Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

PROGRAMES DE FORMACIÓEN CENTRESASSESSORATS PELS CENTRES DE PROFESSORAT

Els centres poden sol·licitar programes de formació durant el curs 2021/2022 amb l'assessorament del CEP al qual estiguin adscrits:

1

2

3

Contactar amb el CEP de referència (maig/juny 2021)

Completar el document "Sol·licitud i programa de formació"

Desenvolupar la formació i realitzar la transferència a l'aula/centre

Programes de formació en els centres i intercentres

FeC i FiC general

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

FiC comp. matemàtica

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits

FiC comp. lingüística

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears

FeC i FiCde NL

QUINES MODALITATS DE FORMACIÓ ES PODEN SOL·LICITAR?

Eina de suport al procés de millora dels centresVinculació amb elprojecte educatiuParticipació mínima del 50 % dels membres del claustre o de l’etapa

Formació en centres(FeC)

Dirigits adocents de diferents centres educatiusamb:necessitats formatives comunesprojectes similarsinteressos formatius comunsParticipació mínima de quinze persones

Formació intercentres(FiC)

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

+info

Fonamentades en la reflexió-acció en equip i amb elsuport d’experts

Assessorades pels centres de professorat

Basades en l'aprenentatge entre iguals i el treball cooperatiu

Entre 20 i 40hEntorn virtual disponible

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES FeC I FiC

MÍNIM 10%avaluació de la formació i la transferència feta

MÍNIM 30%transferència a l'aula i/o centre

MÀXIM 30%ponències externes

DISTRIBUCIÓ D'HORES A LES FeC I FiC

Les formacions poden tenir entre 20 i 40 hores

L’objectiués la formació del professorat permillorar els processos d’ensenyament-aprenentatgeLes formacions han d'estar relacionades amb:Les necesitats de la pràctica educativa El projecte educatiu del centre L'itinerari formatiu del centreLes FeC i FiC s'han de vincular a una línia estratègicadel PQFPP 2020-2024 Participació d’un membre de l’equip directiu(obligatòria a les FeC i recomanable a les FiC)

FeC i FiC generals

Programes de formació en els centres i intercentres

L’objectiu és la formació conjunta dels docents dels centresde primària i secundàriaHa de treballar especialment: La coordinació en l’actualització didàctica i de continguts La creació de situacions d’aprenentatge matemàtic significatives L’avaluació reguladoraEls destinatarissón els docents que imparteixen matemàtiques al darrer cicle d'EP o a primer i segon d’ESO i docents d'altres matèries STEAM

FiC comp. matemàtica

Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica

L’objectiu és realitzaractuacions quemillorin els processos d’ensenyament i aprenentatge en català ienfomentin l’úsFormacions basades en:Metodologies que vinculen l’aprenentatge a la vidaLa cultura pròpia de les Illes BalearsLa reflexió sobre la situació sociolingüísticaEl projecte lingüístic de cada centrePossibilitat de dinamitzador lingüístic

Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana , pròpia de les IB

FeC i FiCde NL

L’objectiués la creacióde metodologies per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües (català, castellà i llengua estrangera)Participació mínima de docents d’un centre de secundària i de dos centres de primària adscritsEls destinatarissón mestres que imparteixen matèries lingüístiques al darrer cicle d'EP, primer i segon d’ESOPossibilitat de dinamitzador lingüístic

FiC comp. lingüística

Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primàriai de secundària al qual estiguin adscrits

PROCEDIMENT PER FER LA SOL·LICITUD

Contactar amb el CEP de referènciaDescarregar de la web del CEP el document "Sol·licitud i programa de formació"Enviar el document per correu electrònic o VALIB

El document ha de ser aprovat pels claustres participantsSe n’ha d’informar el consell escolarEs pot fer una única sol·licitud per centre i curs escolar(cal consultar les excepcions)

Presentar la «Sol·licitud i programa de formació» de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar