Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Obchody 230. rocznicy

Konstytucja3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono 1919 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Było ono obchodzone przez cały okres międzywojenny. Pierwsze powojenne obchody, w 1946 r., miały charakter silnie antykomunistyczny. W 1951 r. święto Konstytucji 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane.

Pierwsza konstytucja

Pierwsza konstytucja w historii Europy i druga po amerykańskiej w historii świata została uchwalona w Warszawie 230 lat temu.Konstytucja z 3 maja 1791 r. była odpowiedzią na kryzys systemu władzy w XVIII-wiecznej Polsce. Pod wieloma względami wyprzedzała epokę, jednak obowiązywała niewiele ponad rok.

FILM

1924 - ustanowienie przez papieża Piusa XI święta Matki Bożej Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja1951 - zniesienie Święta przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej1966 - kościelnopatriotyczne obchody milenium chrztu Polski na Jasnej Górze z głównymi uroczystościami 3 maja1980 - odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 Maja, demonstracja w Gdańsku1990 - przywrócenie przez Sejm Narodowego Święta Trzeciego Maja

1791 - uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja1792 - obchody pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji; ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Boskiej w Ujazdowie jako wyraz dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej1891 - obchody stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trzech zaborach i na emigracji1919 - rocznica uchwalenia Konstytucji staje się świętem narodowym

Pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) nowoczesnej, spisanej konstytucji.

Najważniejsze daty związane z uchwaleniem i obchodami Konstytucji 3 Maja

Magdalena MarkowiczII TGP