Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kurier
Nie-Warszawski

W 1940 roku, ZSSR postanowiło zabić 21 768 jeńców i pochować ich w masowych mogiłach

Wszystkie ofiary, zostały uznane za niereformowalnych wrogów komunistycznego państwa i wszystkie zostały zabite strzałem w tył głowy z broni krótkiej w Lesie Katyńskim.

O czym mowa?

Przez kilka lat Sowieci ukrywali zbrodnie przed ludem, który miała ona oczyścić z wrogów, a gdy fakt masowych mogił polskich jeńców wyszedł na jaw, przez kolejne lata nie przyznawali się oni do zbrodni, nazywanej dziś Katyńską.

Razem z uczniami Historii Rozszrzonej klas 1A i 1C

po tym, co wydarzyło się w Katyńskim Lesie w 1940 i o następstwach tego wydarzenia

30.04.2021 roku

X Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie

Klasa 1A/C

Pod przewodnictwem i namową pana Tomasza Antona

Zapraszamy zatem na historyczną wycieczkę,

Naciśnij odpowiedni numer, by przenieść się do interesującej cię części gazetki

Spis Treści

01

1.09.1939 Roku, III Rzesza zaatakowała Polskę od zachodu. W jakiej sytuacji znalazła się wtedy Polska?

Polska we Wrześniu

04

Od 1941 roku, czyli roku w którym III Rzesza zatakowała ZSSR, Sowietom coraz trudniej było utrzymać w tajemnicy taką zbrodnie

Ujawnienei Zbrodni

07

Po latach wypierania ZSSR musiało w końcu przyznać się do Zbrodni. Jak się tłumaczyli?

Oficjalne Ujawnienie

02

W nocy między 3/4.01.1944 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski jako wyzwoliciele. Jak to wyglądało naprawde?

Armia Czerwona

05

Gdy zbrodnia zaczęła wychodzić na jaw, ZSSR próbowało chronić swoją skórę, nie przyznając się do popełnienia jej

Kłamstwo Katyńskie

08

Jak z tragedii skorzystali artyści? Jakie mamy dziś ślady pamięci tamtych dramatycznych wydarzeń?

Katyń Dziś

03

Po wysłanej przez Ł. Berie notatce, na temat polskich jeńców, Stalin podpisał dokuemnt upoważniający NKWD do rozstrzelania kilkudziesięciu tysięcy osób.

Zbrodnia Katyńska

06

Do czasu oficjalnego przyznania się ZSSR, do popełnienia Zbrodni Katyńskiej, miały miejsce dociekania, mające na celu odkrycie prawdy

Na rzecz prawdy

09

Chcecie wiedzieć kto brał udział w projekcie?

ZAKOŃCZENIE

Kampania Wrześniowa

Przed wybuchem wojny został podpisany Pakt Ribbentrop–Mołotow który był podstawą współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny.

Terytorium Polski zostało podzielone między Niemcy (zachodnia część) i ZSRR (wschodnia) we wrześniu 1939. Celem obu obozów było doszczętne zniszczenie społeczeństwa Polaków, ponieważ oba reżimy były wrogo nastawione do nich.

II Rzeczpospolita po 1939

Polska zawarła przedtem sojusz z Anglią, w teorii zobowiązujący oba państwa do pomocy, w razie ataku nieprzyjaciela. Możemy przypuszczać, że Hitler przeczuwał iż tylko jedna strona- polska strona- wywiąże się z sojuszu i zaatakuje go, w razie jego agresji w kierunku Wielkiej Brytnii, dlatego zaczął wojnę od ataku na Polskę.

Rząd Polski

W nocy z 17 na 18 września rząd polski i naczelny wódz opuścili teren Rzeczypospolitej, przekraczając granicę z Rumunią. Władze naszego kraju zostały zmuszone do przeniesienia siedziby poza granice kraju, by uniknąć niewoli i kapitulacji.


30 września w Paryżu został zaprzysiężony Władysław Raczkiewicz - nowy prezydent Polski. Został wyznaczony nowy rząd. Rząd uznany został przez Francję, Wielką Brytanię i państwa neutralne za legalne przedstawicielstwo narodu polskiego.

Początek Wojny

Niemiecki Pancernik SMS Schleswig-Holstein ostrzeliwujący Gdynie na początku Kampanii Wrześniowej, zatopiony podczas nalotu brytyjskiego lotnictwa w 1944 roku.

Łamanie szlabanu przez niemieckich żołnierzy, przy przekroczeniu granicy. Jeden z symboli agresji niemieckiej, wobec Polski, zaraz obok pancernika Schleswig-Holstein

Niszczenie Godła, symbolu polskości i suwerenności, przez niemieckich żołnierzy, rankiem 1.09.1939 roku.

Sojusznicy i ,,Dziwna Wojna''

Z Polską sojuszem złączone były przede wszystkim dwa kraje - Francja i Wielka Brytania, które formalnie wypowiedziały wojne III Rzeszy, po ich napadzie na Polskę, ale militarnie ich działania były znikome. Jedynie słownie potępiali oni agresję wielkich reżimów.
28 września 1939 r w Moskwie został zawarty traktat między III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Jedną z jednostek Administracyjnych, jaka wytworzyła się na okupowanych terenach, było Generalne Gubernatorstwo, którym zarządzał dr. Hans Frank.

I tak zaczęła się wojna...

Osoby objawiające się jako polska inteligencja, były uznawane za wrogów ludu i komunizmu. Pod tym pretekstem aresztowano, w ciągu 2 lat od rozpoczęcia wojny, ok 500 000 osób- oficerów, urzędników, duchownych itd.
Na śmierć na dalekiej Syberii wysłano ponad 500 tysięcy Polaków: mężczyzn, kobiet i dzieci.

Wrogowie Ludu

Tak przebiegał atak ZSSR na Polskę, kilkanaście dni po tym, jak granicę przekroczyły wojska III Rzeszy. Strefy okupacyjne dzieli linia, którą od nazwisk tych, którzy podpisywali Pakt, nazywamy Ribbentrop-Mołotow.

Tak według Sowietów wyglądały tereny należące od 1918 roku do Polski.

Ta mapa z kolei przedstawianiemeickie nazwy, ale podpisy na niej są podpisami Stalina i Ribbentropa

Zbrodnia to nie tylko Katyń, ale także Kalinin (obecnie Twer), Charków, Kijów oraz Mińsk. Klasyfikuje się to, jako zbrodnie przeciwko ludności, zbrodnie wojenną, zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie komunistyczna oraz ludobójstwo
Dokonano jej w marcu i kwietniu 1940 roku. Cały rozkaz zawarty był w tajnej uchwale Biura Politycznego – KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku pod nazwą “decyzja Katyńska”. Ofiary tej zbrodni pochowano w masowych mogiłach znajdujących się w Katyniu, Miednojach, Piatichatkach, Bykowni oraz część (6-7 tysięcy osób) pochowano w innych, nieznanych miejscach.

Zbrodnia Katyńska

NKWD odpowiedzialne jest za rozstrzelanie, kulą w tył głowy z broni krótkiej, prawie 22 tys. wykształconych i "niewygodnych" obywateli polskich, w tym około 10 tysięcy oficerów polskich.
3 kwietnia 1940 roku odbył się pierwszy transport jeńców do Katynia.


Ofiary tej zbrodni zostały schwytane przez Armię Czerwoną. W sprawie zbrodni Katyńskiej od 30 listopada 2004 roku prowadzone jest śledztwo o sygnaturze S/38/04/Zk. 16 kwietnia 2012 roku zbrodnia ta została nazwana “zbrodnią wojenną dokonaną przez ZSSR” przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W lipcu 2012 roku do Wielkiej Izby Trybunału został złożony wniosek o to, by zbadano czy Rosja rzetelnie prowadziła śledztwo Katyńskie.


Ławrientij Pawłowicz Beria (ros. Лаврентий Павлович Берия)

Łuski, definiowane jako łuski pocisków, którymi sowieci rozstrzelali jeńców. Znalezione przy ekshumacji.

Decyzja Biura Politycznego WKP (5 marca 1940 r.) o wymordowaniu polskich jeńców.

Do 1941 roku władzom sowieckim bardzo dobrze szło ukrywanie Zbrodni Katyńskiej.


Ujawnienie z roku 1943

Jednak w czerwcu 1941, kiedy Niemcy zaatakowali ZSRR tajemnica zaczęła wychodzić na jaw.
Na terenie Związku Radzieckiego rozpoczęto formowanie polskiej armii, której przewodził gen. Władysław Anders.

Pytania o polskich jeńców zaczęły się pojawiać, kiedy to we wrześniu (1941 roku), do polskiej armii stawiło się jedynie kilkaset osób, którzy zostali zwolnieni z obozu w Griazowcu.

Polacy pytali, dlaczego kilkunastu tysięcy jeńców nadal nie zwolniono.

Sowieci odpowiadali milczeniem albo wymyślali własne historyjki.
W lutym 1943 roku Niemcy rozpoczęli badania w Lesie Katyńskim.
13 kwietnia 1943 roku w niemieckim radiu ogłoszono odnalezienie, w okolicach Katynia, ciał polskich oficerów zamordowanych przez bolszewików.
Przeprowadzone badania potwierdziły, że zbrodni dokonali sowieci w 1940 roku.

Przy ekshumacji, znaleziono m.in. ofiary z zawiązanymi za plecami rękoma, nieśmiertelniki, czy fragmenty mundurów

Consectetuer adipiscing elit I

Co na Goebbels?

Katyń oficjalnie uważano za miejsce morderstwa, gdzie rozstrzelono jeńców z obozu w Kozielsku.

15 kwietnia 1943 Sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oskarżono Niemców o dokonanie morderstwa.


Sowieci ogłosili, że polscy jeńcy pracowali na budowie i “wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich”.

Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania

stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. Formalne zerwanie stosunków
dyplomatycznych przez Moskwę z polskim rządem na uchodźstwie nastąpiło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r.

Minister III Rzeszy postanowił wyjawić to odkrycie i nagłośnić całą sprawę.


Orzełek wojskowy znaleziony podczas ekshumacj

Różaniec, znaleziony podczas ekshumacji

. Nieśmiertelniki i odznaki wojskowe zamordowanych oficerów

Odznaki z numerami służbowymi funkcjonariuszy Policji Państwowej

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wśród ofiar, znalazło się m.in. ciało policjanta- Stanisława Jaroszewskiego. W zbiorach stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. znajdują się m.in. jego listy do żony z obozu w Ostaszkowie

Jak to bywało w Związku Radzieckim, zbrodnia miała nie wyjść na jaw NIGDY.
Pierwszym podstawowym problemem na drodze Sowietów, byli więc ci, którzy na zamordowanych czekali.
Trzeba było się ich systematycznie pozbywać.
W miejscu mogił sadzono dzrewa, by las wyglądał na jednolity i nienaruszony.
Polska, mimo swojej powojennej przynależności do krajów Bloku Wschodniego, nie chciała podpisać się pod oficjalnym stwierdzeniem ZSRR, jakoby zbrodni Katyńskiej dokonali Niemcy.

Łącznie Sowieci okłamywali świat, w tym USA, które w czasie wojny próbowało odzyskać twarz dla ZSRR na arenie Międzynarodowej, przez praktycznie 50 lat.

Lata Kłamstw

Kłamstwo Katyńskie

Zdjęcia z ekshumacji 1943 pokazują nam wiele, naprawde wiele rozkładających się ciał. Najłatwiej wsród nich rozpoznać żołnierzy- dzięki umundurowaniu.

W związku z burzliwymi stosunkami, jeśli chodzi o identyfikację egekutorów polskich jeńców, dość istotne, a zarazem niepokojące zapewne dla Sowietów, stało się badanie miejsca zbrodni.
Przykładowo, z ramienia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Między Narodowa Komisja Lekarska zaczęła przyglądać się sprawie.
Ciekawe w tej sprawie jest podejścic do zbrodni Niemiec.

Umożliwili śledzenie badań przez dziennikarzy, publicystów.
Pozwalali mówić głosom, trafiającym do ludu a podbitych przez siebie terenach

Moskwa, po wojnie, próbując utrzymać status jakoby to Niemcy stali za rozstrzelaniem owych 22 tysięcy obywateli polskich, stosowali wobec potencjalnych świadków najrozmaitsze zastraszania i szantaże.
Takim świadkom poświęcono nawet specjalny wydział NKWD.
Temat Zbrodni Katyńskiej często podejmowali Polacy żyjący na emigracji. W ramach tzw.

literatury katyńskiej, przedstawiającej głównie wspomnienia.

PCK

Działania na rzecz prawdy

Po 1949 roku, zaostrzające się stosunki między ZSRR, a USA, prowadzące ich niechybnie do Zimnej Wojny, było impulsem dla Amerykanów, do stworzenia specjalnej komisji do badania zbrodni katyńskiej. Kierował nią Arthur Bliss-Lane, amerykański ambasador na terenie Polski.
Niestety praktycznie jednym źródłem informacji Komisji były niemieckie publikacje i częściowo angielskie materiały dowodowe.

W 1950 roku ukazała się publikacja amerykańskiego świadka ekshumacji masowych mogił, potwierdzający wersję niemiecką, jednakże został on ustajniony.

Proces przemiennego utajniania i odtajniania materiałów ciągnął się praktycznie do lat 80.

Polski zespół naukowy, badający pod kierunkiem dr. Jana Robla przedmioty przywiezione przez Niemców z Katynia w 1943 r

Podczas niemieckiej okupacji, na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona z tzw. wyzwoleniem.
Czerwonoarmiści wyzwalali wsie, miasta i obozy koncentracyjne.
Ludność polska przwitała ich jak bohaterów, podczas gdy rzeczywiście, idący od wschodu żołnierze, praktycznie nieśli za sobą śłady podobnego bestialstwa, jakie miało miejse w Katyniu w 1940, albo nawet gorszego.
Wkroczenie Sowietów przypieczętowało los Polski jako przyszłego kraju Bloku Wschodniego,

Armia Czerwona

Ziemie polskie zostały całkowicie opanowane przez Armię Czerwoną do maja 1945 roku.

Próbę wyzwolenia narodu, by przywitać Sowietów jako gospodarze, nie jako ofiary, podjęła Armia Krajowa w ramach akcji "Burza"

Słup graniczny na niemiecko-radzieckiej linii demarkacyjnej

W 1987 roku w ZSRR utworzono polsko-radziecką komisję historyków (PZPR i KPZR), których zadaniem było między innymi wyjaśnienie historii zbrodni

katyńskiej.
13.04.1990 Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu materiały, będące pierwszym przynaniem się iż za zbrodnią faktycznie stoi NKWD.
Jeszcze tego samego dnia za głównych winowajców, dzięki magii mediów, uznani byli Ławrientij Pawłowicz Beria i
Wsiewołod Nikołajewicz Mierkułow.

Oficjalne Ujawnienie Prawdy

Przekazanie dokumentów Jaruzelskiemu zapoczątkowało falę odtajniania okumentów, a także roszczeń polskiej strony wobec Sowietów, jak chociażby wskazanie miejsc, gdzie pochowano nieodnalezionych kilku tysięcy,
Dokumenty, które w roku 1992 otrzymał Lech Wałęsa razem z kilkoma innymi opubliwano w dziele
"“Katyń- Dokumenty ludobójstwa”.

List dzieci do ojca uwięzionego w obozie.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uruchomiło interaktywny portal „Katyń Pro Memoria”, pozwala się przejść wirtualny spacer po Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Katyń Pro Memoria. Zapal Światło Pamięci” można poznać historię konkretnej ofiary Zbrodni i zapalić jej symboliczny znicz. - www.katynpromemoria.pl.

W 2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uruchomiło trójjęzyczną stronę internetową, zawierającą informacje o cmentarzach katyńskich oraz o osobach tam pochowanych - https://katyn.miejscapamieci.gov.pl/


Program z 2008 „Katyń… ocalić od zapomnienia” polegający na sadzeniu Dębów Pamięci, każdy z nich miał upamiętniać jedną z 21 857 osób zamordowanych.

Anormalność i brutalność zbrodni katyńskiej oraz 50 lat kłamstw, przyczyniły się do tego, że pozostawia ona swoje piętno do dziś.

Zbrodnia Katyńska dziś

Anty-Katyń

Radziecka i rosyjska akcja propagandowa, której celem jest relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej (1919–1921), rzekomo spowodowaną przez zbrodnie popełnione na jeńcach. Akcja ta jest prowadzona od roku 1990 i w późniejszym czasie kontynuowana przez władze rosyjskie.


“Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy. Po latach kłamliwej propagandy przywracamy szacunek ofiarom”. - Instytut Pamięci Narodowej

Tablice z symbolami czterech religii, których wyznawcami byli zamordowani w Katyniu

Festiwal filmowy “Echa Katynia” (15-18 kwietnia 2021)

https://youtu.be/wVjydK1m5G4 - Zwiastun do jednego z przedstawianych filmów “Wybraniec Bogów”, opowiadającego historię młodego matematycznego geniusza Józefa Marcinkiewicza, który został zapomniany.
Katyń (2007)
https://youtu.be/wk3cUbvnabk - Film wyreżyserowany przez Andrzeja Wajde, który także napisał scenariusz. 17 września 1939 roku ZSRR napada na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną.
Katyń ostatni świadek
https://youtu.be/2yYsO4ovh-I - Jest to historia dziennikarza Stephena Underwooda, którzy marzy o sprawie ,dzięki której zostanie zauważony. Natrafia na informacje związane ze zbrodnią Katyńską.
Katyń Jacka Kaczmarskiego (1986)
https://youtu.be/QBVv7zMlksY
Ty człowiek jesteś? Zespołu Lao Che (2008)
https://youtu.be/UPqre3CtPB4
17 września Pawła Kukiza (2009)
https://youtu.be/JQgl3Xi2FXQ
Katyń 1940 (Ostatni list) Lecha Makowieckiego (2010)
Pierwsza solowa płyta polskiego kompozytora i wokalisty Lecha Makowskiego
Katyńskie Łzy zespołu Horytnica (2011)
https://youtu.be/2_2UJvq-6kQ
Katyń Epitaph
https://youtu.be/W-D6Y8qxdNw - Utwór orkiestrowy napisany w 1967 r przez polskiego kompozytora Andrzeja Panufnika.
The Issue Should be Avoided
Film dokumentalny brytyjskiej telewizji BBC2 wyemitowany w roku 1971.
Las Katyński - Marcel Łoziński

Katyń jako temat filmów, muzyki i sztuki

Utwór wykonuje Jacek Kaczmarski, w trio z Przemysławem Gintrowskim <3 i Zbigniewem Łapińskim.

Mamy nadzieje, że podobała wam się nasza prezentacja i zaciekawiliśmy was tematem !

ZAKOŃCZENIE

Osoby zaangażowane w projekt:

Klasa 1A
Zuzanna Czernek
Maja Kucharewicz
Joanna Kozłowska
Wiktoria Wróbel
Barbara Micyk
Julia WarzochaKlasa 1C
Zuzanna Sekuła
Zofia Palacz
Angelika Hołubek
Julia Rozkrut
Magdalena Bieszczak
Aleksandra Zaręba