Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Dan engleskog jezika slavi se 23. travnja, istog dana kada se slavi i Svjetski dan knjige i autorskih prava. Jeste li znali da...- Stjecajem prilika i okolnosti, u globalnoj komunikaciji, prevladao je engleski jezik. - Engleski je najrašireniji svjetski jezik i drugi najgovoreniji svjetski jezik. - Engleski jezik je glavni jezik današnje međunarodne komunikacije. - Preko 700 milijuna ljudi govori engleski kao strani jezik, a 400 milijuna kao materinji jezik. - Engleski jezik ima najbogatiji rječnik (preko 500.000 riječi u Oxford English Dictionary, te još pola-milijuna tehničkih i znanstvenih izraza koji još nisu uvršteni). - 75% sve direktne komunikacije Internetom se odvija na engleskom. - Gotovo 40% korisnika Interneta govori engleski.- Gotovo 50% tehničkih i znanstvenih izdanja je na engleskom jeziku.