Want to make creations as awesome as this one?

matematyka, działania na liczbach całkowitych

Transcript

12 o

z radością ruszam w drogę

(-6) k

Idea original de

informacja

(-4)·(-3)

4+(-8)

3 k

6 z

Start

(-10)-(-4)

30:(-6)

(-5)-5

(-9):3

45 -50

(-6):6

2-(-3)

(-1)-(-1)

(-8)+4

8-10

(-15):5

nie mam czasu

12 b

(-4) c

12

(-10) h

(-1) a

(-3) m

3 b

5 o

(-4) a

(-2) l

0 t

(-12):2

1 k

(-5) a

(-5) a

(-6) a

(-1) a

6 m

2 s

2 r

3 r

0 f

4 b

(- 5)g

5 d

(-6) f

Wykonuj działania na liczbach całkowitych - prawidłowy wynik wskaże drogę. Zbierz literki i wpisz hasło, które uzyskałeś. Powodzenia!Możesz wykorzystać kredki do rysowania drogi.

Świetnie!Jesteś mistrzem w działaniAch na liczbach naturalnych

Gratulacje!