Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Lorem ipsum dolor sit amet

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

przenieś się wczasie...

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

przenieś się wczasie...

1

1

2

Film

3

Quiz

Puzzle

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

przenieś się wczasie...

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

University Logo

Date

sprawdz ile wiesz...

W którym roku dzieci z Katolickiej Szkoły Ludowej rozpoczęły strajk?

1900 + 1= ?

1910

1901

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

Jakiego przedmiotu dzieci nie chciały uczyć się w języku niemieckim?

matematyki

religii

geografii

na

i

l

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które nie chciały uczyć się przedmiotów w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Jaką karę otrzymali uczniowie, którzy odmówili nauki religii w języku niemieckim?

Title 2

nie mogli zjeść deseru

Title 2

zostali pobici przez nauczyciela

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Kto spośród nauczycieli poparł strajkujące dzieci?

Title 2

Title 2

nauczyciel matematyki

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ks.Jan Laskowski

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Co groziło dzieciom i ich rodzicom za nieposłuszeństwo oraz udział w strajku?

Title 2

musieli sprzątać szkołę

Title 2

grzywna lub więzienie

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Kto w wyrazie sprzeciwu wobec brutalnych prześladowań dzieci napisał emocjonalny wiersz "O Wrześni"?

Title 2

Maria Konopnicka

Title 2

Albert Einstein

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Co obecnie mieści się w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej?

Title 2

Title 2

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

Poczta Polska im. Dzieci Wrzesińskich

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

TAK

NIE

Title 1

Title 2

MARIA KONOPNICKARotaNie rzu­cim zie­mi, skąd nasz ród,Nie damy po­grześć mowy!Pol­ski my na­ród, pol­ski lud,Kró­lew­ski szczep pia­sto­wy,Nie damy by nas zniem­czył wróg...Tak nam do­po­móż Bóg!Tak nam do­po­móż Bóg!

BRAWO!

UKOŃCZYŁEŚ QUIZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

ul. Armi Poznań 13

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Title 1

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które nie chciały uczyć się przedmiotów w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

ul. Armi Poznań 13

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

żka won

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiązujiukładaj puzzle

24 + 9=

33

Kim była Bronisława Śmidowicz?

To przywódczyni strajku dzieci wrzesińskich.

Napisała Rotę ze słynnym zdaniem „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

University Logo

Date

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Bronisława Śmidowicz urodziła się 28 kwietnia 1888 roku. Ile miała lat kiedy wybuchł strajk?

10

13

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

6

8

Ile rodzeństwa miała Bronisława Śmidowicz?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

University Logo

Date

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Do IV klasy.

Do której klasy chodziła Bronisława Śmidowicz?

Do I klasy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Sprzątanie szkoły.

Co groziło Bronisławie Śmidowicz za udział w strajku?

Umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

TAK

NIE

Czy we Wrześni znajduje się ulica Bronisławy Śmidowicz?

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Na cmentarzu Farnym we Wrześni.

Bronisława Śmidowicz zmarła 1 września 1962 roku. Gdzie została pochowana ?

Na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

BRAWO!

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt

Lorem ipsum dolor sit amet

PROJECTT ITLE

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Date

University Logo

Strajk dzieci wrzesińskich

sprawdz ile wiesz...

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

TAK

NIE

IV, III, II, I

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

Title 1

zostały pobite przez nauczyciela

nie mogły zjeść deseru

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

33

35

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Wykazała się ona wielką odwagą!

BRAWO!

ŹLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consecter adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt