENERALITZAR:

Per exemple: - Mai m'ajudes! Mai m'escoltes quan et parle!


Sermonejar constantment sol tenir l'efecte contrari al que busquem.

És millor transmetre el que pensem de forma clara i en positiu, arribant a acords i revisant els canvis.

Açò no implica no ser ferm i establir límits quan siga necessari.

EVITA CRIDAR. CONTROLA ELS TEUS IMPULSOS:

Potser et conte o t'assabentes de coses que no t'agraden.

Evita els crits i amenaces, ja que pot provocar una disputa o un enuig i posar barreres a la comunicació.

Busca el moment per abordar el problema, quan estigues més tranquil/a. Explica-li què és el que no t'ha agradat i per què penses que no és correcte...

EVITA UTILITZAR LA CRÍTICA I EL QUALIFICATIU NEGATIU:

Si el/la castigues de forma continuada pel seu comportament estàs posant una barrera entre els dos.

Utilitza frases per a que puga veure que no eres el seu jutge:

 • 'Ara mateix estàs molt enfadat/enfadada i ho entenc'.
 • 'Quan et calmes podrem continuar parlant'.

recomanacions per ajudar els vostres fills i filles en la transició i adaptació a la nova etapa

HORARI D'ESTUDI:

És molt important ajudar el seu fill/a a elaborar un horari per organitzar la tasca de l'IES (deures, resums, projectes, lectura...) i l'estudi.

També hi ha temps d'oci i descans (esport, escola de música, dansa...)


Caldrà contrastar la informació (no fiar-nos quan diuen que no tenen deures o treball) i fer complir l'horari establert. Podeu contactar amb el professorat via Web Família.


La dedicació diària als estudis és la millor mesura per prevenir dificultats. La vostra missió és supervisar i garantir les condicions més adequades per a l'estudi (sense distractors com la televisió, el mòbil, l'ordinador...)

MANTENIR EL CONTACTE AMB L'INSTITUT:

A l'inici de curs, els tutors/es mantindran una entrevista amb cada família.

Els pares i mares heu d'estar informats del rendiment del vostre fill/a. Podeu tenir un contacte fluït amb tot el professorat a través de la Web Família (al igual que en Primària) i assistint a les reunions que es convoquen.


La col·laboració entre la família i l'IES és indispensable en l'adolescència: la relació amb els seus educadors/es pot ser un aliat en l'educació de cada jove.

CONTROLAR INTERNET, XARXES SOCIALS I VIDEOJOCS:

En aquesta etapa pot augmentar l'ús d'Internet, xarxes socials i videojocs, per això és important educar en un bon ús dels mateixos.

Cal recordar:

 • Tot el que es puja a les xarxes és d'àmbit públic.
 • Tot el que es publica queda fora del nostre control.
 • No deuen creure tot el que veuen.
 • Reenviar amenaces o contingut personal sense consentiment és delicte.
 • Les persones amb les que tenen contacte per Internet (a les quals no coneixen físicament) poden suplantar la seua identitat.


Teniu el dret i la responsabilitat de saber amb qui i com es relaciona el vostre fill/a a les xarxes socials.

Cal supervisar el temps que passen davant els dispositius digitals ja que pot tenir conseqüències negatives per a la salut (sedentarisme, sobrepés, problemes de visió, hiperactivitat, passivitat, problemes de son...) A més d'establir horaris i normes clares.


És important vigilar que el contingut al que accedeix és adequat. Convé utilitzar filtres o control parental als dispositius per evitar l'accés a contingut no recomanable.

POSAR ATENCIÓ ALS CANVIS:

Cal prestar molta atenció a possibles canvis d'humor o de conducta. Per exemple, canvis bruscos com: nerviosisme excessiu, mal geni, canvis en les seues costums, alimentació... ja que poden ser una senyal d'alerta.


En aquests casos cal abordar el tema, en primer lloc amb el seu fill/a. Si açò no és efectiu, caldrà parlar amb el professorat del centre i/o demanar ajuda a altres especialistes com les Orientadores de l'Institut.

ACORDS ENTRE ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA:

Els progenitors han de mantenir-se units a través del diàleg i l'establiment d'acords davant el fill/a. És fonamental per poder afrontar l'educació en aquesta etapa.


Es recomana que la família 'negocie amb el seu fill/a', establint un contracte que suposarà una sèrie de priviliegis.


Cal elogiar i animar el seu fill/a: el suport de la família, les paraules d'ànim, alè i reforç seran fonamentals.

D'altra banda, encobrir el seu fill/a davant la parella, trencar acords o desentendre's són formes inadequades d'afrontar aquesta etapa.

ASSIGNATURES
1 eso

OBLIGATÒRIES:

 • Llengua i literatura castellana.
 • Llengua i literatura valenciana.
 • Anglès.
 • Matemàtiques.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • EPVA (Plàstica).
 • Música.
 • Biologia i Geologia.
 • Religió/Valors Ètics.
 • Projecte interdisciplinari.
 • Tutoria.

*Podeu consultar a la Web de l'IES la informació de cada matèria:

https://portal.edu.gva.es/03015105/ensenyaments/eso/

OPTATIVES

(TRIAR 1)

 • Tallers de reforç.
 • Tallers d'aprofundiment.
 • 2ª Llengua estrangera.
 • Taller de relacions digitals saludables.
 • Taller d'arts escèniques.

organització per àmbits

Valencià
Castellà
Biologia i Geologia
Geografia i Història

PENDENT NORMATIVA!

 • Valencià: Valencià, Bio, Mate, Història i Música, EPV.

 • Castellà: Castellà, VE/Religió, E.F.

 • Anglés: 4h Anglés + 1h Mate + 1h Bio.

plc ies la nucia
2022-2023

4.- sistema educatiu

5.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 • Entrades i exides de l'alumnat.
 • Puntualitat i horari. Faltes d'assistència. Esplais.
 • Corredors i aules. Serveis.
 • Actitud a l'aula i dins del centre.
 • Telefonia mòbil i aparells electrònics.
 • Control d'aules i instal·lacions.
 • Viatges, eixides i visites.
 • Cada tutor/a informarà sobre el funcionament de l'IES.
 • El professorat utilitza ITACA per comunicar-se amb les famílies.

6.-INFORMACIÓ GENERAL

– Trobareu el llistat de llibres a la pàgina web del centre: https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/

- Banc de llibres: L'alumnat de 6é que participe al Programa Xarxa Llibres ha de deixar els llibres en el col·legi. A l'IES rebrà els llibres de 1er d'ESO.
L'alumnat que encara no participa a la Xarxa Llibres i vol beneficiar-se el proper curs, ha de sol·licitar-ho telemàticament.

Taquilles: Durant aquest curs no hem pogut fer servir les taquilles segons les mesures COVID.
Quan comence el curs 22-23 s'informarà si es poden utilitzar i com.

- Autobussos: Si et cal transport escolar, ja pots demanar el certificat de distància si vius a La Nucia o el certificat d'empadronament si vens dels pobles amb escoles adscrites.
Quan formalitzes la matrícula et donarem tota la informació sobre el procediment. Atents a la pàgina web del centre.


Programa de convivència per a la prevenció de la violència i l'assetjament escolar que implica a tota la comunitat educativa.

7.-PROGRAMA TEI

Tutoria Entre Iguals

A Secundària els i les alumnes de 3r d'ESO són tutors/es emocionals de l'alumnat de 1r d'ESO i els ajuden tant a l'inici de curs, acompanyant-los i intentant resoldre dubtes/qüestions, com al llarg del curs amb activitats, eixides a l'entorn, convivències...

8.- TALLERS D'ACOLLIDA

Mesures de suport temporal que tenen per objectiu ajudar l'alumnat a millorar la seua adaptació a l'IES a nivell acadèmic, social i personal.


Tallers que desenvolupem actualment:
- Confiança i autoestima.
- Emocions.
- Hàbits educatius/PROA.
- Resolució de conflictes...

9.-ADMISSIÓ I MATRÍCULA


• Si vens d'un col·legi adscrit, NO CAL FER ADMISSIÓ.
- Del 27 de juny al 1 de juliol has de formalitzar la matrícula.
- Cal emplenar els fulls de matrícula, signar-los i entregar-los a secretaria el dia i hora assignat.
- Cal aportar la documentació següent: fotocòpies de la targeta SIP de l'alumne/a, DNI de l'alumne/a, DNI del pare i DNI de la mare (o tutors legals) i una foto recent tipus carnet.

•Si vens d'un col·legi NO ADSCRIT: Atents a fer la sol·licitud d'admissió.
- Consulta les instruccions a la pàgina Web de l'IES.
▪https://portal.edu.gva.es/telematricula/

-Agenda-


• L'agenda del centre és obligatòria.
Serà gratuïta per als/les associats/des a l'AMPA que formalitzen el pagament abans del 30 de juliol.

• Per als/les associats/es s'entregarà el primer dia de classe.
Si opteu per no associar-vos, haureu de recollir-la a setembre (en consergeria) i abonar 5€.

10.- 'aULES'

Des del curs 2019-2020 tenim una nova aula virtual anomenada 'AULES' que ens permet la formació a distància i/o semipresencial.

Per començar a treballar a aquesta plataforma sols necessitareu el vostre usuari i contrasenya (dels quals s'informarà quan siga oportú).


Una xicoteta introducció a la plataforma

https://portal.edu.gva.es/aules/eso/

11.- WEB FAMÍLIA

Web Família és un sistema de comunicació centre-famílies.
Es tracta d'un portal des del qual les famílies poden veure les notes dels seus fills i filles o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació...

Què necessitem?
Qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb el qual es navegue habitualment per Internet.

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/guia_web_families_ITACA_es.pdf

Guia d'ús:

Accés:

AMPA

ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA:

657 14 38 85

ieslanuciaampa@gmail.com

12.- visita la pàgina web de l'ies

CONSULTA TOTES LES NOVETATS

https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/

96 687 09 45

03015105@gva.es

13.- PREGUNTES FREQÜENTS

FES CLIC sobre el signe d'interrogació

PREGUNTES FREQÜENTS:


 • Quin dia comencen les classes a l’IES el curs 2022-2023? Conselleria d’Educació no ha publicat les dates oficialment. Consulta la web de l’IES més avant per conéixer aquesta informació.


 • El meu fill/a podrà anar a la mateixa classe que els seus amics? Els grups es barregen. Potser coincidisquen amb algun company/a, però no amb tots/es.


 • Hi ha assetjament/bullying a l’IES? Hi ha una comissió de convivència que treballa en la prevenció i intervenció en casos d’assetjament escolar. A més a més els tutors/es, el professorat, l’equip directiu, els tutors/es TEI i les orientadores, treballen perquè no es produïsquen estes situacions.


 • Hi ha a l'IES servei d'autobús escolar? Sí, sol·licita'l a secretaria.


 • Hi ha a l'IES servei de menjador? No, no hi ha menjador. Hi ha una cantina on es poden comprar entrepans, sucs, fruita... a l'hora del pati.


 • Les matèries són més difícils? És més complex, però el professorat ho explicarà tot i ajudarà a l'alumnat.


 • Quants alumnes hi ha a les classes? Els cursos anteriors la ràtio era de 30 alumnes per classe. El pròxim curs l’IES seguirà les instruccions de Conselleria d’Educació.


 • Si el meu fill/a és esportista d'elit o alumne/a del conservatori de música pot convalidar l'optativa? Sí. Pregunta per la seua situació particular a secretaria en el moment de la matrícula.


 • Quan ha de triar si vol estudiar “lletres” o “ciències”? En tercer haurà de triar itinerari formatiu, hi triarà matemàtiques aplicades o acadèmiques... Abans de triar s’explicaran bé tots els itineraris.


 • Hi ha vigilància a l'IES? El professorat fa torns de "guàrdia" al llarg de tot el matí i als patis. També hi ha servei de consergeria.


 • Els mestres són més estrictes? El professorat tractarà el teu fill/a com a una persona que és capaç de treballar de forma autònoma i amb responsabilitat. Si sorgixen problemes o dificultats t’ajudaran.


 • En cas d'emergència el meu fill/a em pot cridar? Sí, a l'IES hi ha telèfon i el podrà utilitzar en cas d'emergència.

GRÀCIES!

Esperem que aquesta informació siga del vostre interès.
Quan s'inicie el curs podreu resoldre tots els dubtes que vagen sorgint.

Ànim!