Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Konstytucja
3 Maja

Start

A od czego się zaczęło?

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Mazurek 3 Maja


Zapraszam dziś na krótką lekcję patriotyzmu


symbole narodowe

dlaczego konstytucja jest tak ważna?Niespodzianki na podsumowanie

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku"

patriotyczny quiz

Wirtualna wycieczka - Zamek Królewski w Warszawie

puzzle
"Sejm Czteroletni"

Quiz sprawdzający jak dużo wiesz o Konstytucji 3 maja

Dziękuję za uwagę