Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Start

Podróż do przeszłości

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Hugo Kołłątaj

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Stanisław Małachowski

Zła odpowiedź!

Zła odpowiedź!

Mapa z zadaniami

1

2

3

4

Dzień dobry!

Odbierz nagrodę!

Pani Diana Maziarz

Pani Edyta Żołyńska

Pani Wioleta Kulig

Druga liczba szyfru.Zapisz ją.

Druga liczba szyfru.Zapisz ją.

Pierwsza liczba szyfru. Zapisz ją!

Pierwsza liczba szyfru. Zapisz ją!

QUIZ VIDEO

Obejrzyj film, a następnie odpowiedz na pytania.

START

QUIZ VIDEO

Obejrzyj film, a następnie odpowiedz na pytania.

START

QUIZ VIDEO

Pytanie 1

W jakim mieście toczyły się obrady Sejmu Wielkiego?

C

w Gdańsku

Zła odpowiedź!

B

w Warszawie

A

w Krakowie

Zła odpowiedź!

Zła odpowiedź!

QUIZ VIDEO

Pytanie 1

Co to jest Konstytucja?

C

Zbiór zasad

Zła odpowiedź!

B

Zbiór praw, które regulują kwestie społeczne i polityczne

A

Zbiór obowiązków

Zła odpowiedź!

Zła odpowiedź!

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Konstytucja 3 maja wprowadziła zasadę dziedziczności tronu, a tym obaliła ona:

C

instytucję sejmu walnego

Zła odpowiedź!

B

liberum veto

Zła odpowiedź!

A

wolną elekcję

Pytanie 2

QUIZ VIDEO

W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?

C

w 1410

Zła odpowiedź!

B

w 1988

Zła odpowiedź!

A

w 1791

Pytanie 2

QUIZ VIDEO

Ustawą Rządową nazywamy?

C

Deklarację Praw Człowiek i Obywatela

Zła odpowiedź!

B

Konstytucję Stanów Zjednoczonych

Zła odpowiedź!

A

Konstytucję 3 maja

Pytanie 3

QUIZ VIDEO

Dlaczego Konstytucja 3 maja jest taka ważna?

C

Została uchwalona w sejmie

Zła odpowiedź!

B

Została w naszej pamięci

Zła odpowiedź!

A

Zostało zniesione liberum veto

Pytanie 3

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Następne pytanie

Brawo!

QUIZ VIDEO

Marszałkiem Sejmu Wielkiego był?

C

Stanisław Małachowski

B

Hugo Kołłątaj

Zła odpowiedź!

A

Stanisaw August Poniatowski

Zła odpowiedź!

Pytanie 4

QUIZ VIDEO

Co oznacza liberum veto?

C

Nie pozwalam

B

Super

Zła odpowiedź!

A

Zgadzam się

Zła odpowiedź!

Pytanie 4

Ostatnia liczba szyfru

Ostatnia liczba szyfru

Mapa z zadaniami

1

2

3

4

Dzień dobry!

Odbierz nagrodę!

Użyj kodu i otwórz sejf!

Użyj kodu i otwórz sejf!

Użyj kodu i otwórz sejf!

Błąd

Użyj kodu i otwórz sejf!

Błąd

Użyj kodu i otwórz sejf!

**

Użyj kodu i otwórz sejf!

**

Użyj kodu i otwórz sejf!

*

Użyj kodu i otwórz sejf!

*

Brawo!

Brawo!

1

2

3

4

Gdzie jest Hugo Kołłątaj? Kliknij właściwy numer.

Jaki mamy dzień?

1 maja

2 maja

3 maja

Jaki mamy dzień?

1 maja

2 maja

3 maja

Zła odpowiedź!

Zła odpowiedź!

Pomóż nam znaleźć króla polski, który rządził od 1764 roku. Kliknij właściwy obraz

Jan III Sobieski

Stanisław August Poniatowski

Kazimierz Wielki

Pomóż nam znaleźć króla polski, który rządził od 1764 roku. Kliknij właściwy obraz

Jan III Sobieski

Stanisław August Poniatowski

Kazimierz Wielki

Jest rok 1791. Nasz kraj zmniejszył się terytorialnie. Trzy kraje dokonały rozbioru, a mianowicie Austria, Rosja i Prusy.Polacy walczą, ale nic nie przynosi rezultatów.W 1788 r. rozpoczął się Sejm Wielki i nadal trwa. Pomóżcie uchwalić dokument, który może pomóc Polakom w wyswobodzeniu się spod wpływów Rosji.

Jest rok 1791. Nasz kraj zmniejszył się terytorialnie. Trzy kraje dokonały rozbioru, a mianowicie Austria, Rosja i Prusy.Polacy walczą, ale nic nie przynosi rezultatów.W 1788 r. rozpoczął się Sejm Wielki i nadal trwa. Pomóżcie uchwalić dokument, który może pomóc Polakom w wyswobodzeniu się spod wpływów Rosji.

"Witaj maj, 3 maj dla Polaków błogi raj"

Klasy 1-3

Klasy 4-8