Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ORIENTACIÓN EN 4º DE ESO

Lourdes Otero RodríguezIES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Índice

1. Un paseo polo sistema educativo

2. Criterios de titulación na ESO

4. Premios extraordinarios na ESO

5. Consello orientador

6. Opcións con título da ESO

7. Materias en 1º e 2º de Bacharelato

8. Continuaidade das materias en 2º de bacharelato

9. Criterios de promoción e titulación en Bacharelato

11. Parámetros de ponderación

10. Relación entre as materias de bacharelato e os graos universitarios

12. ABAU

3. Repetición de curso

Prueba de acceso 19 anos

Prueba de acceso 17 anos

EducaciónSecundaria Adultos 18 anos

Prueba libre da ESO 18 anos

Prueba libre Bacharelato20 anos

4º ESO3º ESO2º ESO1º ESO

ArtesCienciasHum. e CCS

1º cursoe2º curso

Título de Bacharelato

Título de Graduado en ESO

UNIVERSIDADE

Título Formativo de Grao Superior

Título Formativo de Grao Medio

Título Formativo de Grao Básico

2º FP BÁSICA1º FP BÁSICA

ABAU

Criterios de Titulación

Que debes de saber...

Aprobar todo

Suspender dúas materias como máximo que non sexan LC e Mat, ou LG e Mat

Excepcionalmente pódese pasar coas citadas antes, pero deciden os profesores

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas

Se non acadas o título tes dereito a unha certificación que poderá validar algunha parte da proba de acceso a ciclos de grao medio ou das probas de graduado na eso

REPETICIÓN DE CURSO

Que debes de saber...

Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas como máximo dentro da etapa

Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º prolongarase un ano o límite de idade ( ata os 19 anos)

Excepcionalmente, poderá repetirse unha segunda vez en 4º curso se non se repetiu en cursos anteriores da etapa

+ info

PREMIOS EXTRAORIDNARIOS NA ESO

É PRECISO PRESENTARSE A UNHA PROBA

CADA PREMIO ESTÁ DOTADO CON 750 EUROS

TER UNHA NOTA MEDIA NA ESO IGUAL OU SUPERI0R A 9:00 PUNTOS

ADEMÁIS RECIBIRÁ UN DIPLOMA ACREDITATIVO

A matrícula de honra concederáselle a un 5% do alumnado de 4º de ESO e terá que acadar una media na etapa de 9 ou supeior

OPCIÓNS CO TÍTULO DA ESO

Bacharelato

FP: Ciclos deGrao Medio

Ciclos de Grao Medio de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Deportivas de Grao Medio

Mundo Laboral

mira e escolle

mira e escolle

mira e escolle

mira os que hai

MODALIDADES DO BACHARELATO

CIENCIASETECNOLOXÍA

HUMANIDADESEC. SOCIAIS

ARTES

Familias Profesionais

Ordinario (O) | Dual (D) | Adultos Presencial (AP) | Adultos a distancia (AD)

Artes gráficas

Química

instalación e mantemento

Agraria

Seguridade e Medio ambiente

Administración e Xestión

Sanidade

Comercio e márketing

Imaxe persoal

Enerxía e auga

Informática e comunicacións

Electricidade e electrónica

Madeira, moble e cortiza

Edificación e obra civil

Fabricación mecánica

Téxtil, confección e pel

Imaxe e sonido

Hostalaría e Turismo

Marítimo-pesqueira

Industrias alimentarias

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

Actividades físicas e deportivas

OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8314

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8330

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8327

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8835

Non hai ciclos medios en oferta.

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8318

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8320

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8321

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8319

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8483

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8333

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8335

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8334

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8331

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8328

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8325

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8332

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8329

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8326

Acceso ó folleto informativo da Conselleríahttp://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8323

Ensinanzas especiais preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes (Sen necesidade de facer proba de acceso)

De Artes (Ademais, con proba de acceso)

CM Dourado e policromía artísticos

CS Artes aplicadas da escultura

CM Serigrafía artística

CS Arquitetura efémera

Arte dramática

CM Ebanistería artística

CS Fotografía artística

CS Ilustración

CS Xoiaría artística

CS Cerámica artística

Conservación e Restauración de Bens Culturais

Estudos superiores de Deseño gráfico

Estudos superiores de Deseño de produtos

Estudos superiores de Deseño de interiores

Estudos superiores de Deseño de moda

Estudos superiores de Música e Danza

CS Gravado e técnicas de estampación

Se a túa modalidade de Bacharelato non é a de Artes, debes facer ademáis outra proba.

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Info

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)

Escola de Artes Antonio Faílde ( Oursense )

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo)

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago)

Escola de Arte Dramático ( Vigo )

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Escola de Restauración de Bens Culturais ( Pontevedra )

Nos conservatorios de toda Galicia.

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Ensinanzas deportivas

CICLOS DE GRAO MEDIO

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

CM Técnico deportivo en fútbol sala

CM Técnico deportivo en vela

CM Técnico deportivo en atletismo

CM Técnico deportivo en fútbol

CM Técnico deportivo en balonmán

CS Cerámica artística

CS Técnico deportivo superior en baloncesto

CS Técnico deportivo superior en balonmán

Estudos superiores de Deseño de interiores

CS Técnico deportivo Superior en fútbol sala

CS Técnico deportivo superior en Atletismo

CM Técnico deportivo en baloncesto

Requiren proba específica para acceder a estos estudos.

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

CS Técnico deportivo superior en fútbol

Info

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

IES Universidad Laboral ( Culleredo-A Coruña )IES Río Cabe ( Monforte de Lemos )IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ( Lugo )IES As Barxas ( Pontevedra )

CIFP A Farixa ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

IES Universidad Laboral ( Culleredo-A Coruña )IES Río Cabe ( Monforte de Lemos )IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

CIFP A Farixa ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ( Lugo )IES As Barxas ( Pontevedra )

IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

CONSELLO ORIENTADOR

Poderíase incluir unha recomendación sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento( PMAR ) ou a un ciclo de Formación Profesional Básica(FP Básica )

Ao final de cada un dos cursos da ESO entregarase un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis axeitado a seguir, así como o logro dos obxectivos da etapa e da consecución das competencias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓNE REPETICIÓN EN BACHARELATO

1

3

4

Aprobar todas as materias ou suspender dúas como máximo

1º CURSO: repítese con máis de dúas materias

2

2º CURSO: repítese cursando só as materias suspensas ou podes cursalas todas para mellorar as cualificacións

REPETICIÓN: poderá repetirse un curso cada vez e excepcionalmente 2 veces se así o considera o equipo de profesores

ampliar imaxe

ampliar imaxe

CONTINUIDADE DE MATERIAS

Materias aconsellables de 1º de bach para os graos de Humnidades:- Latín I- Grego I- Literatura Universal- literaturas Hispánicas- Antropoloxía- 1ª Lingua Estranxeira

Nos graos de Filosófía, Historia, Historia da Arte, Humanidades, Información e Documentación e Xeografía e Historia, tamén son aconsellables:- Matemáticas aplicadas ás CCSS I- Economía

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

Materias aconsellables de 1º de bach- Matemáticas- Bioloxía e Xeoloxía- Física-Química- Técnicas de Laboratorio-Cultura científica- Anatomía aplicada

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

No grao de Paisaxe tamén se recomenda:Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Materias aconsellables de 1º de bach- Matemáticas I- Física-Química- Debuxo Técnico- Economía I- Tec. Industrial I

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

No grao de Paisaxe tamén se recomenda:Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Materias aconsellables de 1º de bach:- Matemáticas aplicadas ás CCSS I- Matemáticas I- latín I- Grego I2ª lingua Estranxeira I

NPO: MEDIA ARITMÉTICA DAS 5 MATERIAS

NMB: Media aritméticas das materias de 1ºe 2º

VALIDEZ INDEFINIDA

ACCESO Á UNIVERSIDADE: NPO * O,4 + NMB + 0.6

PARTE OBRIGATORIA

5 Materias Xeral

HistoriadeEspaña

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

1ª Lingua EstranxeiraII

Troncal de opción cursada:- Matemáticas II- Latín II- Mate. Aplicadas II- Fundamentos da Arte II

notas de corte

A materia xeral troncal de opción é unha e é moi importante, xa que define a modalidade de Bacharelato que elixes e suma, tanto no cálculo da túa Cualificación Final de Bacharelato coma, se escolles ben, na parte voluntaria da ABAU, na que pode sumar ata 2 puntos.Se na táboa de ponderacións teñen peso no Grao que queres facer, sumarían, tanto na cualificación final de bacharelato coma na parte voluntaria (sumarían por 3 lados: na nota media de bacharelato, na parte xeral da ABAU e na parte optativa da ABAU).Convén preparar moi ben esta materia.

PARTE VOLUNTARIA

MÁXIMO 4 MATERIAS A ESCOLLER ENTRE MATERIAS DE OPCIÓN E TRONCAIS DE MODALIDADE

MATERIAS DE OPCIÓN

BioloxíaDebuxo Técnico IIFísicaQuímicaXeooloxíaEco. da empresaGrego II

Historia da ArteHistoria da FilosofíaXeografíaArtes EscénicasCulutura Audiovisual IIDeseño2ª Lingua Estranxeira

TRONCAIS DE MODALIDADE

Fundamentos da Arte IILatín IIMatemáticas IIMatemáticas aplicadas ás CC.SS.

NOTA MÍNIMA en cada materia=5.0

OBXECTIVO: aumentar a Nota de Acceso á Universidade (0-4 puntos)

Validez temporal: para o acceso no propio curso e no seguinte á superación das ABAU

Materia de opción ou troncal demodalidade

Materia de opción ou troncal demodalidade

Materia de opción ou troncal demodalidade

Materia de opción ou troncal demodalidade

Materia de opción ou troncal demodalidade

PARTE VOLUNTARIA

Historia de España

1ª Ling.Estranx.

MateriaTroncal

L.CasteláeLit.

L. GalegaeLit.

PARTE OBRIGATORIA

Media aritmética

O alumno poderá elixir ata un máximo de 4 materiasO mínimo de nota ten que ser un 5Escollen as 2 mellores cualificacións vinculadas aos Graos solicitados

Poñamosun exemplo

NOTA MEDIA DE BACHARELATO(NMB)=8,536NMB X 0.6= 8,536=5.121NOTA MEDIA DA PARTE OBRIGATORIA (NPO)=7,910NPO X 0.4= 7.910 X 0.4= 3,164NOTA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE: 5.121 + 3,164= 8,2852 mellores notas das materias da FASE VOLUNTARIA:Matemáticas II = 9Bioloxía = 7NOTA DE ADMISIÓN PARA MEDICIÑA= 8,285 + 9 x 0,2 + 7 x 0,2= 11,485NOTA DE ADMISIÓN PARA PSICOLOXÍA= 8,285 + 9 x 0,1 + 7 x 0,2= 10,585https://ciug.gal/PDF/ponderacions.pdf