Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

przenieś się wczasie...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet

Puzzle

Quiz

Film

przenieś się wczasie...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

przenieś się wczasie...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

1901

1910

1900 + 1= ?

W którym roku dzieci z Katolickiej Szkoły Ludowej rozpoczęły strajk?

sprawdz ile wiesz...

Date

University Logo

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

na

geografii

religii

matematyki

Jakiego przedmiotu dzieci nie chciały uczyć się w języku niemieckim?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

zostali pobici przez nauczyciela

Title 2

nie mogli zjeść deseru

Title 2

Jaką karę otrzymali uczniowie, którzy odmówili nauki religii w języku niemieckim?

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które nie chciały uczyć się przedmiotów w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ks.Jan Laskowski

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

nauczyciel matematyki

Title 2

Title 2

Kto spośród nauczycieli poparł strajkujące dzieci?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

grzywna lub więzienie

Title 2

musieli sprzątać szkołę

Title 2

Co groziło dzieciom i ich rodzicom za nieposłuszeństwo oraz udział w strajku?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

Albert Einstein

Title 2

Maria Konopnicka

Title 2

Kto w wyrazie sprzeciwu wobec brutalnych prześladowań dzieci napisał emocjonalny wiersz "O Wrześni"?

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Poczta Polska im. Dzieci Wrzesińskich

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

Title 2

Title 2

Co obecnie mieści się w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Ludowej?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

UKOŃCZYŁEŚ QUIZ

BRAWO!

MARIA KONOPNICKA Rota Nie rzu­cim zie­mi, skąd nasz ród, Nie damy po­grześć mowy!Pol­ski my na­ród, pol­ski lud, Kró­lew­ski szczep pia­sto­wy, Nie damy by nas zniem­czył wróg... Tak nam do­po­móż Bóg! Tak nam do­po­móż Bóg!

Title 2

Title 1

NIE

TAK

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

ul. Armi Poznań 13

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

Title 1

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

żka won

"My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz "Vater unser" nie rozumiemy, i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz." – anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie 1901.

ul. Armi Poznań 13

Title 2

ul. Dzieci Wrzesińskich 13

Title 2

Przy jakiej ulicy we Wrześni znajduje się Muzeum Dzieci Wrzesińskich?

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które nie chciały uczyć się przedmiotów w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Napisała Rotę ze słynnym zdaniem „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił”.

To przywódczyni strajku dzieci wrzesińskich.

Kim była Bronisława Śmidowicz?

33

24 + 9=

Rozwiązuj i układaj puzzle

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

13

10

Bronisława Śmidowicz urodziła się 28 kwietnia 1888 roku. Ile miała lat kiedy wybuchł strajk?

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

Date

University Logo

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Ile rodzeństwa miała Bronisława Śmidowicz?

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Do I klasy.

Do której klasy chodziła Bronisława Śmidowicz?

Do IV klasy.

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

Date

University Logo

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Co groziło Bronisławie Śmidowicz za udział w strajku?

Sprzątanie szkoły.

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Czy we Wrześni znajduje się ulica Bronisławy Śmidowicz?

NIE

TAK

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

Na cmentarzu św. Krzyża w Gnieźnie

Bronisława Śmidowicz zmarła 1 września 1962 roku. Gdzie została pochowana ?

Na cmentarzu Farnym we Wrześni.

Rozwiąż zadania a dowiesz się, która uczennica w geście protestu chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

BRAWO!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet

ŹLE

BRAWO!

Wykazała się ona wielką odwagą!

Czy wiesz, że ta drobna uczennica w geście protestu przeciw germanizacji chwyciła niemiecki katechizm przez fartuszek!

35

33

Ławeczka Bronisławy Śmidowiczównej we Wrześni

nie mogły zjeść deseru

zostały pobite przez nauczyciela

Title 1

Jaką karę dostały dzieci, które odmówiły odpowiadania w języku niemieckim?

IV, III, II, I

NIE

TAK

W Katolickiej Szkole Ludowej należało ukończyć cztery klasy. Czy klasa I była ostatnią?

sprawdz ile wiesz...

Strajk dzieci wrzesińskich

University Logo

Date

Student: Name Surname Advisor: Name Surname

PROJECT T ITLE

Lorem ipsum dolor sit amet