Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PROGRAMES DE FORMACIÓ

EN CENTRES
ASSESSORATS PELS CENTRES DE PROFESSORAT

Els centres poden sol·licitar programes de formació durant el curs 2021/2022 amb l'assessorament del CEP al qual estiguin adscrits:

1

2

3

Contactar amb el CEP de referència (maig/juny 2021)

Completar el document "Sol·licitud i programa de formació"

Desenvolupar la formació i realitzar la transferència a l'aula/centre

Programes de formació en els centres i intercentres

FeC i FiC general

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

FiC comp. matemàtica

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits

FiC comp. lingüística

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears

FeC i FiC

de NL

QUINES MODALITATS DE FORMACIÓ ES PODEN SOL·LICITAR?

Eina de suport al procés de millora dels centres


Vinculació amb el projecte educatiu


Participació mínima del 50 % dels membres del claustre o de l’etapa

Formació en centres

(FeC)

Dirigits a docents de diferents centres educatius amb:

necessitats formatives comunes

projectes similars

interessos formatius comuns

Participació mínima de quinze persones

Formació intercentres

(FiC)

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

Fonamentades en la reflexió-acció en equip i amb el suport d’experts

Assessorades pels centres de professorat

Basades en l'aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu

Entre 20 i 40h


Entorn virtual disponible

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES FeC I FiC

MÍNIM 10%

avaluació de la formació i la transferència feta

MÍNIM 30%

transferència a l'aula i/o centre

MÀXIM 30%

ponències externes

DISTRIBUCIÓ D'HORES A LES FeC I FiC

Les formacions poden tenir entre 20 i 40 hores

L’objectiu és la formació del professorat per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge

Les formacions han d'estar relacionades amb:

Les necesitats de la pràctica educativa

El projecte educatiu del centre

L'itinerari formatiu del centre

Les FeC i FiC s'han de vincular a una línia estratègica del PQFPP 2020-2024

Participació d’un membre de l’equip directiu (obligatòria a les FeC i recomanable a les FiC)

FeC i FiC generals

Programes de formació en els centres i intercentres

L’objectiu és la formació conjunta dels docents dels centres
de primària i secundària

Ha de treballar especialment:

La coordinació en l’actualització didàctica i de continguts

La creació de situacions d’aprenentatge matemàtic significatives

L’avaluació reguladora

Els destinataris són els docents que imparteixen matemàtiques al darrer cicle d'EP o a primer i segon d’ESO i docents d'altres matèries STEAM

FiC comp. matemàtica

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

L’objectiu és realitzar actuacions que millorin els processos d’ensenyament i aprenentatge en català i en fomentin l’ús

Formacions basades en:

Metodologies que vinculen l’aprenentatge a la vida

La cultura pròpia de les Illes Balears

La reflexió sobre la situació sociolingüística

El projecte lingüístic de cada centre

Possibilitat de dinamitzador lingüístic

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana , pròpia de les IB

FeC i FiC

de NL

L’objectiu és la creació de metodologies per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües (català, castellà i llengua estrangera)


Participació mínima de docents d’un centre de secundària i de dos centres de primària adscrits


Els destinataris són mestres que imparteixen matèries lingüístiques al darrer cicle d'EP, primer i segon d’ESO


Possibilitat de dinamitzador lingüísticFiC comp. lingüística

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària

i de secundària al qual estiguin adscrits

PROCEDIMENT PER FER LA SOL·LICITUD

Contactar amb el CEP de referència


Descarregar de la web del CEP el document "Sol·licitud i programa de formació"

Enviar el document per correu electrònic o VALIB

El document ha de ser aprovat pels claustres participants


Se n’ha d’informar el consell escolar


Es pot fer una única sol·licitud per centre i curs escolar
(cal consultar les excepcions)

Presentar la «Sol·licitud i programa de formació» de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar