Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

02.05 ŚWIĘTO FLAGI03.05 UCHWALENIE KONSTYTUCJI

Każde państwo posiada swoje symbole narodowe. Znak patriotyzmu, wiary i przynależności. Flaga jest jednym z tych symboli jako znak państwowości. Ukazywanie spójności narodowej poprzez barwy na fladze jest powszechnie stosowane, a jak jest w Polsce?

2 maj Święto flagi

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych polskich świąt narodowych. Obchodzimy go 2 maja, począwszy od 2004 roku. Miało to swoje uzasadnienie w historii 2 maja był dniem w Rzeczypospolitej Ludowej obowiązkowego zdejmowania flagi po Święcie Pracy, z uwagi na zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 maja natomiast jest zbiorem naszych praw i obowiązków. Uchwała rządowa z 3 maja 1791 roku jako pierwsza w Europie i druga na świecie Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanymi. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco władzę biedniejszej szlachcie, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa. Konstytucja nadała częściowe prawa osobiste mieszczanom, a przede wszystkim chłopom przez co złagodziła wyzysk najuboższych przez szlachtę. Formalnie zniosła też liberum veto.

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Gdy król podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz 4, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło

Autorami Konstytucji 3 maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski

Dziękuję za uwagę