Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wprowadzenie do ułamków dziesiętnych

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...

1,55

Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o ułamkach dziesiętnych, czyli o liczbach, w których występują przecinki.

Gdzie możemy spotkać sięz ułamkami dziesiętnymi?

Przykłady

Przykłady

Co to jestułamekdziesiętny?

Ułamki dziesiętne to ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000..., w których kreskę ułamkowązastąpiono przecinkiem.

Co to jestułamekdziesiętny?

PRZYKŁADY

2,41

3,095

0,4

Zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny

Zamiana ułamka zwykłegona ułamek dziesiętny

Gdy zamieniamy ułamek zwykły o mianowniku 10, 100, 1000, ... na ułamek dziesiętny, po przecinku pojawia się tyle miejsc ile zer ma liczba zapisana w mianowniku.

W ułamku dziesiętnym przecinek oddziela część całkowitą od częci ułamkowej.

Zamiana ułamka zwykłegona ułamek dziesiętny

Posadź motylki na właściwych kwiatkach.

SPRAWDź

Zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły

Zamiana ułamka dziesiętnegona ułamek zwykły

Gdy zamieniamy ułamek dziesiętny na ułamek zwykły, w mianowniku pojawia się tyle zer, ile było miejsc po przecinku.

Każdy ułamek dziesiętny można przedstawić w postaci ułamka zwykłego. Niektóre ułamki można potem skrócić.

Zamiana ułamka dziesiętnegona ułamek zwykły

Posadź pszczółki na odpowiednich kwiatkach.Pamiętaj o skracaniu ułamków.

SPRAWDź

Jak czytamy ułamki dziesiętne?

Gdy po przecinku występuje jedna cyfra, to czytamy "dziesiątych", jeśli dwie, to "setnych", jeśli trzy, to "tysięcznych".

Jak czytamy ułamki dziesiętne?

PRZYKŁADY

2,5 - dwa i pięć dziesiątych0,11 - jedenaście setnych1,007 - jeden i siedem tysięcznych

Jak czytamy ułamki dziesiętne?

2,7

7,05

Zapisz ułamki słownie.Zapisuj wszystkie słowa z małej litery, odzielaj wyrazy spacją.

0,012

SPRAWdź

compteur

Sprawdź,co zapamiętałeśz lekcji

Zadanie 1

Zadanie 2

Na dziś to koniec :)Do zobaczenia nanastępnej lekcji