Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

QUE ME ESPERA DESPOIS DE 3º de ESO?

Empezar

Orientación Académica en 3 º de ESO

Lourdes Otero RodríguezOrientadora IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Para saber máis...

ÍNDICE

UN PASEO POLO SISTEMA EDUCATIVO

CALENDARIO LOMLOE

ORGANIZACIÓN DA ESO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

REPETICIÓN DE CURSO

CONSELLO ORIENTADOR

MATERIAS DE 4º DE ESO

VIDEOS DE ALUMNOS SOBRE ALGUNHASMATERIAS

PREMIOS ESTRAORDINARIOS

OPCIÓNS CO TÍTULO DA ESO

OPCIÓNS SEN O TÍTULO DA ESO

CONSELLOS PARA ESCOLLER MATERIAS EN 4º

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN NOBACHARELATO

RAMAS DE COÑECEMENTO DOS GRAOS UNIV.

MATERIAS DE 4º DE ESO CLAVE PARA OS DISTINTOS BACHARELATOS

RELACIÓN ENTRE AS MATERIAS DE BACH E OS GRAOS UNIVERSITARIOS

CULTURA CIENTÍFICA

CULTURA CLÁSICA

CULTURA CLÁSICA

CULTURA ECONOMÍA

Prueba de acceso 19 anos

Prueba de acceso 17 anos

EducaciónSecundaria Adultos 18 anos

Prueba libre da ESO 18 anos

Prueba libre Bacharelato20 anos

4º ESO3º ESO2º ESO1º ESO

ArtesCienciasHum. e CCS

1º cursoe2º curso

Título de Bacharelato

Título de Graduado en ESO

UNIVERSIDADE

Título Formativo de Grao Superior

Título Formativo de Grao Medio

Título Formativo de Grao Básico

2º FP BÁSICA1º FP BÁSICA

ABAU

CALENDARIO LOMLOE

(Curso 2022-2023)

SETEMBRO

L

M

X

J

V

S

D

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ESO

CURSOS: 1º,3º

BACHARELATO

CURSO: 1º curso.

C.F. GRAO BÁSICO

CURSO:1º

No curso 202/23estarás en 1º Bach

PRIMEIROCICLO

1º, 2º E 3º de ESO

EnsinanzasAcadémicas

EnsinanzasAplicadas

SEGUNDOCICLO

OPCIÓNS CO TÍTULO DA ESO

Bacharelato

FP: Ciclos deGrao Medio

Ciclos de Grao Medio de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Deportivas de Grao Medio

Mundo Laboral

mira e escolle

mira e escolle

mira e escolle

mira os que hai

MODALIDADES DO BACHARELATO

CIENCIASETECNOLOXÍA

HUMANIDADESEC. SOCIAIS

ARTES

COA LOMLOE IMPLANTARASE UNHA NOVA MODALIDADE

Familias Profesionais

Ordinario (O) | Dual (D) | Adultos Presencial (AP) | Adultos a distancia (AD)

Electricidade e electrónica

instalación e mantemento

Administración e Xestión

Química

Enerxía e auga

Imaxe persoal

Edificación e obra civil

Hostalaría e Turismo

Comercio e márketing

Seguridade e Medio ambiente

Artes gráficas

Agraria

Informática e comunicacións

Téxtil, confección e pel

Marítimo-pesqueira

Madeira, moble e cortiza

Industrias alimentarias

Fabricación mecánica

Imaxe e sonido

Sanidade

Servizos socioculturais e á comunidade

Transporte e mantemento de vehículos

Actividades físicas e deportivas

OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8314

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8330

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8327

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8323

Non hai ciclos medios en oferta.

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8318

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8320

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8321

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8319

Acceso ós folletos informativos da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8483

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8333

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8335

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8315

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8334

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8331

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8328

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8325

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8332

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8329

Acceso ó folleto informativo da Consellería:http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8326

Acceso ó folleto informativo da Conselleríahttp://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8323

Ensinanzas especiais preferentes

segundo a modalidade de Bacharelato

De Artes (Sen necesidade de facer proba de acceso)

De Artes (Ademais, con proba de acceso)

CM Serigrafía artística

CM Ebanistería artística

CM Dourado e policromía artísticos

Arte dramática

CS Artes aplicadas da escultura

CS Arquitetura efémera

CS Fotografía artística

CS Xoiaría artística

CS Ilustración

CS Cerámica artística

Conservación e Restauración de Bens Culturais

Estudos superiores de Deseño gráfico

Estudos superiores de Deseño de produtos

Estudos superiores de Deseño de interiores

Estudos superiores de Deseño de moda

Estudos superiores de Música e Danza

CS Gravado e técnicas de estampación

Se a túa modalidade de Bacharelato non é a de Artes, debes facer ademáis outra proba.

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Info

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)

Escola de Artes Antonio Faílde ( Oursense )

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo)

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago)

Escola de Arte Dramático ( Vigo )

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Escola de Restauración de Bens Culturais ( Pontevedra )

Nos conservatorios de toda Galicia.

Escola de Artes Maestro Mateo ( Santiago )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

Ensinanzas deportivas

CICLOS DE GRAO MEDIO

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

CM Técnico deportivo en vela

CM Técnico deportivo en fútbol

CM Técnico deportivo en atletismo

CM Técnico deportivo en fútbol sala

CM Técnico deportivo en balonmán

CS Cerámica artística

CS Técnico deportivo superior en baloncesto

CS Técnico deportivo superior en balonmán

Estudos superiores de Deseño de interiores

CS Técnico deportivo Superior en fútbol sala

CS Técnico deportivo superior en Atletismo

CM Técnico deportivo en baloncesto

Requiren proba específica para acceder a estos estudos.

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

Buscar

CS Técnico deportivo superior en fútbol

Info

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

IES Universidad Laboral ( Culleredo-A Coruña )IES Río Cabe ( Monforte de Lemos )IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ( Lugo )IES As Barxas ( Pontevedra )

CIFP A Farixa ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

Escola de Artes Ramón Falcón ( Lugo )

IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

IES Universidad Laboral ( Culleredo-A Coruña )IES Río Cabe ( Monforte de Lemos )IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

CIFP A Farixa ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes ( Lugo )IES As Barxas ( Pontevedra )

IES Sánchez Cantón ( Pontevedra )

Escola de Artes Pablo Picaso ( A Coruña)Escola de Ramón Falcón ( Lugo )Escola de Artes Antonio Faílde ( Ourense )

IES Fermín Bouza Rey ( Vilagarcía de Arousa )

Criterios de promoción

Que debes de saber...

Aprobar todo

Suspender dúas materias como máximo que non sexan LC e Mat, ou LG e Mat

Excepcionalmente pódese pasar coas citadas antes, pero deciden os profesores

Excepcionalmente pódese pasar de curso con 3 materias suspensas, pero non se pode pasar de curso coas citadas antes.

As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas

Quen promocione sen superar todas as materias deberá de matricularse das materias non superadas e seguir un programa de reforzo

Cos cambios da LOMLOE posiblemente haberá modificacións de aplicación no próximo curso

REPETICIÓN DE CURSO

Que debes de saber...

Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas como máximo dentro da etapa

Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º prolongarase un ano o límite de idade ( ata os 19 anos)

Excepcionalmente, poderá repetirse unha segunda vez en 4º curso se non se repetiu en cursos anteriores da etapa

***Falta saber se a LOMLOE permitiría este tipo de repetición

Cos cambios da LOMLOE posiblemente haberá modificacións de aplicación no próximo curso

Ao final de cada un dos cursos da ESO entregarase un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis axeitado a seguir, así como o logro dos obxectivos da etapa e da consecución das competencias.

CONSELLO ORIENTADOR

Poderíase incluir unha recomendación sobre a incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento( PMAR ) ou a un ciclo de Formación Profesional Básica(FP Básica )

ampliar imaxe

MATERIAS DE 4º DE ESO PRIORITARIAS PARA 1º BACH CIENCIAS SOCIAIS

MATERIAS DE 4º DE ESO PRIORITARIAS PARA 1º BACH DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

MATERIAS DE 4º DE ESO PRIORITARIAS PARA 1º BACH DE HUMANIDADES

CONSELLOS PARA ESCOLLER MATERIAS EN 4º DE ESO

+info

O que se me da ben. Se tes unha materia na que eres bo e che gusta. se a escolles terás vantaxes como ter unha boa nota media na ESO ( cuestión importante se queres facer un ciclo de Grao Medio) e ter bos resultados con menos esforzo

01

Se cursas un Bacharelato, debes de ter en conta que en 1ºcurso terás materias que son de continuidade de 4º de ESO, por iso é moi importante non escapar de materias que máis adiante vas ter que escoller

02

+ info

PREMIOS EXTRAORIDNARIOS NA ESO

É PRECISO PRESENTARSE A UNHA PROBA

CADA PREMIO ESTÁ DOTADO CON 750 EUROS

TER UNHA NOTA MEDIA NA ESO IGUAL OU SUPERI0R A 9:00 PUNTOS

ADEMÁIS RECIBIRÁ UN DIPLOMA ACREDITATIVO

A matrícula de honra concederáselle a un 5% do alumnado de 4º de ESO e terá que acadar una media na etapa de 9 ou supeior

OPCIÓNS SEN O TÍTULO DA ESO

FP BÁSICA

ENSINANZA S DE ADULTOS

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

CURSOS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Nivel 1

PROBA LIBRE DE GRADUADO NA ESO

Idade mínima 18anos* Posibles cambios coa LOMLOE

Idade mínima 15 anos

Idade mínima 17 anos

Idade mínima 16 anos

Idade mínima 18 anos

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Est ei erat mucius quaeque. Ei his quas phaedrum, efficiantur mediocritatem ne sed, hinc oratio blandit ei sed. Blandit gloriatur eam et. Brute noluisse per et.

Módulos comúns en 1º FPB

Módulos comúns en 2º FPB

Titoría

Comunicación e sociedade I

Comunicación e sociedade II

Lingua galega

Lingua galega

Lingua castelá

Lingua castelá

Lingua estranxeira

Lingua estranxeira

Ciencias sociais

Ciencias sociais

Ciencias aplicadas II

Ciencias aplicadas I

Matemáticas aplicadas

Matemáticas aplicadas

Ciencias aplicadas

Ciencias aplicadas

Módulos profesionais na FPB

Titoría

Formación en centros de traballo

Servizos administrativos

Reforma e mantemento de edificios

Actividades de panadaría e pastelaría

Informárica de oficina

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel

Actividades agropecuarias

Electricidade e electrónica

Aloxamento e lavandaría

Mantemento de vivendas

Tapizaría e cortinaxe

Agroxardinaría e composicións florais

Instalacións electromecánicas e mecánica

Cociña e restauración

Carpintaría e moble

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Artes gráficas

Fabricación e montaxe

Peiteado e estética

Actividades marítimo-pesqueiras

Mantemento de vehículos

Servizos comerciais

Industrias alimentarias

Actividades domésticas e limpeza de edificios

ACCESO AOS FOLLETOS INFORMATIVOS

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN1º Curso:Arquivamento e comunicaciónTécnicas administrativas básicasTratamento informático de datos2º CursoAplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtos

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL1º Curso:Albanelaría básica Reformas e mantemento básico de edificios Traballos de pavimentación exterior e de urbanización2º Curso:Falsos teitos Gornecementos e revocaduras Pintura e empapelamento

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Atención á clientela Operacións auxiliares na industria alimentaria Procesos básicos de pastelaría2º Curso:Dispensación en panadaría e pastelaríaProcesos básicos de panadaría

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS1º Curso:Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticosOfimática e arquivamento de documentos2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datosOperacións auxiliares para a configuración e a explotación

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónReparación de artigos de marroquinaría e elaboración de pequenos artigos de gornicionaríaReparación de calzado e actividades complementarias2º Curso:Arranxos e adaptacións en pezas de vestir e roupa de fogarAtención á clientelaMateriais e produtos téxtiles

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de obtención e colleita de cultivosOperacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de manexo da produción gandeira2º Curso:Envasamento e distribución de materias primas agroalimentariasOperacións auxiliares de cría e alimentación do gandoOperacións auxiliares de mantemento e hixiene en instalacións gandeiras

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Equipamentos eléctricos e electrónicos Instalacións eléctricas e domóticas 2º Curso:Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos Instalacións de telecomunicacións

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Lavado e secado de roupaMateriais e produtos téxtilesPasada do ferro e embolsamento de roupaPosta a punto de habitacións e zonas comúns en aloxamento2º Curso:Atención á clientelaLavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamentoPreparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN E MANTEMENTO1º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónOperacións de conservación na vivenda e montaxe de accesorios 2º Curso:Mantemento básico de instalacións electrotécnicas en viviendasRedes de evacuación

FAMILIA PROFESIONAL: TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL1º Curso:Confección de artigos téxtiles para decoraciónConfección e montaxe de cortinas e estoresMateriais e produtos téxtiles2º Curso:Atención á clientelaTapizado de moblesTapizado de murais e enteamento de superficies

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA1º Curso:Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivosOperacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaríaOperacións básicas en instalación de xardíns, parques e zonas verdesOperacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes2º Curso:Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivosMateriais de floraríaOperacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA1º Curso:Instalacións eléctricas e domóticas Operacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCInstalacións de telecomunicacións

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTALARÍA E TURISMO1º Curso:Aprovisionamento e conservación de materias primas e hixiene na manipulaciónAtención á clientelaProcesos básicos de produción culinariaTécnicas elementais de preelaboración2º Curso:Preparación e montaxe de materiais para colectividades e cateringProcesos básicos de preparación de alimentos e bebidasTécnicas elementais de servizo

FAMILIA PROFESIONAL: MADEIRA, MOBLE E CORTIZA1º Curso:Instalación de elementos de carpintaría e mobleMateriais e produtos téxtilesOperacións básicas de mecanizado de madeira e derivados2º Curso:Acabamentos básicos da madeiraAtención á clientelaTapizado de mobles

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS1º Curso:Mecanizado e soldaduraProtección e embelecemento de superficies de embarcaciónsReparación estrutural básica de embarcacións deportivas2º Curso:Mantemento básico da planta propulsora e equipamentos asociadosMantemento básico de aparellos de embarcacións deportivasMantemento básico de sistemas eléctricos e informáticos

FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS1º Curso:Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos Atención á clientela Informática básica aplicada en industrias gráficas Traballos de reprografía 2º Curso:Manipulacións en industrias gráficasOperacións de almacén en industrias gráficas Operacións de produción gráfica

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA1º Curso:Carpintaría de aluminio e PVCOperacións básicas de fabricaciónSoldadura e carpintaría metálica2º Curso:Fontanaría e calefacción básicaMontaxe de equipamentos de climatizaciónRedes de evacuación

FAMILIA PROFESIONAL: IMAXE PERSOAL1º Curso:Cambio de cor do cabeloDepilación mecánica e descoloración da peluxe superfluaLavado e cambios de forma do cabeloPreparación do contorno profesional2º Curso:Atención á clientelaCoidados estéticos básicos de uñasMaquillaxe

FAMILIA PROFESIONAL: MARÍTIMO-PESQUEIRA1º Curso:Mantemento de equipamentos auxiliares en barcos de pescaMantemento de motores en barcos de pescaSeguridade e primeiros auxilios en barcos de pesca2º Curso:Pesca con artes de enmalle e marisqueoPesca con palangre, arrastre e cerco

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS1º Curso:AmoviblesMecanizado e soldaduraPreparación de superficies2º Curso:Electricidade do vehículoMecánica do vehículo

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO E MÁRKETING1º Curso:Operacións auxiliares de almacenaxeTécnicas básicas de merchandisingTratamento informático de datos2º Curso:Aplicacións básicas de ofimáticaAtención á clientelaPreparación de pedidos e venda de produtos

FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS1º Curso:Elaboración de produtos alimentariosOperacións auxiliares de almacenaxeOperacións auxiliares na industria alimentaria2º Curso:Limpeza e mantemento de instalacións e equipamentosOperacións básicas de laboratorio

FAMILIA PROFESIONAL: SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE1º Curso:Cociña domésticaMantemento de pezas de vestir e roupa de fogarActividades de apoio a persoas non dependentes na unidade convivencial2º Curso:Limpeza con máquinasLimpeza de domicilios particulares, edificios, oficinas e locaisSeguridade no ámbito doméstico

MATERIAS DA PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Parte sociolingüística

Parte sociolingüística

Parte cient-técnica

Lingua Galega

Lingua Galega

Lingua Galega

Lingua Galega

Lingua Galega

C. da Natureza

Para poder superar a proba hai que ter unha nota mínima de 5 como nota media das tres partes e para facer media ter un mínimo de 4 en cada parte.

Para poder presentarse hai que cumprir 17 anos no ano en que se celebran as probas.

OPCIÓNS CO TÍTULO DE BACHARELATO

GRAOS UNIVERSI-TARIOS

CICLOS DE GRAOSUPERIOR

E. de RéximeEspecial: Graos superiores e Ensinanzas Superiores

CRITERIOS DE PROMOCIÓNE REPETICIÓN

1

3

COA LOMLOE PODERÁ TITULARSE CON ALGUNHA MATERIA SUSPENSA

4

Aprobar todas as materias ou suspender dúas como máximo

1º CURSO: repítese con máis de dúas materias

2

2º CURSO: repítese cursando só as materias suspensas ou podes cursalas todas para mellorar as cualificacións

REPETICIÓN: poderá repetirse un curso cada vez e excepcionalmente 2 veces se así o considera o equipo de profesores

RAMAS DE COÑECEMENTO

Ciencias

Ciencias daSaúde

ArteseHumanidades

C. SociaiseXurídicas

EnxeñaríaeArquitectura

Materias aconsellables de 1º de bach para os graos de Humnidades:- Latín I- Grego I- Literatura Universal- literaturas Hispánicas- Antropoloxía- 1ª Lingua Estranxeira

Nos graos de Filosófía, Historia, Historia da Arte, Humanidades, Información e Documentación e Xeografía e Historia, tamén son aconsellables:- Matemáticas aplicadas ás CCSS I- Economía

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

Materias aconsellables de 1º de bach- Matemáticas- Bioloxía e Xeoloxía- Física-Química- Técnicas de Laboratorio-Cultura científica- Anatomía aplicada

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

No grao de Paisaxe tamén se recomenda:Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Materias aconsellables de 1º de bach- Matemáticas I- Física-Química- Debuxo Técnico- Economía I- Tec. Industrial I

RELACIÓN DAS MATERIAS DE BACHARELATO COS GRAOS

No grao de Paisaxe tamén se recomenda:Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Materias aconsellables de 1º de bach:- Matemáticas aplicadas ás CCSS I- Matemáticas I- latín I- Grego I2ª lingua Estranxeira I