Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

Zabawy

logopedyczne

Elementy bic i boc (możliwe do skopiowania przez kopiowanie / wklejanie) muszą być zgrupowane z różnymi elementami. Bic i boc tego samego indeksu muszą odpowiadać dwóm elementom pary.

Uważaj, grupowanie i rozgrupowywanie modyfikuje bic i boc, dlatego zaleca się zgrupowanie bic z przedmiotem, następnie boc z jego bliźniakiem i powtarzanie operacji, aż wszystkie obiekty „pod kartami” zostaną poprawnie zgrupowane.

Zgrupuj z obrazkiem, który ma się pokazać po rozwiązaniu memory.

Zgrupuj z obrazkiem, któru ma się tymczasowo pokazać po wybraniu niepoprawnej pary.

Zgrupuj to z REWERSEM karty. Rozmiar tego obrazka musi być równy lub większy od obrazków użytych w grze.

Najlepszą praktyką jest używanie obrazków bic i boc tego samego rozmiaru co rewers.

Element niezbędny, w którym zapisana jest logika gry. NIE KASOWAĆ ZE SLAJDU, nie będzie on widoczny podczas gry.

KOMPONTENTY

https://www.youtube.com/watch?v=NCnppbLM3k8

MEMORY

Kotek Puszek bardzo się nudzi :) Pomóż mu złapać myszki bliźniaczki, łącząc takie same obrazki w pary.

"Zakupy"

Urszulka robi listę zakupów. Nazwij wszystko, co zamierza kupić?