Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Skolēnu dziesmu un deju svētku ceļš

Ziemeļvalstu ģimnāzijā

1995.gadā skolēni piedalās VII Jaunatnes dziesmu un deju svētkos un līksmo kopā ar 30000 dalībniekiem.

saite


Fotogrāfijās skolotāja Sarmīte.

Ziemeļvalstu ģimnāzija dibināta 1991.gadā.

Jau pirmajos gados dzimst sapnis par tautastērpu korim.
Firmā «Cielava» tiek šūts Rietumvidzemes Mores 19.gadsimta 1.puses meitenes tērps.

Mores tautastērps
Dejas soli aktīvi mācījies kolektīvs «Ziemelītis» ar skolotāju Inesi.VIII Jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2000.gadā simboli bija sapņi, kamolīši un astoņi kustoņi.

saite
X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (2010.) mirkļi iemūžināti
divos foto plakātos, kuri glabājas skolas muzejā.

saite

Īpaši labi kopbildē redzami rudzupuķu zilie skolas krekliņi.IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus atceroties 2005.gadā.

saiteProtams, mazie dejotāji ar skolotāju Gundegu.
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (2015.) visspilgtākie tagadējiem divpadsmitajiem.

saite
Pētījuma laikā intervēti skolotāji, apskatītas fotogrāfijas, apkopoti un vākti materiāli un izveidota izstāde skolas muzejā, kas saistīta ar Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.


Vai būs XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki?

saite

Paldies par atsaucību ilgadējām mūzikas skolotājām Vilhelmīnei Paurai un Sarmītei Vitkovskai, par izstādes priekšmetiem sporta skolotājai Ilonai Graudiņai.

Ziemeļvalstu ģimāzijas muzejnieki un

muzeja vadītāja Vēsma Sūna

Izmantotas skolas muzeja fotogrāfijas

2021

Mūsu jauno mākslinieku vadītāji (1995.-2021.):

Sarmīte Vitkovska,

Vilhelmīne Paura,

Ilona Prenass,

Aija Treija,

Aigars Āboliņš

Mārtiņš Grāvelis,

Inga Grante,

Mārtiņš Zvīgulis,

Vizma Zvaigzne,

Rihards Zariņš,

Aldans Milzarājs,

Krišs Pozemkovskis.

Deju soli mācīja:

Ance Kunkulberga,

Lelde Krēsliņa,

Dana Kalpiņa Geida,

Laimdota Ezeriņa,

Gundega Prancāne,

Inese Miķelsone,

Inese Bartkēviča.