Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oto podróż jakich mało,
dróg wiele zaistniało,
to nie koniec lecz początek
przyjaźni, sukcesów, historii wątek.

Każde słowo może mieć znaczenie,
Escape room ma swoje przeznaczenie,
Wygrywa ten co śmiało kroczy,
i ma szeroko otwarte oczy.
Nagród nie zabraknie,
gdy dotrzesz do celu wygrana na Ciebie padnie.

Którą z dróg wybrać,
która pozwoli wygrać?
Krok to wiedza,
która potwierdza.
Wybory trafne,
gdyż są lepsze niż żadne.
Czy technikum,
czy liceum?
A może branżówka,
musisz wybrać bo to nie podstawówka.
To start w dorosłość się od tego rozpoczyna,
sprawdź, czy trafnie wybierasz - gra się zaczyna.Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Pięcioletnie

technikum

Czteroletnie

liceum ogólnokształcące

Trzyletnia szkoła

branżowa I stopnia

Pora próg przekroczyć,
by na nową drogę wkroczyć.
Na wstępie zatrzymaj się chwilę,
by zapamiętać dzień, godzinę.
By nie umknęła Ci data żadna,
by system nie dokonał wyboru za Ciebie jako kandydata.ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

OFERTA

W tekście wskaż różnicę
w składzie związku chemicznego

Chemiku młody zawsze lej kwas do wody!


2500

100

Z masy solnej zrób wulkan. Pomaluj go farbami. Włóż go do miski lub postaw na tacy. Do środka wsyp mieszankę sody i kwasku cytrynowego a następnie dolej zabarwiony na czerwono ocet. W wyniku połączenia kwasu i zasady wydzieli się gaz - dwutlenek węgla tworząc efektywną pianę.

Atuty:

Profil przyrodniczy

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • biologia;
  • chemia;
  • język angielski;
 • dodatkowo przedmiot z programem autorskim:
  • laboratorium przyrodnicze;
 • nowoczesne baza naukowa - pracownie biologiczna i chemiczna wyposażone w najnowocześniejsze środki dydaktyczne;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • koła zainteresowań;
 • lekcje biologii i chemii prowadzone przez nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów.

Technologia żywienia i żywności

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Zapewniamy

Profil przyrodniczy

 • udział w realizacji krajowych i międzynarodowych programów i projektów (np. „Code for Green”, "Przyroda łagodzi zmiany klimatu"), w tym także współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. Erasmus+ );
 • wyjazdy na zajęcia laboratoryjne, wykłady i warsztaty organizowane przez uczelnie wyższe we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze;
 • warsztaty na obszarach ciekawych pod względem przyrodniczym na terenie całej Polski;

Medycyna

Weterynaria

Farmacja

Stomatologia

Dietetyka

Zapewniamy

Profil przyrodniczy

 • lekcje w muzeach, ogrodach zoologicznych, ogrodach botanicznych i placówkach naukowych;
 • obozy przyrodnicze;
 • zajęcia z anatomii w Plastynarium;
 • ciekawe przedsięwzięcia, jak: Noc biologów i chemików, maratony przyrodnicze, akcje ekologiczne oraz konferencje naukowe.

Fizjoterapia

Kosmetologia

Medycyna sądowa

Analityka medyczna

Profile w liceum rozmaite.
zabawy wyśmienite.
Czy przygody dopasujesz,
zanim ich sam posmakujesz?

Proponujemy:

Profil menadżerski

 • wykłady o pracy menadżera prowadzone przez wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych;
 • spotkania ze studentami uczelni polskich
  i zagranicznych;
 • wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;
 • spotkania z menadżerami wrocławskich firm
  i korporacji;
 • ciekawe wycieczki zagraniczne i krajowe;
 • spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami.

Finanse

Logistyka

Zarządzanie

Inżynieria produkcji

Informatyka

Ekonomia

Zapewniamy

Profil menadżerski

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • język angielski;
  • wiedza o społeczeństwie;
  • geografia;
 • dodatkowo przedmioty z programem autorskim:
  • coaching biznesowy;
  • kreatywna matematyka;
 • nowoczesne formy i metody nauczania rozwijające kompetencje i umiejętności analityczno-zarządcze;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;

Administracja

Architektura krajobrazu

Turystyka i rekreacja

Rachunkowość

Nauka to nie tylko praca, ale i pasja, która się opłaca

Czytać książki piekna sprawa,
więc wygoda to podstawa

Korytarze choć zwyczajne,
mają miejsca nadzwyczajne

Aula forum

Czytelnia

Strefa relaksu

Biblioteka

Strefa relaksu

Atuty

Profil policyjny

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • język angielski;
  • wiedza o społeczeństwie;
  • geografia;
 • dodatkowo przedmioty z programem autorskim:
 • podstawy kryminalistyki;
  • specjalistyczny trening fizyczny;
  • kreatywna matematyka;
 • nowoczesne formy i metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;Kryminalistyka

Bezpieczeństwo cywilne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapewniamy

Profil policyjny

 • zajęcia na strzelnicy;
 • zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego;
 • taktyki i techniki interwencji oraz samoobrony;
 • zajęcia specjalistyczne prowadzone w formie ćwiczeń i wykładów przez funkcjonariuszy Policji;
 • obozy szkoleniowe;
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wychowanie fizyczne

Europeistyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mediacje

Proponujemy

Profil policyjny

Resocjalizacja

Zarządzanie kryzyskowe

Ratownictwo medyczne

 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów przygotowanie do egzaminu wstępnego w różnego rodzaju formacjach mundurowych (od stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które daje dodatkowe atuty absolwentom szkół, w których były nauczane przedmioty związane z policją; w procesie rekrutacji otrzymują oni dodatkowe punkty, czyli startują z wyższego pułapu, aniżeli osoby kończące inne klasy w liceach ogólnokształcących)

 • przygotowanie do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny

Prawo

Weź magiczną kulę i znajdź ukryte atrybuty policjanta niezbędne mu w codziennej pracy.
Policz i zapamiętaj ile ich jest?

Kajdanki

Pistolet

Pałka

Gaz łzawiący

Kamizelka

Radio

Notes

Śniadanie

Telefon

Atuty

Profil matematyczny

Nauki ścisłe

Matematyka

Kierunki inżynierskie

Fizyka

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • matematyka;
  • informatyka;
  • język angielski;
 • dodatkowo przedmioty z programem autorskim:
  • kreatywna matematyka;
 • nowoczesne formy i metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów;

Proponujemy:

Profil matematyczny

 • obozy matematyczno-informatyczne;
 • wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach;
 • mecze matematyczne;
 • udział w projekcie „Noc Matematyków”.

Budownictwo

Elektronika

Mechanika

Elektromechanika

Transport i logistyka

Bogate zaplecze techniczne

Atuty

Profil humanistyczny

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • język polski,
  • historia,
  • język angielski
 • dodatkowo przedmioty z programem autorskim:
  • filozofia
  • życie oraz tygiel literacki;
 • nowoczesne formy i metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów.

Zapewniamy

Profil humanistyczny

 • obozy humanistyczne;
 • warsztaty:
  • literackie,
  • dziennikarskie
  • teatralne

w ramach szkolnego teatru „Anty-dotum”
(25 lat istnienia!);
 • warsztaty archeologiczne w Gieczu, pierwszej siedzibie Piastów;
 • wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
  i Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Polecamy

Profil humanistyczny

 • Koło Odkrywców Historii;
 • „Weekend z kulturą” – wyjazdy do teatru, opery, filharmonii i muzeów;
 • spotkania autorskie z pisarzami, poetami, dziennikarzami i innymi pasjonatami;
 • Tydzień Twórczości Artystycznej ŻAK-ART
  (XX edycji, 20 lat);
 • ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • ofilprosób interesujących się literaturą, historią, filozofią i sztuką, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie.


Które ze wskazanych
kierunków może studiować osoba
po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego
o profilu językowym?

Atuty

Profil językowy

 • trzy przedmioty rozszerzone:
  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • geografia;
 • dodatkowo przedmioty z programem autorskim:
  • geografia krajów anglojęzycznych (po angielsku)'
  • kreatywna matematyka;
 • zajęcia z native speakerami;
 • nowoczesne formy i metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów.

Proponujemy

Profil językowy

 • wymiany międzynarodowe;
 • obozy językowe;
 • cykliczne spotkania online z młodzieżą partnerskiej szkoły w Izraelu;
 • Festiwal Piosenki Obcojęzycznej;
 • wycieczki zagraniczne;
 • wyjazdy do teatrów, filharmonii, opery i muzeów;
 • udział w projektach unijnych.

ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ
- nie przegap terminów

Ty zadecyduj kim chcesz być :)

od 17.05.2021 do 21.06.2021 godz. 15.00

Termin na ZŁOŻENIE WNIOSKU przez e-system do szkoły pierwszego wyboru

We wniosku kandydat wskazuje kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

Trwa weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły

Termin na UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe oraz inne dokumenty, które mogą być istotne przy kwalifikacji (np. opinie i orzeczenia PPP)

AKCJA
E-REKRUTACJA

do 21.07.2021

02.08.2021

PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO SZKOŁY

do 30.07.2021 do godz. 15.00

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Należy złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia muszą przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskaań do nauki zawodu.

22.07.2021

PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

do 23.08.2021

Wszystkie osoby przyjęte do szkoły zobowiązani są złożyć 2 zdjęcia legitymacyjne

od 25.06.2021
do 14.07.2021 godz. 15.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Jesteś mistrzem - gratulacje :)

Choć zakończyła się zabawa,
pamiętaj teraz ważna sprawa,
Czas podjęcia już decyzji,
nic nie przyjdzie z opozycji.
Każdy pragnie spełniać się,
o tym każdy dobrze wie.

Czekamy na Ciebie :) zapraszamy po odbiór nagrody

NAGRODA