Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Educació Secundària Obligatòria

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

ESO

Organització general

2021-2022

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

Horaris

Carrer Santiago 49, 08918 Badalona

Avaluació

Serveis

Comunicació

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ESO

Organització general

2021-2022

Assignació horària setmanal

Novetatsrespecte Primària

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

Educació en valors

ESO

Organització general

2021-2022

Assignació horària setmanal

Novetatsrespecte Primària

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

Educació en valors

ESO

Tractament a la diversitat

2021-2022

Grup adaptat de projectesTutories individualitzadesEquip psicopedagògic externOrientació acadèmica i professionalCADGTM

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Metodologia

2021-2022

IIMMTreball cooperatiuABPFlipped ClassroomGamificació...Continguts innovadors: Robòtica, Programació...

ClassroomDossiersTAC...

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Projectes de centre

2021-2022

Pastoral educativaAYNE-ColeManteniment Educat 1x1Biblioteca escolarPELEIn BikeMigdiades musicalsEscola VerdaPla experimental de llengües estrangeres

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Avaluació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Avaluació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Avaluació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Avaluació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Avaluació

2021-2022

Preavaluació1a Avaluació2a avaluació3a avaluacióOrdinàriaExtraordinària

Avaluacions

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

Criteris d'avaluació

ESO

Comunicació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Comunicació

2021-2022

Correu corporatiu

Professorat:XXXXX@centrosfestAlumnat:XXXXX@alu.badalona.centrosfest.net

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Comunicació

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Normativa

2021-2022

NOFC

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ESO

Serveis

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

MENJADOR ESCOLAR

ACOLLIDA MATINAL

ESO

2021-2022

Associació de mares i pares d’alumnesÉs l'associació de mares i pares d'alumnes del centre escolar que volen col·laborar, de forma activa amb i en el Centre, en la tasca educativa que es vol dur a terme per a la formació de persones que puguin, en un futur, fer una societat millor en tots els àmbits.

Casald'estiu

Extraescolars

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

ampa.badalona@centrosfest.net

ESO

Precs i preguntes

2021-2022

Organització general

Tractament a la diversitat

Metodologia

Projectes de centre

Normativa

AMPA

Precs i Preguntes

Avaluació

Serveis

Comunicació

badalona@centrosfest.net