Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oto podróż jakich mało,
dróg wiele zaistniało,
to nie koniec lecz początek
przyjaźni, sukcesów, historii wątek.

Każde słowo może mieć znaczenie,
Escape room ma swoje przeznaczenie,
Wygrywa ten co śmiało kroczy,
i ma szeroko otwarte oczy.
Nagród nie zabraknie,
gdy dotrzesz do celu wygrana na Ciebie padnie.

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

Którą z dróg wybrać,
która pozwoli wygrać?
Krok to wiedza,
która potwierdza.
Wybory trafne,
gdyż są lepsze niż żadne.
Czy technikum,
czy liceum?
A może branżówka,
musisz wybrać, bo to nie podstawówka.
To start w dorosłość się od tego rozpoczyna,
sprawdź, czy trafnie wybierasz - gra się zaczyna.Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Pięcioletnie

technikum

Czteroletnie

liceum ogólnokształcące

Trzyletnia szkoła

branżowa I stopnia

Pora próg przekroczyć,
by na nową drogę wkroczyć.
Na wstępie zatrzymaj się chwilę,
by zapamiętać dzień, godzinę.
By nie umknęła Ci data żadna,
by system nie dokonał wyboru za Ciebie jako kandydata.OFERTA

W RAMACH ZAWODU ELEKTRYK UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik elektrykELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie:

 • wykonywał instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej,
 • uruchamiał instalacje elektryczne,
 • montował i uruchamiał układy sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi na podstawie dokumentacji technicznej,
 • dokonywał konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Profile w technikum rozmaite,
zabawy wyśmienite.
Czy przygody dopasujesz,
zanim ich sam posmakujesz?

W RAMACH ZAWODU ELEKTRYK UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik elektryk

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie:
 • wykonywał pomiary parametrów instalacji elektrycznych,
 • eksploatował i wykonywał pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

Energetyka

Elekronika i telekomunikacja

Elektroenergetyka

Atuty:

Technik elektryk

 • zawód objęty patronatem firmy Leadec Sp. z o.o. - dostawcy seriwsu technicznego dla przemysłu;
 • zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt;
 • solidne przygotowanie do egzaminu zawodowego, matury;
 • doświadczona kadra praktyków

Elektryka

Robotyka i automatyka

Elektrotechnika

Który ze wskazanych
kierunków będzie studiować osoba
po ukończeniu technikum o profilu
Technik elektryk?

W RAMACH ZAWODU EKONOMISTA UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik ekonomista

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej


Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie przygotoway do:
 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu.

Informatyka i ekonometria

Matematyka

Ekonomia

W RAMACH ZAWODU EKONOMISTA UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik ekonomista

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej


Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie przygotoway do:
 • stosowania przepisów prawa w prowadzenau działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu.

Informatyka i ekonometria

Matematyka

Ekonomia

Atuty

Technik ekonomista

 • ciekawe zajęcia z praktykami: spotkanie z specjalistami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • tworzenie biznesplanów;
 • kursy: Obsługa kasy fiskalnej;
 • zdobycie cennej wiedzy w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • praca na nowoczesnym oprogramowaniu.

Statystyka

Przedsiębiorczość

Finanse i rachunkowość

Finanse i bankowość

Bogate zaplecze techniczne

Jaki to zawód
?

Kontakt

Lingwistyka

Użyteczne zasoby

Co potrzebuję by się doskonalić?

Jak zamierzam się doskonalić?

Jak zamierzam się uczyć?

Kalendarz

Co zamierzam się uczyć

Kim ja jestem

Jak zamierzam się doskonalić?


Gdzie Ty i ja pierw tam,

nie jedno miejsce dobrze znam.

Sprawdzę czy jest bezpieczne,

nie każdy wie, że jest to działanie konieczne.


Lingwistyka


Ostatnia ważna sprawa,

ta piękna oprawa.

Choć umie się komunikować,

Język obcy musi moja osoba znać by móc aplikować.


Jeżeli mnie już znasz,

to hasło masz,

z 8 liter się składa,

odgadnij bo to klucz by trwała do nagrody eskapada.Użyteczne zasoby


Garnitur czy garsonka,

To mego doświadczenia wspaniała osłonka.

Co potrzebuję by się doskonalić?


Kartka, długopis to jasna sprawa,

lecz kalendarz to podstawa.

Ogłada i doświadczenie,

piękne pomieszczenie.

Kim ja jestem?

_________________________________________________________

Krajobraz podróżujący ze mną to to dla wielu kusząca sprawa,

nie jeden taki upatrzy mych oczu oprawa.

Co zamierzam się uczyć?


Czy krajobraz wystarczy by mistrzem być,

czy ktoś zastanawia się czy tak można żyć,

Nie jedno widzę,

nie jedno słyszę.

Lecz czy powiem,

nie, zachowam dla siebie czego się dowiem.

Kalendarz


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca
WolneWolnePracaPracaPraca


Gdy ty odpoczywasz,

Ja się pytam jak się nazywasz?Jak zamierzam się uczyć?


Ćwiczenia to ważna sprawa,

lecz wiedza to podstawa,

nie raz zapytasz się mnie,

o to co inny, lecz nie Ty, dobrze wie.

W RAMACH ZAWODU HOTELARZ UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik hotelarstwa

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • w zakresie kwalifikacji


HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji.

Akademia Wychowania Fizycznego

Hotelarstwo

Turystyka

Atuty

Technik hotelarstwa

 • szeroka oferta wycieczek;
 • kursy zawodowe: barista;
 • nabywanie praktycznych umiejętności
  w przygotowanych do tego salach z profesjonalnym, branżowym wyposażeniem.

Gospodarka turystyczna

Gastronomia i hotelarstwo

Turystyka i rekreacja

W RAMACH ZAWODU INFORMATYK UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik informatyk

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • przygotować stanowisko komputerowe do pracy,
 • naprawiać urządzenia techniki komputerowej,
 • projektować i wykonywać montaż lokalnej sieci komputerowej,
 • administrować systemami operacyjnymi.

Informatyka i telekomunikacja

Automatyka

Inżynieria oprogramowania

W RAMACH ZAWODU INFORMATYK UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik informatyk

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Telekomunikacja

Automatyka

Informatyka i ekonometria

Robotyka

W trakcie nauki nauczysz
się jak przygotować
stanowisko
komputerowe do pracy

Pozyskasz wiedzę
w zakresie administrowania
systemami operacyjnymi

Zaprojektujesz
i wykonasz montaż

lokalnej sieci
komputerowej

Dowiesz się jak naprawiać urządzenia techniki komputerowej

Technik informatyk

Atuty:

Technik informatyk

 • szeroka gama kursów: AutoCAD, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych;
 • zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • ciekawe koła zainteresowań prowadzone przez praktyków;


Informatyka

Statystyka

Programowanie

Sieci komputerowe

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty elektryka niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Kalkulator

Miernik

Wkrętaki izolowane

Drabina

Śrubokręt

Próbnik elektryczny

Ściągacz izolacji

Śniadanie

Telefon

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty hotelarza niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Śrubokręt

Telefon

Kalendarz

Komputer

Drukarka

Garnitur/Garsonka

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty informatyka niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Śrubokręt

Telefon

Zaciskarka do kabli

Komputer

Drukarka

Aplikacje diagnostyczne

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty spedytora niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Kalkulator

Miernik

Kalendarz

Drabina

Śrubokręt

Próbnik elektryczny

Ściągacz izolacji

Śniadanie

Telefon

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty ekonomisty niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Kalkulator

Miernik

Wkrętaki izolowane

Drabina

Komputer

Próbnik elektryczny

Ściągacz izolacji

Śniadanie

Telefon

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty technika reklamy niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj, ile ich jest?

Kalkulator

Miernik

Wkrętaki izolowane

Kamera

Komputer

Programy do obróbki graficznej

Aparat fotograficzny

Śniadanie

Telefon

Tło

W RAMACH ZAWODU SPEDYTOR UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik spedytor

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Planować realizację procesów transportowych
 • Przygotowywać ładunki do transportu
 • Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową
 • Nadzorować realizację procesów transportowych
 • Prowadzić korespondencję i negocjacje
 • Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

Transport morski

Transport kolejowy

Turystyka i rekreacja

Atuty:

Technik spedytor

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne: nauka kultury zawodu, spotkania z praktykami na uczelniach wyższych;
 • liczne kursy zawodowe: zarządzanie flotą samochodową, obsługa celna i graniczna;
 • innowacyjne formy zajęć oparte na wykorzystaniu rekwizytów i profesjonalnych narzędzi.


Spedycja

Transport

Logistyka

Zarządzanie produkcją

Nauka to nie tylko praca, ale i pasja, która się opłaca

Czytać książki piekna sprawa,
więc wygoda to podstawa

Korytarze choć zwyczajne,
mają miejsca nadzwyczajne

Aula forum

Czytelnia

Strefa relaksu

Biblioteka

Strefa relaksu

W RAMACH ZAWODU UCZEŃ MOŻE
ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ

Technik reklamy

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Planować realizację procesów transportowych
 • Przygotowywać ładunki do transportu
 • Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową
 • Nadzorować realizację procesów transportowych
 • Prowadzić korespondencję i negocjacje
 • Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zarządzanie mediami i reklamą

Atuty:

Technik reklamy

 • nowoczesne formy zajęć pozaszkolnych:
  z zakresu sitodruku, zajęcia w agencjach reklamowych, plenery fotograficzne, targi branżowe oraz liczne spotkania z praktykami na uczelniach wyższych;
 • tworzenie kampanii reklamowych oraz obsługą programów graficznych;
 • nowoczesne sale, dostosowane do praktycznej nauki zawodu, w których można swobodnie rozwijać swoje kompetencje: studio fotograficzne, studio filmowe;


Marketing

E - Commerce

Public Relations

Komunikacja wizerunkowa

Nauka to fajna sprawa, gdyż to także zabawa!!!

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

Jesteś mistrzem - gratulacje :)

Choć zakończyła się zabawa,
pamiętaj teraz ważna sprawa,
Czas podjęcia już decyzji,
nic nie przyjdzie z opozycji.
Każdy pragnie spełniać się,
o tym każdy dobrze wie.

Czekamy na Ciebie :) zapraszamy po odbiór nagrody

NAGRODA