Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Mimo iż prezentacja przygotowana jest na temat Powstań Śląskich, nie możemy zapomnieć, że zbliża się 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aby przybliżyć społeczności szkolnej trochę historii związanej z okolicznościami uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji, zapraszam na krótki film
i „challenge” z Konstytucją 3 Maja.

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Powstania Śląskie tworzą jedną z najciekawszych i najpiękniejszych historii naszego regionu,
a także Polski.
Po I wojnie światowej polsko-niemiecki spór
o granice doprowadził do walk zbrojnych na Górnym Śląsku pomiędzy Polakami i Niemcami, znanych jako pierwsze (1919), drugie (1920)
i trzecie (1921) powstanie śląskie.
Powstania śląskie można uważać za zwycięstwo polityczne Wojciecha Korfantego, który okazał się wybitnym przywódcą wojskowym, ale i mądrym strategiem. Dla Polski rezultat trzech lat walk był olbrzymim sukcesem politycznym, ale również historycznym zwycięstwem. Głównymi aktorami wydarzeń byli jednak sami mieszkańcy Górnego Śląska.korfanty

I

III

II

https://www.youtube.com/watch?v=Q6NSOC2bc7Y

https://www.youtube.com/watch?v=U8WmfP7PVm8Bezpośrednia przyczyną wybuchu III powstania śląskiego był przegrany plebiscyt na Górnym Śląsku, który odbył się 20 marca 1921 roku.

Za Polską opowiedziało się 40,4% ogółu głosujących, za Niemcami 59,4%.
III powstanie śląskie wybuchło 3 maja 1921 roku pod kierownictwem Wojciecha Korfantego, który powtórnie ogłosił się dyktatorem. Momentem zwrotnym stała się krwawa i zażarta bitwa o Górę św. Anny. Powstanie zakończyło się 5 lipca 1921 r.

12 października 1921 roku Rada Ligi Narodów podjęła korzystną dla Polski decyzję o podziale spornych ziem. II Rzeczpospolitej przyznano 29% terytorium, obejmującego powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski, oraz większą część przemysłu: 53 z 67 kopalń węgla i 9 z 14 stalowni. Była to co prawda mniejsza część obszaru plebiscytowego, ale gęściej zaludniona i znacznie lepiej uprzemysłowiona.


Samochód pancerny "Korfanty", III powstanie śląskie 1921Foto: Wikipedia /domena publiczna


Źródło:http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie
II powstanie śląskie wybuchło w nocy z 17 na 18 sierpnia 1920 roku. Na czele jako dyktator stanął W. Korfanty.
W porównaniu do powstania z roku 1919 demonstracja wojskowa polskich Górnoślązaków została przeprowadzona bardzo sprawnie, realizując przygotowany wcześniej plan wojskowy.
W krótkim czasie powstańcom udało się zająć niemal cały górnośląski okręg przemysłowy.

Powstanie zakończyło się 25 sierpnia 1920 r.
Sukcesem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom powstania, którzy nie tylko, że nie musieli, jak po pierwszym powstaniu, uciekać, ale zadbano nawet o deklarację przestrzegania praw pracowniczych (właściciele niemieckich przedsiębiorstw nie mogli ich zwalniać z dotychczasowych miejsc pracy).


Grupa powstańców śląskich. Fot. NAC
Źródło:http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskieI powstanie śląskie trwało od 17 do 26 sierpnia 1919 roku. Przygotowywała je Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska - polska nielegalna organizacja wojskowa. Powstanie miało jednak charakter spontanicznego zrywu skierowanego przeciwko niemieckiej administracji oraz niemieckim właścicielom zakładów przemysłowych. Nie miało ono jasno skonkretyzowanych celów. Wobec braku możliwości pomocy ze strony Polski, powstanie zakończyło się pacyfikacją ludności polskiej.


Powstańczy oddział z karabinem maszynowym w Bogucicach.Źródło:http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie

Nazwa jednej z głównych ulic Katowic - 3 maja, nie upamiętnia uchwalenia konstytucji 3 maja 1791 roku, a trzecie powstanie śląskie z 3 maja 1921 roku.