Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

He Pūkōrero

Te Pūrākau

Taumata Kōrero|Pūrākau hei Huarahi AkoMe i kore ake i tēnei tokorua mō te ruku i tēnei kaupapa. Nō Arohanui Allen rāua ko Tracey Reid te whakaaro ki te rangahau i te hua rānei o ā tātou kōrero ā-iwi hei huarahi whakaako i te reo matatini. Pānuitia te roahanga o ngā kōreroi kōnei.Collaborative Inquiry|Pūrākau hei Huarahi AkoAko Panuku is fortunate to have worked with these two kaiako to look deeper into this topic. The idea to research the benefits of our traditional narratives as a way to teach literacy came from Arohanui Allen and Tracey Reid. Clickhereto read more.

Pūrākau | Mahere AkoE whakaaro ana koe ki te whakaako i te reo ā-waha mā te pūrākau? Anei he rauemi hai tautoko i a koe. Kei roto i te mahere nei ko ētahi rautaki whakaako ‘whakarongo’, ‘kōrero’ hoki. Whāia ngā rautaki kia whakapakari ake ai i ngā pukenga tuhituhi o ngā ākonga. Tirohiai konei.Pūrākau|Unit PlanThinking of teaching oral language through ‘pūrākau’? Here is a resource to support you. You will find a number of strategies to teach ‘listening’ and ‘speaking’. Follow the plan to strengthen student writing skills. Take a lookhere.

Kia Wana te Ako | Whakarongo me te KōreroHe whakaaturanga tēnei i whakamahia i tā tātou hui kaiako e kīia nei ko ‘Kia Wana te Ako’ i tū ai i Waikato. Ka haere ngātahi tēnei rauemi me te mahere ako, heoi ki te hiahia kia whāia ko tēnei anake ka taea tonuhia tērā. Kei a koe te tikanga! Tirohiaki konei.Kia Wana te Ako|Listening & SpeakingThis presentation was at a recent workshop in Waikato, known as ‘Kia Wana te Ako’. It can be used in unison with the ‘Pūrākau’ unit plan, or on its own if you prefer. The choice is yours! Click here to take a look.

Taumata Kōrero|Pūrākau hei Huarahi AkoMe i kore ake i tēnei tokorua mō te ruku i tēnei kaupapa. Nō Arohanui Allen rāua ko Tracey Reid te whakaaro ki te rangahau i te hua rānei o ā tātou kōrero ā-iwi hei huarahi whakaako i te reo matatini. Pānuitia te roahanga o ngā kōreroi kōnei.Collaborative Inquiry|Pūrākau hei Huarahi AkoAko Panuku is fortunate to have worked with these two kaiako to look deeper into this topic. The idea to research the benefits of our traditional narratives as a way to teach literacy came from Arohanui Allen and Tracey Reid. Clickhereto read more.

Pūrākau | Mahere AkoE whakaaro ana koe ki te whakaako i te reo ā-waha mā te pūrākau? Anei he rauemi hai tautoko i a koe. Kei roto i te mahere nei ko ētahi rautaki whakaako ‘whakarongo’, ‘kōrero’ hoki. Whāia ngā rautaki kia whakapakari ake ai i ngā pukenga tuhituhi o ngā ākonga. Tirohiai konei.Pūrākau|Unit PlanThinking of teaching oral language through ‘pūrākau’? Here is a resource to support you. You will find a number of strategies to teach ‘listening’ and ‘speaking’. Follow the plan to strengthen student writing skills. Take a lookhere.

Kia Wana te Ako | Whakarongo me te KōreroHe whakaaturanga tēnei i whakamahia i tā tātou hui kaiako e kīia nei ko ‘Kia Wana te Ako’ i tū ai i Waikato. Ka haere ngātahi tēnei rauemi me te mahere ako, heoi ki te hiahia kia whāia ko tēnei anake ka taea tonuhia tērā. Kei a koe te tikanga! Tirohiaki konei.Kia Wana te Ako|Listening & SpeakingThis presentation was at a recent workshop in Waikato, known as ‘Kia Wana te Ako’. It can be used in unison with the ‘Pūrākau’ unit plan, or on its own if you prefer. The choice is yours! Clickhereto take a look.

Kei whea mai! You've found the He Pūkōrero te Pūrākau virtual background ...download it now!