Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Majowe święta

3

1

maja

2

maja

maja

Święto Pracy - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata.
Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 roku przez kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 roku protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.


1 maja to dla Polaków również ważna data z powodu przystąpienia w 2004 roku do Unii Europejskiej.

1

maja

1 maja 2004 r., miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Po kilkunastoletnim procesie integracji Polska dołączyła do Wspólnoty wraz z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą. Integrację Polski z UE zapoczątkowało nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w 1988 roku.

Najważniejszymi etapami dalszej drogi do Unii były:

  • podpisanie umowy stowarzyszeniowej zwanej Układem Europejskim (1991 rok),
  • złożenie wniosku o przyjęcie do Wspólnoty (1994 rok),
  • rozpoczęcie procesu negocjacji (1998 r.) i jego zamknięcie (2002 rok)
  • podpisanie traktatu akcesyjnego (2003 rok),
  • zgoda na jego ratyfikację w referendum (7 - 8 czerwca 2003 rok).

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004r.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach: podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków,
w momentach wzruszeń i radości.
2 maja - poza Dniem Flagi
- obchodzimy również Dzień Polonii
i Polaków za Granicą.

2

maja

3Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie określający zasady ustroju państwa, kompetencje najważniejszych organów władzy,
a także prawa i obowiązki obywateli.

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało wprowadzone
na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji
3 maja w 1791 roku.

Konstytucja z dnia
3 maja 1791 roku

maja

Współczesna Konstytucja
z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Obowiązującą w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku. Obywatele zatwierdzili ją 25 maja 1997 roku w ogólnonarodowym referendum.


Weszła w życie z dniem 17 października 1997 roku. Konstytucja ta jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Polska Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów podzielonych na 243 artykuły.


Symbole narodowe

Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-czerwone barwy
i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole te pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach,
a otaczanie tych symboli czcią
i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela oraz wszystkich organów państwowych, instytucji
i organizacji.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


Godło widnieje na budynkach administracji publicznej w Polsce, a także w sądach oraz szkołach.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej. Zgodnie z artykułem 6 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

Od 26 lutego 1927 roku polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku.

Autorem słów hymnu, zwanego "Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech", jest Józef Wybicki.

Autor melodii nawiązującej do ludowego mazurka pozostaje natomiast nieznany.