Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

השימוש בטכנולוגיה בתרבות הצריכה של המתבגר כמשפיע על שיוויון ואי שיוויון

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

יוצרות המערך:
הדס גבע, נילי ברזניצקי אכברט, עינבל אריאלי, שירה יהודאי

מסקנות מתוך המאמר והגרפים

טבלאות וגרפים

מאמר

לסיכום


סרטון פתיחה

הרחבה

תוכן עיניינים

צפו בסרטון וענו על השאלות הבאות:
מה ראיתם?
אילו נקודות עלו?

קראו את המאמר/תקציר או הקשיבו להקלטת תקציר המאמר

מאמר

לחצו על הפלוס לפתיחת המאמר

תקציר

הקלטת המאמר

לחצו על המעטפה לפתיחת התקציר

לחצו על המשולש לשמיעת המאמר

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

הבדלים תרבותיים בנגישות לטכנולוגיות תקשורת ובשימוש בהן: מתבגרים יהודים וערבים בישראל

גוסטבו מש ואילן תלמוד (2004)

מה אנו לומדים.ות מהטבלה?

?מדוע קיימים פערים

פערים חברתיים

נגישות טכנולוגית

זמינות טכנולוגית

שפה כמחסום

בחירת ערוצי תקשורת

פער דיגיטלי

היבט מרחבי

היבט בין דורי

לסיכום,

1. האם הנגישות הטכנולוגית מאפשרת צימצום פערים או משעתקת פערים? חווה דעתך

2. האם מגיפת הקורונה תרמה לצמצום הפערים או להרחבתם? חווה דעתך

תודה רבה על הקשבה

להרחבה המשיכו במצגת

הרחבה-
העברת שאלון וניתוח תוצאות בנוגע להרגלי הצריכה של אוכלוסיות שונות

אם אתם.ן הייתם חוקרים.ןת
איזה עוד אוכלוסיות הייתם חוקרים?

בחרו 5 שאלות מתוך השאלון שהכי מעניין אותכם.ן לחקור

שאלון

מליאה

סמנו את השאלות המתאימות ביותר לדעתכם להעברת שאלונים לבדיקת הרגלי הצריכה

בחירת השאלות

כאן יהיה חיבור לגוגל פורמס שבו כל תלמיד בוחר את ההגדים שנראים לו ואז קל לראות מהם 5 ההגדים הכי מסומנים

מטלה לשיעור הבא

הכיתה תתחלק למספר קבוצות של 4 תלמידים בכל קבוצה

בחירת אוכלוסיית יעד

כל קבוצה תבחר אוכלוסייה אותה תרצה לחקור

העברת השאלון

הקבוצה תעביר את השאלון שנבנה בכיתה לאוכלוסייה שבחרה (בין 5 ל10 נשאלים)

הצגת הממצאים

הקבוצה תציג את הממצאים מתוך השאלון שהעבירה

חלוקה לקבוצות

לסיכום, האם נמצאו פערים בין האוכלוסיות?

ביבליוגרפיה וחומרי העשרה

גוסטבו מ', תלמוד א' (2007). "הבדלים תרבותיים בנגישות לטכנולוגיות תקשורת ובשימוש בהן". איגוד האינטרנט הישראלי.

גנאיים א', אסעד ח', טיבי מ'. (2011). "אופני השימוש ברשתות חברתיות בקרב בני נוער ערבים." ג'אמעה 15, 191-210.

דולב כהן מ' (2010) . "שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם". בתוך: עדולב כהן מ' (2010) . "שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם". בתוך: עט השדה. גיליון 5, עמודים 16-21. ט השדה. גיליון 5, עמודים 16-21.

תקציר יום העיון השנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך בנושא: תרבות הצריכה בעידן של משבר סביבתי – דילמות ואתגרים בחינוך. מתוך אתר סמינר הקיבוצים: עמודים 16-17


עמותת תפוח לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל

עטר עומרי (2018). "מחשיפה תקשורתית להשפעה ממשית: מאפייני שימוש של צעירים ברשת החברתית והקשר למעורבות הפעילה שלהם בהקשר פוליטי". עבודת M.A בבית הספר לחינוך : אוניברסיטת תל אביב.

תקציר ועדת ישיבת הכלכלה בכנסת בתאריך 21.2.2017 . "1.3 מיליון ישראלים חסרי אוריינות דיגיטלית". מתוך אתר הכנסת :

רם אורי וניצה ברקוביץ' עורכים (2006). "אי שוויון". באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון.