Want to make creations as awesome as this one?

Kliknij na łapkę w prawym górnym rogu, by odnaleźć wszystkie interaktywne elementy:)

Transcript

Kliknij na zabytki i wybierz się w podróż po Europie

Dzień Europy9 maja

mINI QUIZ

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznejDeklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Cele i wartości UEwspieranie pokoju, dobrobytu obywateli UEzagwarantowanie wolności,bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznychpromowanie zrównoważonego rozwojuopartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiskazwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacjiwspieranie postępu naukowo-technicznegozwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimiochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowejustanowienie unii gospodarczej i walutowej,której walutą jest euro.WartościWłączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te są integralną częścią europejskiego stylu życia:Godność człowiekaGodność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.Wolność- Swobody jednostki, takie jak poszanowanie życia prywatnego, wolność myśli, wyznania, zgromadzeń i wypowiedzi oraz swobodny dostęp do informacji. Swoboda poruszania się po terytorium UE.DemokracjaPodstawą funkcjonowania UE jest demokracja przedstawicielska. Każdy obywatel Unii korzysta również z praw politycznych. Każdy pełnoletni obywatel UE ma prawo kandydować i głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obywatele UE mają prawo do kandydowania i głosowania w swoim państwie pobytu lub w państwie pochodzenia.RównośćWszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zasada równości kobiet i mężczyzn leży u podstaw wszystkich polityk europejskich i stanowi podstawę integracji europejskiej.PraworządnośćUE opiera się na zasadzie praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez jej państwa członkowskie. Prawa i sprawiedliwości strzeże niezależne sądownictwo. Państwa członkowskie uznały ostateczną właściwość Trybunału Sprawiedliwości, którego wyroki muszą być przestrzegane przez wszystkich.Prawa człowiekaPrawa człowieka są chronione na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.Wszystkie powyższe cele i wartości stanowią podstawę UE i są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.W 2012 r. UE dostała Pokojową Nagrodę Noblaza działania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

Flaga Unii Europejskiej-12 złotych gwiazd na lazurowym tle.Hymnem UE jest "Oda do radości".

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? Zapoznaj się z broszurą "Odkryjmy Europę"!:) Kliknij w ikonę oczka i zjedź na dół strony. Miłej lektury!